Система проблемних завдань на уроках праці

Матеріали по педагогіці » Проблемне навчання на уроках праці » Система проблемних завдань на уроках праці

Страница 7

Друга проблема виникає під час зіставлення заготовки з кресленням деталі. Тут виявляється придатність заготовки, встановлюється раціональність її використання.

Третя проблема пов'язана з вибором способу обробки деталі.

Четверта проблема — вибір установочних баз і т. д.

Така послідовність виступає як проблемний план (алгоритм) розв'язання технологічних завдань.

Крім вищесказаного, вчитель повинен знати, що процес пошуку в умовах проблемної ситуації складається не лише з закономірностей логічних перетворень. В ньому має місце інтуїтивне мислення людини. Особливу роль воно відіграє на етапі висунення припущень і виділення з них гіпотези. Тут потрібно відмовитися від логічних міркувань, а висловити судження про факт на основі здогаду. Без цього важко побачити нове у звичному. Тому вчителі мають вивчати закономірності інтуїтивного мислення дітей і всіляко сприяти його розвитку.

Процес розв'язання навчальної проблеми закінчується перевіркою правильності розв'язку. Це відповідальний момент у розв'язанні проблемного завдання. Але, як показують спостереження, більшість учителів праці, які застосовують проблемність у своїй роботі, не надають йому достатньої уваги. Це обумовлено впливом репродуктивного навчання. Вчитель звикає до того, що нові знання він майже завжди повідомляє, так би мовити, «в готовому вигляді» і немає потреби витрачати час на перевірку їх справедливості. Учні ж не сумніваються в істинності набутих знань, бо вчитель, за їхніми словами, «ніколи не помиляється». Це суперечить умовам проблемного навчання. Аналіз поставлених вимог і здобутих результатів сприяє свідомому засвоєнню нових знань і способів дії, спрямовує мислення учнів на формування висновків і проведення узагальнень.

Практика показує, що перевірку результатів розв'язування проблеми необхідно проводити з урахуванням їх характеру. Якщо результат розв'язання має теоретичний характер (встановлено якусь закономірність, правило, принцип тощо), то перевірку його треба здійснювати під час практичної роботи. Якщо ж у результаті розв'язання проблеми встановлено новий спосіб дії чи якийсь практичний результат, то його слід обґрунтувати з точки зору теорії або пояснити на основі відомих учням законів основ наук.

Таке взаємне доповнення результатів розв'язання проблем сприяє розширенню кругозору учнів і свідомому засвоєнню нових знань і способів дії.

У процесі самостійної роботи над виробом часто виникають проблеми, під час розв'язання яких учень, може допустити помилки. Якщо учень не перевіряє результати своїх дій, то він «не бачить» помилок, вважає, що виконує завдання правильно. Невміння аналізувати власні дії, бачити свої недоліки несумісні з успішною діяльністю, а тим більше з творчою. Крім того, це впливає на виховання характеру учня, на його ставлення до навчання, роботи і т.д.

Навчити учнів розв'язувати проблеми — складний і тривалий процес, Його складність обумовлена не тільки суб'єктивними, а й об'єктивними причинами. Навчити учнів розв'язувати проблеми - це не самоціль трудового навчання, його слід здійснювати поряд з іншими важливими завданнями. Тому час на розв'язання навчальних проблем обмежений. Виходячи з цього, слід застосовувати такі методи навчання, які б дали можливість навчити учнів розв'язувати проблемні завдання під час трудового навчання належною мірою і з мінімальною затратою часу.

Розглянемо кілька прикладів розв'язання навчальних проблем з різних аспектів трудового навчання.

У Чернігівській школі № 22 під час виготовлення повітряного гвинта вчитель помітив, що учні VI класу вважають обертання гвинта єдиною умовою його роботи. Якщо гвинт обертається, то літак летить, човен пливе і т.д. Щоб з'ясувати другу умову роботи гвинта, вчитель запропонував розв'язати навчальну проблему: «Два учні виготовляли повітряні гвинти для моделі вітроелектростанції. Коли їх почали випробовувати, то виявилося, що лампочка, яка живиться струмом вітроелектростанції з гвинтом першого учня, горить яскравіше, хоч гвинти за розмірами однакові. Чому за одних і тих самих умов гвинт, виготовлений другим учнем, обертається повільніше?

Щоб учні переконались у цьому, вчитель продемонстрував моделі, вітроелектростанції, замінюючи по черзі попередньо підготовлені гвинти з різними кутами атаки. Суперечність між наявними знаннями і новим фактом привела до виникнення проблемної ситуації. Перед учнями постала навчальна проблема: «встановити, чому гвинти за однакових умов обертаються з різною швидкістю?»

Для розв'язання цієї проблеми вчитель запропонував учням робити припущення. Порівнюючи гвинти, учні припускали: «Гвинти обертаються з різною швидкістю тому, що другий гвинт важчий за перший», «що неоднаково вигнуті лопаті гвинта (неоднаковий кут атаки)», «що поверхня першого гвинта краще відшліфована» та ін. Вислухавши відповіді учнів, учитель запропонував їм проаналізувати припущення, виділити серед них головне, що й стане гіпотезою. Учні міркували так: вага й чистота обробки гвинтів майже однакові, а швидкості їх обертання різні. Тому важливою причиною обертання гвинтів з неоднаковою швидкістю є вигнутість їх лопастей. Щоб підтвердити цю думку, вчитель продемонстрував роботу гвинта з жерсті, змінюючи його кут атаки.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

Більше про педагогіку:

Роль казки у формуванні особистості дошкільника
Дошкільне дитинство, короткий період у житті людини, який має для дитини дуже велике значення. У цей період розвиток йде як ніколи більш бурхливо і стрімко, з абсолютно безпорадної, нічого не вмілої істоти вона поступово перетворюється у відносно самостійну, активну особистість; розвиваються всі ст ...

Значення мислення в навчальній та пізнавальній діяльності молодших школярів
При вступі до школи дитина володіє наочно-образним та наочно-дійовим мисленням. Тому найкраще виділяє зовнішні ознаки, які лежать в основі її умовиводів та узагальнень. Так, учень краще вирізняє префікс «на» у конкретному значенні («на тарілці»), ніж в абстрактному («на пам'ять»). Протягом початков ...

Аналіз психолого–педагогічної літератури з проблеми дослідження
У дошкільній педагогіці почалися дослідження по відбору і систематизації природознавчих знань, що відображають провідні закономірності живої і неживої природи. У дослідженнях, присвячених живій природі, як ведучій була вибрана закономірність, якою підкоряється життя будь-якого організму, а саме зал ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com