Система проблемних завдань на уроках праці

Матеріали по педагогіці » Проблемне навчання на уроках праці » Система проблемних завдань на уроках праці

Страница 6

Пам'ятки розпізнавання своєю основою нагадують інструкції й технологічні карти з неповними даними. В них бажано «залишати місце» для самостійного мислення учнів там, де виникає проблематичність суджень, ситуація вибору. Щоб уникнути помилок під час подолання труднощів, необхідно в тексті пам'ятки звертатися до учнів з настановою: «Обґрунтуй, чому ти вирішив зробити так, а не інакше, а потім приступай до роботи». Така настанова спрямовує учня на виконання завдання й самостійність мислення.

З часом пам'ятки розпізнавання збагачують різноманітними ситуаціями вибору і зближують їх з пам'ятками узагальнення. Наведемо один з варіантів такої пам'ятки:

1. Уважно вислухайте (прочитайте) умову завдання, зверніть увагу на її запитання.

2. Зробіть аналіз даних умови і подумайте, що вони дають для відповіді на запитання.

3. Якщо в умові немає деяких даних, подумайте, що ви знаєте про них, де їх можна знайти?

4. Проаналізуйте можливі відповіді на запитання завдання й виберіть найобгрунтованіші з них.

5. Доведіть правильність відповіді.

6. Перевірте відповідь (краще практично).

7. Зробіть висновки.

Ця пам'ятка відображає загальний план розв'язання навчальних проблем (висунення припущень, виділення з них гіпотези, доведення гіпотези, перевірка розв'язку), але вона доступніша для учнів і краще конкретизує їхні дії.

Таку пам'ятку доцільно використовувати під час розв'язання проблемних завдань, які пов'язані з технічними відомостями, але з часом потреба в ній відпадає, бо учні VIII-ІХ класів вимоги пам'ятки усвідомлюють. Значно ефективнішими для цих учнів є пам'ятки з використанням «орієнтуючих знаків», своєрідних «опор».

Поняття «орієнтуючий знак» слід розуміти як вказівку в спеціальній пам'ятці або навіть в умові завдання, яка дає учням напрям для наступних дій.

Наприклад, учителі швейної справи як «орієнтуючий знак» широко використовують аналогію. Аналогія, як форма мислення, забезпечує перехід від емпіричного пізнання до теоретичного, від відомого до невідомого шляхом перенесення відомих способів розв'язання проблеми в нову ситуацію. Якщо перенесення здійснює сам учень, то це веде не тільки до набуття ним нових знань, а й виробляє навички застосування відомих способів розв'язанні навчальних проблем у нових умовах і вміння комбінуванням відомих способів розв'язання знаходити нові. Уміння переносити знання в нові умови — один з важливих прийомів мислення. Тому застосування в навчанні аналогії як «орієнтуючого знаку» є як засобом розв'язання навчальної проблеми, так і методом формування в учнів здатність переносити знання і вміння в нові умови.

Часто як «орієнтуючий знак» обирають таку особливість деталі, виробу, яка спрямовує весь хід розв'язання проблеми на правильний шлях. Наприклад, під час виготовлення виробів з дроту перед учнями VI класу ставлять проблему: «Сконструюйте з дроту підставку для пробірки, причому так, щоб пробірка не змогла випасти з підставки навіть у горизонтальному положенні». Орієнтування на особливість конструкції обумовило хід конструювання підставки для пробірки, і учні знайшли оптимальний її варіант.

У процесі конструювання, особливо за власним задумом, ефективною виявилась «опора» на ідеальний (найкращий) кінцевий результат. Наведемо один з варіантів пам'ятки, в якій це використовується:

1. Уважно вивчи умову задачі. Перевір, чи всі є дані для розв'язання проблеми. Якщо якихось даних немає, подумай, як їх знайти.

2. Уяви собі (замалюй від руки) ідеальний кінцевий результат.

3. Визнач, що заважає досягти цього результату (проаналізуй усі частини виробу).

4. Внеси відповідні зміни в ідеальну конструкцію виробу (з метою практичного його застосування). Зміни внось продумані, оригінальні, які найкраще задовольняють вимоги завдання.

5. Замалюй схематично (від руки) цю конструкцію.

6. Проаналізуй, чи всі вимоги вона задовольняє.

Уміння сприймати такі завдання як «орієнтуючі знаки» визначається характером попереднього досвіду учня в питаннях, яких стосується проблемне завдання. Яке з цих завдання перетворюється в орієнтуючий знак (слово, наочно-образний елемент, предметна деталь тощо), якою мірою проявляються в процесі здійснення розумових операцій такі «опори» — все це визначається знаннями і вміннями учня, ступенем їх усвідомлення та рівнем актуалізації попередніх знань.

При розв'язанні технологічних завдань потреба в пам'ятках відпадає, тому що кожний технологічний процес має відбуватися в певній послідовності.

Скажімо, в технічній праці така послідовність включає ланцюг проблем, які виникають у ході побудови технологічного процесу. Перша проблема виникає під час вивчення креслення. Справа в тому, що в кресленнях деталей часто є дані, які не потрібні для заданого технологічного процесу. Інколи деяких розмірів немає, їх потрібно знайти з креслення на основі наявних і т.д. Часто проблемні ситуації виникають, коли виявляється невідповідність між зображенням і реальним предметом, при сприйманні «динаміки» механізму за статичним його зображенням тощо.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Більше про педагогіку:

Сутність гри як специфічної форми навчання іноземної мови
Мова для людини є посередником у засвоєнні більшості найважливіших рис світових явищ; завдяки мові ми можемо впливати на зовнішній світ. Знання рідної та іноземної мов – це пізнання культури народів, що духовно збагачує кожного, дає можливість краще пізнати своєрідність кожної нації. Вивчення інозе ...

Погляди В. Сухомлинського й Ш. Амонашвілі на педагогічну оцінку
Прогресивне значення мають погляди В. Сухомлинського на педагогічну оцінку. На думку видатного українського педагога-гуманіста, оцінка вчителя повинна бути оптимістичною. «Оцінка повинна винагороджувати працьовитість, а не карати за невдачу. Кожна робота для учнів має бути хоч маленьким просуванням ...

Теоретичні засади процесу формування іншомовної комунікативної компетенції учнів
Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом між культурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Ця мета передбачає досягнення школя ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com