Засоби активізації розумової діяльності учнів

Матеріали по педагогіці » Проблемне навчання на уроках праці » Засоби активізації розумової діяльності учнів

Страница 7

Наведемо кілька прикладів з практики проблемного навчання, які свідчать про можливість і необхідність проведення роботи з виховання в учнів мотивів навчання і розкривають деякі шляхи її організації.

Учителька швейної справи середньої школи № 3 м. Чернігова формує знання та вміння, передбачені програмою, під час виготовлення виробів, які учні вибирають за бажанням (у межах, рекомендованих програмою). У кожної учениці зароджується певний задум, природне бажання зробити річ найкращою і бути в ній найкрасивішою. Саме ці почуття вчителька часто й використовує для виховання пізнавальної потреби. В індивідуальній роботі вона стає співучасницею попередніх задумів своїх вихованок. А ті труднощі, які виникають під час виконання поставлених нею проблемних завдань, учениці приймають як необхідність, як прагнення вчительки допомогти зробити виріб кращим, навчити володіти швейною машиною і т. д.

Досвід і дослідження показують, що такі стосунки між учителем і учнем при поєднанні з систематичною вимогливістю дають значну користь у творчому навчанні та вихованні молоді.

На уроках праці Київської середньої школи № 153 учні виготовляють практично корисні речі, які відповідають їхньому віку та інтересам. Діставши завдання, учень знайомиться з призначенням виробу, з вимогами до нього. Він знає, хто користуватиметься виробом і яка необхідність у його виготовленні. Невідповідність між вимогами до виробу і вмінням та знанням учня весь час підтримує його бажання навчитися працювати так, щоб не було соромно за свою працю. В таких умовах поставлене проблемне завдання легко переростає у проблемну ситуацію.

Учитель середньої школи № 27 м. Чернігова Г. П. Коваль у процесі викладання теоретичних відомостей виховує в учнів почуття гордості за науку, любов до неї. На виразних прикладах праці народних умільців, майстрів виробництва, винахідників і раціоналізаторів він виховує в учнів повагу до творчої праці. Так, розповідаючи про алюміній, учитель звернувся до історичного факту. Повідомив учням, що менш як сто років тому алюміній коштував більше золота, хоч у надрах землі його знаходилося найбільше з усіх металів. Причина в тому, що люди не знали, як з глинозему (алюмінієвої руди) вивільнити алюміній. І тільки відкриття законів електролізу дало можливість людству дістати у великій кількості цей корисний метал.

Виховання поваги до творчої праці неодмінно сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів. Кожен учитель обов'язково повинен володіти різними засобами мотивації пізнавальної діяльності учнів і у відповідних умовах застосовувати найефективніші з них.

3. Проблемні завдання, які вчитель планує розв'язати на уроці, мають бути узагальнюючими. Узагальнення — важливий принцип у визначенні послідовності проблемних ситуацій. Перехід від однієї проблемної ситуації до наступної, яка містить нові знання чи спосіб дії, повинен передбачати забезпечення дальшого розвитку дій і мислення учня.

Як приклад, розглянемо один з фрагментів уроку в V класі. Після вивчення питання «Механізми перетворення руху (гвинтовий і рейковий)», яке завершує знайомство учнів з основними видами передач, учитель організував узагальнюючу бесіду з використанням проблемних запитань. Під час бесіди були використані плакати з зображенням різних видів передач (пасові, ланцюгові, зубчасті, черв'ячні, фрикційні, гвинтові та рейкові) і моделі передач, щоб учні могли пов'язати зображення з реальними об'єктами. Питання, за якими проводилася бесіда, стосувалися будови передач, їхніх можливостей, переваг і недоліків. Поряд з непроблемними запитаннями були поставлені проблемні:

1) Яка передача економічніша?

2) У техніці переважно використовують не плоскопасові передачі, а клинопасові. Чому? В яких випадках плоскопасову передачу недоцільно заміняти клинопасовою?

3) Ланцюгові передачі громіздкі, складніші у виготовленні, швидко зношуються, але мають переваги над пасовими? Які?

4) Черв'ячні передачі незворотні (обертальний рух можна передати тільки з черв'яка на вал). В яких пристроях і механізмах ця властивість черв'ячної передачі використовується і де заважає?

5) Рейкова і гвинтова передачі обертальний рух перетворюють у поступальний. Коли ж застосовується рейкова передача, а коли гвинтова?

Після такої бесіди набуті знання і вміння легко переносяться в нові умови.

4. Важливою умовою успішного створення проблемних ситуацій є правильне і вміле формулювання проблемного завдання.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Більше про педагогіку:

Практична робота з використання літературних ігор на уроках читання як засобу літературного розвитку молодших школярів
Сучасна педагогічна наука й практика початкової школи в галузі читання все більше орієнтується на літературний розвиток учнів, під яким розуміють «віковий і одночасно навчальний процес, який характеризується рівнем сприймання літератури як мистецтва слова», і процес розвитку власної літературної тв ...

Дисциплінованість – важлива риса моральної поведінки
Серед якостей, що забезпечують моральну спрямованість поведінки дітей, чільне місце займає дисциплінованість, що виявляється в здатності учня виконувати всі вимоги й правила школи. Для дисциплінованих дітей характерна готовність докладати всіх сил та енергії для своєчасного, точного і якнайкращого ...

Розвиток уміння сприймати твори мистецтва
Особливості процесів сприймання у молодших школярів У молодших школярів сприймання стає більш довільним і цілеспрямованим процесом. В учнів суттєво змінюється зоровий і дотиковий вибір заданої фігури серед інших фігур, про що свідчить зменшення часу, потрібного на зоровий і дотиковий їх пошук. Резу ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com