Експертна оцінка впровадження комплексно-цільової програми

Матеріали по педагогіці » Моніторинг професійної компетентності педагогічного колективу ВНЗ І-ІІ рівня » Експертна оцінка впровадження комплексно-цільової програми

Страница 2

Загальна експертна оцінка кожного критерію була обчислена за формулою:

К = n/N, К≤1,

де N – максимальна кількість балів,

n – бали, які виставили експерти.

Результати розрахунків занесені до таблиці (табл.2) та подано у вигляді колової діаграми внесок кожного коефіцієнту в загальну суму Кі (рис.1).

Таблиця 4 - Якість комплексно-цільової програми

Критерії експертизи

Рябова З.В.

Назаренко О.М.

Гадяцький Ю.І.

Медвєдєв Ю.О.

Зацеркляна Л.А.

Йосипок О.Г.

Кі

К1

0,83

0,85

0,84

0.85

0,84

0,83

0,84

К2

0,9

0,7

0,8

0,8

0,7

0,9

0,8

К3

0,85

0,84

0,83

0,84

0,85

0,83

0,84

К4

0,83

0,81

0,83

0,82

0,82

0,81

0,82

К5

0,8

0,9

0,7

0,7

0,8

0,9

0,9

К6

0,83

0,81

0,82

0,83

0,81

0,82

0,82

К7

0,9

0,7

0,8

0,8

0,7

0,9

0,8

К8

0,83

0,83

0,81

0,82

0,82

0,81

0,82

К9

0,86

0,87

0,85

0,85

0,86

0,87

0,86

Загальна експертна оцінка

0,85

0,81

0,8

0,81

0,8

0,85

0,83

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Твори образотворчого мистецтва, на основі яких відбувається ознайомлення з видами мистецтва
Ознайомлення з видами мистецтва – невід’ємний складник методичної системи уроків образотворчого мистецтва. Ця робота обов’язково проводиться в системі робіт з ознайомленням із творчістю художників. Для уроків такого виду характерні наступні методичні прийоми: аналіз видів мистецтва, який включає в ...

Вибір та поєднання різних методів і засобів навчання в процесі формування знань про тварин у 3 класі
Для успішного забезпечення активного і осмисленого засвоєння молодшими школярами природничих знань велике значення має правильний вибір і застосування у навчальному процесі методів та засобів навчання. Метод навчання – це спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності вчителя і учнів, які спрямова ...

Аналіз системи задач ІІІ групи в чинних підручниках математики шляхи її вдосконалення
Проаналізуємо систему задач третьої групи, що вміщені у підручниках математики. Візьмемо для порівняння два підручники для 1 класу. Автором одного підручника є Богданович М.В., а іншого – Кочина Л.П. У підручнику М.В. Богдановича для 1 класу задачі, пов’язані з поняттям різниці учні починають вивча ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com