Засоби активізації розумової діяльності учнів

Матеріали по педагогіці » Проблемне навчання на уроках праці » Засоби активізації розумової діяльності учнів

Страница 3

Такі завдання дуже ефективні. Вони, як правило, гостро конфліктні, швидко і створюють проблемні ситуації і приводять до свідомого засвоєння знань.

Проблемні ситуації, що виникають на основі протиріч процесу пізнання, менш конфліктні, але вони мають великий розвиваючий і виховний ефект. Однією з сторін такого протиріччя є дана інформація (відоме в завданні), а другою — невідоме, те що потрібно знайти в результаті розв'язання навчальної проблеми. У формулюванні проблеми ці сторони протиріччя пов'язані так, що відоме в завданні «сигналізує» учневі не тільки про існування нового знання чи способу дії, а й створює передумови його відкриття.

Прикладом такої ситуації може бути фрагмент уроку швейної справи середньої школи № 3 м. Чернігова. Після того, як учні вивчили всі види машинних швів, учителька Р.В. Драгунова дала їм практичне завдання — обробити зріз неправильної форми, зроблений нею на тканинах. Спочатку учні не помітили складності цього завдання. Та коли почали його виконувати, виявились утруднення, які викликали проблемну ситуацію. Через нерівність зрізу його не можна було обробити підрубним швом. Не задовольнили й смужки тканини, вирізані по поздовжній, косій і поперечній нитці, які застосовуються під час обробки зрізів обкантовувальним швом. Виникла невідповідність між відомими і невідомими (новими) способами дії. В існуванні нового способу дії учні не сумніваються, вони з досвіду знають, що такі зрізи можна обробити. Постає питання: «Як це зробити?».

На основі цих суперечностей і невідповідностей можна виділити ряд таких проблемних ситуацій:

1. Коли проявляється невідповідність між наявними знаннями та способами дії за новими вимогами.

Один з прикладів такої ситуації наведений вище (фрагмент уроку швейної справи). Та слід зазначити, що проблемна ситуація може виникнути, коли проявиться невідповідність між одними й тими самими за характером знаннями, але нижчого й вищого рівня. Так, до ознайомлення з суттю капілярних явищ учні вважають, що боронування застосовується тільки, для розпушування ґрунту і для знищення бур'янів. Щоб розширити знання учнів про цей агротехнічний захід, перед ними можна поставити таке запитання: «З якою метою перед висіванням деяких культур ґрунт ущільнюють коткуванням?». Це суперечить знанням учнів. Вони з досвіду знають, що перед посівом ґрунт завжди розпушують, а тут роблять навпаки. Така невідповідність викликає проблемну ситуацію зазначеного типу.

Крім того, проблемна ситуація може виникнути, коли є наявна невідповідність між науковими і практичними (побутовими) знаннями.

Наприклад, до з'ясування наукових основ польоту літака учні VI класу вважають, що основною умовою його руху є обертання повітряного гвинта. Проте, коли під час виготовлення моделі літака постало питання: як вигнути лопаті?, виникла потреба з'ясувати, з якою метою вигинають лопаті гвинта. Що відбудеться, коли помилитися у виборі напряму їх вигинання? Чи полетить модель літака, якщо лопаті гвинта залишити не вигнутими? Ці питання створюють проблемну ситуацію вище зазначеного типу.

Наведемо ще один приклад. До вивчення теми «Електротехнічні роботи» учні V класу вважають, що в батареї кишенькового ліхтаря «міститься» струм, який витрачається на горіння лампочки. Коли весь струм витратиться, батарею слід замінити. Таке уявлення не відповідає початковим відомостям про струм, тому в даному випадку слід створити проблемну ситуацію.

2. Коли учні стикаються з ситуацією, в якій з різноманітних знань чи способів дії потрібно вибрати необхідні.

Цей тип проблемної ситуації дуже часто виникає в трудовому навчанні під час конструювання, складання технології виготовлення виробу, встановлення режиму різання тощо.

Наприклад, учителька Р.В. Драгунова з успіхом використовує його на уроках під мас конструювання одягу. На плакаті з рисунком моделі одягу пропущено один з елементів (наприклад, не намальовано рукав плаття). До плаката даються вирізки з паперу цього елемента, але різних моделей. Ці вирізки вчителька по черзі прикладає до плаката і пропонує учням вибрати модель, яка найбільше відповідає даній моделі одягу. Обговорення кожного з фрагментів пов'язано із створенням проблемних ситуацій цього типу.

Другим прикладом такого типу проблемної ситуації може бути ситуація, створена на уроці в сільській школі з теми: «Конструювання сільськогосподарської техніки (навчальних посібників)», яка вивчається в VIII класі. Вчитель повідомляє учням, що з агротехнічної точки зору доцільно висівати культуру вику в суміші з вівсом. Після збирання врожаю їхнє насіння треба розділити. Для цього потрібна спеціальна машина. Щоб створити діючу модель такої машини, необхідно запропонувати технічний пристрій, який би забезпечив розподіл насіння. Виникає проблемна ситуація: який же з відомих принципів розподілу насіння різних культур для цього використати? Що взяти за основу — те, що різна вага зерен цих культур, чи те, що різна їх форма, а може, одночасно і перше, і друге?

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Більше про педагогіку:

Теоретико-практичні основи формування поняття просте речення на уроках рідної мови
Вивчення елементів синтаксису в початкових класах набуває особливого значення. Це насамперед пояснюється значенням уроків української мови в початковій ланці освіти: допомагати молодшим школярам оволодіти нормами граматичної структури (будови) рідної мови, збагатити мовлення різноманітними формами ...

Використання різних форм срс при вивченні дисципліни «Методика професійного навчання»
Дисципліна МПН – є однією із заключних дисциплін психолого – педагогічної підготовки інженерно – педагогічних кадрів. Вона викладається студентам гуманітарно – педагогічного факультету 3-4 курсів денної форми навчання та студентам 5-их курсів заочної форми навчання спеціальності 7.010104 «Професійн ...

Розвиток ідей толерантності
Рух за толерантність набуває все більшого визнання та поширення. І не тільки загалом у світі, а й (що вельми показово) в Україні. Адже толерантність стосується всіх ланок суспільного життя нашої молодої держави. Перед українським суспільством постала гостра потреба у «людині культури», націленій на ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com