Засоби активізації розумової діяльності учнів

Матеріали по педагогіці » Проблемне навчання на уроках праці » Засоби активізації розумової діяльності учнів

Страница 10

Успіх проблемного навчання великою мірою залежить від того, як учитель навчає учнів «бачити» й формулювати проблеми, спираючись на їхні початкові знання навчального матеріалу, якого стосується дана проблема, досвід і творчі риси учня.

Велике значення для правильного формулювання проблеми має вміння словесно передавати думку. Учителі, які серйозно займаються проблемним навчанням, завжди турбуються про це. Вони пояснюють учням правильність побудови речень, глибше розкривають суть специфічних для даного предмета понять, дають зразки точних формулювань проблем.

Багато вчителів навчають учнів формулювати проблеми шляхом застосування завдань, з установкою на краще формулювання запитання (проблеми). На матеріалі теми уроку вони створюють проблемну ситуацію і до розв'язання її не приступають доти, поки учні не знайдуть найкращого формулювання проблеми.

У школах, де вчитель навчає формулювати проблеми, учні значно краще формулюють і розв'язують їх. Правильність цього твердження було перевірено. Дослідження проводились у двох сільських школах Чернігівської області. В одній з них учитель постійно застосовує проблемність на уроках праці і навчає учнів формулювати проблеми вищезазначеними методами, а в другій — учитель застосовує проблемність, але спеціально не навчає учнів формулювати проблеми.

У цих школах перед восьмикласниками було поставлено завдання — сформулювати проблему, пов'язану з таким фактом: «Двигун автомашини «Москвич» має потужність близько 70 к.с, а трактор «ДТ-54» — 50 к.с. Якщо до трактора і автомашини причепити однакові плуги, то автомашина, при більшій потужності двигуна, не зрушить з місця, а трактор легко потягне плуг».

Результати виявились такими. У тій школі, де вчитель не вчив формулювати навчальні проблеми, всі відповіді були неконкретні. Багато учнів навіть не зрозуміли, що від них вимагається, хоч відчувалося, що вони зацікавлені у висуванні зазначеної невідповідності.

У школі, де вчитель постійно навчав учнів формулювати проблеми, результати виявились значно кращими. Більшість учнів сформулювала проблему так: «Установити залежність між потужністю двигуна і тяговим зусиллям машини». Навіть ті учні, які сформулювали проблему нечітко, у своїх відповідях зміст її розкрили правильно. Просто вони не змогли оформити думку. Отже, вмінь «бачити» і формулювати проблеми учнів слід навчати. І найкращі умови для цього створюються під час проблемного навчання.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 

Більше про педагогіку:

Задатки як природні передумови здібностей і таланту та їх відмінність
Розглядаючи проблему здібностей, більшість авторів вводять поняття "здатність до діяльності" і "задатки". Так, В.А. Крутецький і С.Л. Рубінштейн вважають, що здатність до діяльності може бути обумовлена лише всім комплексом необхідних властивостей особистості, які стосуються інт ...

Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні спеціального курсу "Соціологія культури"
Соціологія культури — галузь соціології, яка вивчає культуру як соціальний феномен, її місце і роль у взаємодії з іншими системами суспільства, а також взаємодію особистості, спільноти і суспільства. Соціологія культури є складовою соціології, однією із спеціальних соціологічних дисциплін, які вико ...

Інновації у міжкультурному вихованні
У конкурентному суспільстві вступна перервана нитка розмови знову продовжується; співвідношення культур, так як і співвідношення мов викликає позитивне ставлення. Все таки наявні певні тенденцій розвитку, що вказують і на переваги. Так, наприклад Мюнхенська газета «Abendzeitung» від 23.08.2000 пові ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com