Характеристика методів дослідження

Матеріали по педагогіці » Методика розвитку гнучкості у школярів середніх класів » Характеристика методів дослідження

Застосування методологічного принципу історизму в педагогічних дослідженнях дозволило мені: відібрати педагогічний досвід для вирішення завдань, які постають перед вчителями середніх класів; розробити прогресивні завдання для розвитку гнучкість школярів середніх класів з урахуванням рекомендацій та зауважень, які описані в сучасній теорії та методиці фізичного виховання школярів; доцільно використовувати дані, які були отримані у ході попередніх досліджень щодо розвитку гнучкості з урахування вікових та статевих особливостей школярів середніх класів; визначити найбільш інформативні тести для оцінки гнучкості у школярів.

Методологічний принцип розвитку дозволив мені: вивчити особливості методів та методичних прийомів, які рекомендовані спеціалістами для розвитку гнучкості; виявити найбільш раціональні та доступні вправи (з урахуванням попереднього досвіду) для розвитку гнучкості у школярів середніх класів; об’єктивно оцінювати закономірні зміни у методиках розвитку гнучкості.

Методологічний принцип системності дозволив мені: визначити усі складові елементи, які впливають на розвиток гнучкості у школярів середніх класів.

Синтез – процес пізнання, який дозволив мені поєднати та визначити важливість усіх складових елементів, що впливають на процес розвитку гнучкості у складі цілісної системи.

Аналіз – аналітичний метод, який дозволив мені визначити внутрішні тенденції та можливості об’єкту, зробити якісний аналіз існуючих методів для розвитку гнучкості, визначити оптимальні методи для розвитку гнучкості.

Дедукція – метод дозволив мені зробити дедуктивні ствердження щодо розвитку гнучкості у школярів середніх класів.

Більше про педагогіку:

Методика організації диференційованого підходу до молодших школярів у процесі навчальної діяльності
Диференційований підхід до школярів – дуже важливий принцип навчання та виховання. Його реалізація передбачає часткову, тимчасову зміну найближчих завдань і окремих сторін змісту навчально-виховної роботи, постійне варіювання її методів та організаційних форм із врахуванням загального і особливого ...

Експериментальне визначення ефективності застосування наочних засобів навчання
Проблема підвищення пізнавальної активності учнів та ефективності уроку - одна із головних, які на сьогодні існують в методиці навчання географії. Успіх у засвоєнні географічних знань може бути досягнутим лише при гармонійному поєднанні усіх засобів і можливостей наочного навчання. Одним із його ел ...

Шляхи удосконалення системи фінансування професійно-технічної освіти
Основними стратегічними напрямами подальшого розвитку професійно-технічної освіти є: 1. Створення системи забезпечення якості професійно-технічної освіти. 2. Оптимізація системи фінансування. 3. Модернізація системи управління професійно-технічною освітою. 4. Оновлення існуючої нормативно-правової ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com