Засоби, методи і методичні прийоми, методи контролю над ефективністю використання засобів

Матеріали по педагогіці » Методика розвитку гнучкості у школярів середніх класів » Засоби, методи і методичні прийоми, методи контролю над ефективністю використання засобів

Страница 2

Конспекти уроків по фізичній культурі для учнів 6-х класів

Конспект уроку № 1 по фізичній культурі для учнів 6-х класів

Завдання уроку:

Юнаки:

1.Навчити стрибок через козла «зігнувши ноги»

2.Повторити перекид назад

3.Сприяти розвитку рухливості в тазостегнових суглобах

Дівчата:

1. Навчити стрибок з настрибуванням в упор присівши і зіскоком вигнувшись та способом «ноги нарізно»

2. Повторити міст

3. Сприяти розвитку рухливості в тазостегнових суглобах

Зміст

Дозування

Методичні вказівки

Кількість підходів

Кількість повторень

Час відпочинку

Підготовча частина

Шикування, рапорт, повідомлення задач уроку

Стройові вправи

ЗРВ:

в русі;

з гантелями

Слідкувати за гімнастичним стилем виконання

Основна частина

Юнаки:

Опорний стрибок:

з упору лежачи поштовхом ніг упор присівши

з упору лежачи одночасним поштовхом рук і ніг присід, руки уперед

в упорі присів стрибки з опорою руками

3

3

1

1

20

20

Максимально наблизити ноги до рук  

Акробатика:

стійка на лопатках

кувирок назад по похилій площині

з упору прис. кувирок з допомогою

2

2

2

2

2

2

20

30

30

Щільно згрупуватися

Дівчата:

Опорний стрибок

з упору лежачи поштовхом ніг упор присівши

з упору лежачи одночасним поштовхом рук і ніг присід, руки уперед

з 2-3 кроків розбігу вскок в упор присівши і зіскок ноги нарізно

3

3

2

1

1

1

20

20

30

Максимально наблизити ноги до рук

Стрибки виконувати зі страховкою

Рівновага:

Дівчата:

стійка на носках, руки на пояс; 2-3 кроки на носках;

повороти

зіскок вигнувшись;

2

1

40

Зі страховкою

Акробатика:

стійка на лопатках

стоячи спиною до гімн. стінки на відстані 1м., нахилятися назад і торкнутися руками стінки

те саме, але переставляючи руками опуститися вниз

2

1

3

2

3

2

10

10

20

Коліна не повинні згинатися

Впр. Для рухливості в тазостегнових суглобах:

вільні махи вперед-назад до упору

стоячи на правій(лівій) махи вперед-назад з паузою 5сек.

2

2

10

10

20

20

Ноги в колінах не згинати

У середньому темпі

Заключна частина

Ходьба. Шикування

Домашнє завдання та підсумки уроку

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Більше про педагогіку:

Бесіда як засіб розвитку пізнавальної активності учнів у передовому педагогічному досвіді
Передовий педагогічний досвід використання евристичної бесіди у контексті особистісно орієнтованої пізнавальної діяльності молодших школярів характеризується пошуками оптимальних і перспективних шляхів демократизації, гуманізації та індивідуалізації навчально-виховного процесу, спрямованих на реалі ...

Характеристика вмінь учнів визначати кольорову лексику
Найкращим варіантом для характеристики вмінь учнів визначати кольорову лексику, на нашу думку, є написання тексту-опису самими дітьми. Тексти-описи бувають діловими, науковими і художніми. Ми скористаємося останнім. Художній опис – це образний опис. Він має вплив на уяву людини, на світ її почуттів ...

Практичне впровадження ікт на етапах педагогічного експерименту
Експериментальне дослідження було проведено з метою визначення впливу застосування соціальних сервісів Інтернет в навчанні інформатики під час викладання теми «Історія інформатики» на ефективність засвоєння навчального матеріалу учнями та на мотивацію навчальної діяльності. Базою для проведення пси ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com