Засоби, методи і методичні прийоми, методи контролю над ефективністю використання засобів

Матеріали по педагогіці » Методика розвитку гнучкості у школярів середніх класів » Засоби, методи і методичні прийоми, методи контролю над ефективністю використання засобів

Страница 1

Таблиця 3

№з/п

Структура

досліджуваного об’єкта

Засоби, ким обґрунтовані

Методи і методичні прийоми, ким обґрунтовані

Методи контролю, ким запропоновані

1.

Гнучкість, як рухова якість

Активні

Пасивні

(Худолій О.М.)

Повторної вправи

Педагогічне тестування рівня розвитку гнучкості

(Худолій О.М.)

2.

Активна гнучкість

активні вправи ;

пасивні вправи;

змішані вправи;

(Худолій О.М.)

- пасивні вправи (вправи з вантажем, з партнером, самозахвати)

- нахили тулуба

- оберти тулуба тощо.

- розтяжка;

- махи;

- статична напруга

(Наук. метод. журнал 4/2000)

Статичні пози

«стретчінг»

активна розтяжка

Поточний

(Худолій О.М)

Викрут у плечових суглобах з гімнастичною палицею (Бубе Х.)

Гімнастичний міст з положення лежачи (А.М. Шлемін)

Гімнастичний міст з положення лежачи (Бубе Х.)

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

(Худолій О.М.)

3.

Пасивна гнучкість

- пасивні вправи (вправи з вантажем, з партнером, самозахвати)

- змішані вправи

(Худолій О.М.)

- вправи на довільне розслаблення м’язів

- статична напруга

(Наук. метод. журнал 4/2000)

сполучення пасивних та активних вправ

Контрольне тестування з використанням пасивних та аналогічних активних вправ для визначення дефіциту активної гнучкості

4

Динамічна гнучкість

Активні вправи, з використанням махів, нахилів, пружних рухів, обертів з метою досягнення найбільшою амплітуди без утримання певного положення.

Повторний

Змагальний

Педагогічне тестування за допомогою активних вправ з максимальною амплітудою

5.

Статична гнучкість

«Стретчинг»

Активні

Пасивні

Комбіновані вправи

сполучення пасивних та активних вправ

Змагальний

Педагогічне тестування за допомогою статичних активних вправ

Тематичний план-графік проходження навчального матеріалу з гімнастики для учнів 6-х класів

Зміст навчального матеріалу

1

2

3

4

5

6

7

1

Основи знань

+

+

+

+

+

+

+

2

Стройові вправи

+

+

+

+

+

+

+

3

Загально-розвиваючі вправи:

в русі

з гантелями

у парах

вправи з набивними м’ячами

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Стрибки:

1. Зі скакалкою

2. Опорний стрибок:

хлопці :

стрибок через козла «зігнувши ноги»

стрибок через козла «ноги нарізно»

дівчата:

стрибок з настрибуванням в упор присівши і зіскоком ви-гнувшись та способом «ноги нарізно»

+

Н

Н

+

П

Н

К

П

Н

+

Н

+

П

П

К

К

5

Лазіння:

- по канату в 3-и прийоми

П

П

К

6

Акробатика:

хлопці :

стійка на лопатках;

перекид назад;

стійка плавця, довгий перекид уперед

комбінація з раніше вивчених елементів

дівчата:

стійка на лопатках;

міст;

перекид назад

напівшпагат

комбінація з раніше вивчених елементів

+

П

+

П

+

П

+

П

Н

+

П

+

П

+

Н

+

П

+

П

+

+

П

+

К

К

7

Виси та упори:

Хлопці:

Вправи на паралельних брусах:

махи в упорі,

махом вперед сід «ноги нарізно»;

Дівчата:

підтягування у висі лежачи;

розмахування у висі на верхній жердині;

+

Н

П

+

П

П

+

П

+

+

+

+

П

+

+

+

8

Рівновага:

Дівчата:

Вправи на низькій колоді:

стійка на носках, руки на пояс; 2-3 кроки на носках;

повороти (праворуч, ліворуч, кругом);

махи, з хлопком під ногою;

зіскок вигнувшись;

ходьба випадами

комбінація з раніше вивчених елементів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

К

9

Вправи :

на розвиток рухливості:

в тазостегнових суглобах

в хребті

в плечових суглобах

в колінному та гомілковостопних суглобах;

2. на розтяжку

+

+

+

+

+

+

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Методика формування творчої особистості при вивченні математики
Розглянемо методичну систему навчання математики, в процесі якої формується і розвивається творча особистість учнів. Як і в будь-якій методичній системі доцільно виділити п'ять компонентів: цілі, зміст, методи і прийоми, організаційні форми і засоби навчання. Цілі формування і розвитку творчої особ ...

Методи історичного пізнання. Загальна характеристика історичного мислення
Для розвитку історичного мислення дуже важливими є знання методів історичного пізнання. Йдеться про методи пізнання історії, притаманні всім соціально мислячим людям. Учні повинні засвоїти основи цих методів. В історичній науці довгий час мало уваги приділялось вивченню цих методів. Тільки в кінці ...

Тренінгові методики у вивченні хімії за лекційно-семінарською системою
Закон України „Про освіту” висунув перед учительством задачу – сприяти формуванню в учнів фахового рівня, тобто навчальна діяльність у підсумку має не просто дати людині суму знань, умінь і навичок, а сформувати рівень її компетенції. Поняття компетенції не зводиться ані до знань, ані до навичок, а ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com