Методика розвитку мовленнєвих творчих здібностей у старших дошкільників засобами ігор-фантазувань

Матеріали по педагогіці » Проблема розвитку дитячих творчих здібностей » Методика розвитку мовленнєвих творчих здібностей у старших дошкільників засобами ігор-фантазувань

Страница 5

Таблиця 2.6

Вимірювання рівня сформованості мовленнєвих творчих здібностей у дітей експериментальної групи

Прізвище та ім'я дитини

Завдання

Сума балів

Гра № 1

Гра № 2

Гра № 3

1

Домнич Аліна

1

1

2

1,3

2

Днмирський Олександр

2

2

2

2,0

3

Євтешнко Анастасія

2

3

2

2,3

4

Ковтурев Дмитро

1

2

2

1,6

5

Костикова Анастасія

3

3

3

3,0

6

Котов Денис

2

1

2

1,6

7

Коновалова Софія

1

1

2

1,3

8

Орлов Михайло

2

2

3

2,3

9

Павловський Олександр

2

1

2

1,6

10

Петренко Микола

1

1

1

1,0

11

Поддубко Павло

2

3

3

2,6

12

Порода Семен

2

2

2

2,0

13

Садовська Леся

2

3

3

2,6

14

Сергеєва Ольга

1

1

2

1,3

15

Устамніна Катерина

1

1

1

1,0

Рис. 2.5. Порівняльна діаграма відсоткового розподілу за рівнем сформованості мовленнєвих творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку у контрольній та експериментальній групах після проведення формуючого експерименту

Рис. 2.6. Порівняльна характеристика показників на констатуючому і контрольному етапі експерименту в експериментальній групі

Динаміка показників рівня розвитку мовленнєвих творчих здібностей в експериментальній і контрольних групах.

Аналіз кількісних даних дозволяє відзначити покращення результатів виділених показників у експериментальній групі, побачити динаміку їх розвитку потягом експерименту . Аналіз контрольного експерименту засвідчив, що зменшилась кількість дітей, що належать до низького рівня розвитку творчості, - їх стало 13%, віднесених до середнього рівня -47%, віднесених до високого рівня – 40%(в експериментальній групі).

Результати підсумкового експерименту свідчать, що у контрольній групі показники майже не змінились Вважаємо це наслідком традиційної методики навчання дітей.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Більше про педагогіку:

Незвичайні творчі вправи до уроків математики
Ми привчаємо дітей до стереотипного мислення, сковуємо їх ініціативу, а потім вони вже самі для себе придумують у кожному конкретному випадку обмеження, які багатьом з них не дають, можливості побачити нешаблонні варіанти або способи під час аналізу і розв'язування задач. Побачити ж незвичайний хід ...

Аналіз психолого–педагогічної літератури з проблеми дослідження
У дошкільній педагогіці почалися дослідження по відбору і систематизації природознавчих знань, що відображають провідні закономірності живої і неживої природи. У дослідженнях, присвячених живій природі, як ведучій була вибрана закономірність, якою підкоряється життя будь-якого організму, а саме зал ...

Теоретичні основи організації оптимальної пізнавальної діяльності молодших школярів
Вступ дитини до школи – це різка зміна її життя і діяльності. Дитина йде до школи з фізичною й психологічною готовністю до цієї зміни. У шкільному навчанні використовуються і продовжують розвиватися фізичні й розумові здібності, формуються психічні властивості молодшого школяра. В цьому віці дитина ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com