Засоби активізації розумової діяльності учнів

Матеріали по педагогіці » Проблемне навчання на уроках праці » Засоби активізації розумової діяльності учнів

Страница 8

Формулюючи проблемні завдання, не слід вживати слова, зміст яких учні розуміють погано. Якщо формулювання проблемного завдання включає специфічну для даного предмета термінологію, потрібно переконатися, що учні правильно розуміють те чи інше поняття.

Речення, якими передається зміст завдання, повинні бути правильно побудовані, прості й короткі. Складні, громіздкі речення відволікають учнів від основної думки.

Успішне створення проблемної ситуації великою мірою залежить від риторичності й емоційності мови вчителя.

Вдале створення проблемних ситуацій вирішує кінець кінцем успіх організації проблемного навчання в цілому. Тому не слід поспішати переходити від створення проблемної ситуації до наступного етапу — розв'язання проблеми. Як показала практика, не всі учні відразу сприймають проблемність, що зумовлено психологічними особливостями кожного з них. Досвідчені вчителі дають час для усвідомлення учнем проблеми, наголошують на суті суперечності чи невідповідності, допомагають правильно сформулювати проблему, варіюють форми подання проблемних завдань. Створення проблемної ситуації завершується визначенням і чітким формулюванням проблеми.

Слід відзначити, що трудове навчання має сприятливі умови для проблемного навчання. Техніка, технологія і сама праця є багатим матеріалом для постановки та виникнення навчальних проблем. Під час виготовлення виробів перед учнями постають проблеми, які вимагають невідкладного розв'язання, оскільки вони пов'язані з трудовим процесом. Тому потреба у знанні нових способів дій стає природною, необхідною. Учні, самі того не помічаючи, потрапляють під вплив проблемної ситуації. На одному з уроків у VIII класі Київської середньої школи № 106 «виникла» потреба сконструювати спеціальні завіси до дверей, які повинні відкриватися в обидва боки. Ця умова — незвичайна. Спочатку учні проаналізували завіси відомих конструкцій, але виявилося, що жодна з них не задовольняла поставленої вимоги. Це спричинило виникнення проблемної ситуації. Ніхто не залишився байдужим до цього завдання. Практична необхідність, життєвість ситуації завжди захоплюють учнів. Хоч і не всі вони змогли раціонально розв'язати завдання, але всі від нього дістали користь. Ось таку оригінальну конструкцію завіси Мал. 1 вони запропонували (мал. 1).

Сприятливі умови для створення проблемних ситуацій виникають у процесі обговорення готових виробів чи механізмів. При цьому учні намагаються «розгадати» задум конструктора, обґрунтувати його рішення. Це приводить до суперечності, яка й стає основою проблемних ситуацій. Особливо це стосується швейної справи. Наштовхуючись на протиріччя між обґрунтованістю того чи іншого елемента моди і його необґрунтованим використанням на практиці, учитель повинен розв'язувати з учнями такі завдання, які б сприяли вихованню естетичних смаків. Найсприятливіші умови для створення проблемних ситуацій виникають під час конструювання, переконструювання та доконструювання за власним задумом. Це самі по собі творчі завдання. Відомий психолог Т.В. Кудрявцев пише: «Задачі на конструювання є задачами-проблемами, мислительними у повному розумінні цього слова».

При складанні технології виготовлення виробів (обговорення послідовності виготовлення готового виробу, вибір необхідної заготовки, обладнання інструментів, базових поверхонь, послідовності операцій тощо) теж виникають суттєві умови для створення проблемних ситуацій.

Практика показала, що проблемні завдання технологічного змісту доцільно пов'язувати із складанням і використанням технологічних карток. Учням даються неповні технологічні картки і ставиться завдання заповнити дані, яких не вистачає. Причому відсутні ті елементи, які учень не може дістати в готовому вигляді.

Таким чином, досконало володіючи матеріалом трудового навчання, знаючи умови виникнення і способи створення проблемних ситуацій, учитель завжди може використати проблемність як засіб розумової діяльності учнів.

Формулювання навчальних проблем

Іноді вчителі вважають, що проблемна ситуація, активізуючи розумову діяльність учнів, автоматично викликає усвідомлення й осмислення поставленого завдання. Однак проведені нами дослідження показали зовсім інше. Перевіряючи, як учні володіють умінням «бачити» і формулювати проблему (побачити проблему — означає усвідомити суперечність, що виникає з ситуації, а сформулювати — умовно визначити її, висловити у формі запитання), з'ясувалося, що здатність відчути проблему властива не всім школярам. Так, дотримуючись усіх умов організації проблемної ситуації, побачили проблему в V класі 82%, у VI — 83%, VII — 87%, у VIII 87%, у IX — 91% учнів. Особливі труднощі учні відчувають під час формулювання проблем. Навіть коли суперечність з'ясовано й усвідомлено, виникають утруднення в логічному переході до проблемного запитання, яке повинно відбити суперечність, прогнозувати вихід з неї. Так, без спеціальної підготовки кількість учнів, які правильно сформулювали навчальну проблему в кожному класі (V-ІХ), не перевищує 10%. Спостереження показують, що результати значно поліпшуються, якщо: 1) враховувати вікові особливості учнів; 2) навчати учнів «бачити» і формулювати навчальні проблеми.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10

Більше про педагогіку:

Умови успішного виховання дитини в сім’ї
Головним завданням сімейного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя в соціальних умовах, реалізація її творчого потенціалу. Насамперед зазначимо, що єдиної формули успішного виховання у сім’ї не існує, оскільки вона залежить від рівня моральності й культури батькі ...

Вимоги чинної програми з української мови до опрацювання художнього стилю
Засвоєння стилістики рідної мови пов’язане з усвідомленням учнями суті стилістичних явищ, опануванням певної кількості термінів, визначень, виробленням і практичним використанням умінь та навичок аналізу мовних стилістичних засобів. При цьому обов’язково слід враховувати функціонально-стилістичний ...

Впровадження міжкультурного виховання у підготовку німецьких учителів
Під час розгляду питань, що стосуються міжкультурної роботи, обов’язково з’являються пропозиції для так званих лімітованих проектів, як наприклад: на шкільному святі (народні танці, як пекти пиріг чи піцу). Але цілеспрямоване навчання повинно мати щоденні заняття, тобто проводитись щодня і як інтег ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com