Психологічна характеристика мотивів і залежність успішності навчання

Матеріали по педагогіці » Педагогічна діяльність. Мотивація учнів » Психологічна характеристика мотивів і залежність успішності навчання

Страница 7

Існуюча система навчання експлуатує й перевантажує систему зовнішньої мотивації при практичному ігноруванні системи внутрішньої мотивації, що приводить до її атрофування.

Головне завдання мотивації навчання - така організація навчальної діяльності, що максимально сприяла б розкриттю внутрішнього мотиваційного потенціалу особистості учня.

Умови для внутрішнього мотивування процесу навчання:

1. Надання свободи вибору. Учень, а також його батьки(тому що характер відносини батьків до шкільного навчання безпосередньо позначається на мотивації їхньої дитини) повинні мати можливість вибору школи, учителі, програми навчання, видів занять, форм контролю. Воля вибору дає ситуацію, де учень випробовує почуття самодетермінації, почуття хазяїна. А вибравши дію , людина випробовує набагато більшу відповідальність за його результати.

2. Максимально можливе зняття зовнішнього контролю. Мінімізація застосування нагород і покарань за результати навчання. Тому що це послабляє внутрішню мотивацію.

Ці дві умови стимулюють внутрішню мотивацію тільки при наявності цікавого завдання з високим мотиваційним потенціалом. Зовнішні нагороди й покарання потрібні не для контролю, а для інформації учня про успішність його діяльності, про рівень його компетентності. Тут вони служать підставою для винесення судження про досягнення або недосягнення бажаного результату (що дуже важливо для збереження внутрішнього контролю за діяльністю), а не є спонукальними силами цієї діяльності. Не повинне бути покарання за невдачі, невдача сама по собі є покаранням.

3. Завдання навчання повинні виходити із запитів, інтересів і устремлінь учня. Результати навчання повинні відповідати потребам дитини й бути значимими для нього. У міру дорослішання в дитини формується така важлива потреба, як потреба в структуруванні майбутнього. Ступінь виразності й усвідомленості цієї здатності є одним з показників соціальної особистісної зрілості. Необхідно контролювати виникнення цієї потреби й у міру дозрівання особистості в неї повинна визначатися усе більше й більше далека життєва перспектива. При цьому в неї повинне складатися подання про те, що навчання і її підсумки - це важливий крок на життєвому шляху. У такий спосіб знову, на більше високому рівні формується внутрішня мотивація. Навчання як засіб досягнення далеких цілей не має потреби в зовнішньому контролі. Шлях досягнення життєвих цілей повинен бути розбитий на більше дрібні подцели з конкретним видимим результатом. Тоді перехід до перспективного планування буде більше безболісним.

4. Урок варто організувати так щоб учневі було цікаво від самого процесу навчання й радісно від спілкування із учителем, однокласниками. У класі повинна бути атмосфера співробітництва, довіри й взаємоповага. Інтерес і радість повинні бути основними переживаннями дитини в школі й на уроках. Про організації таких уроків писав Амонашвили.

5. Важлива для психологічно грамотної організації мотивації навчання орієнтація вчителі при навчанні на індивідуальні стандарти досягнень учнів. Хайнц Хекхаузен говорить про те, що найважливішу роль у формуванні мотивації грають еталони, з якими людина порівнює отримані результати діяльності. Їхню роль виконують особисті стандарти досягнень. Особисті стандарти виробляє для себе сам учень. Але такий же стандарт щодо досягнень своїх підопічних формує й учитель. Він може бути орієнтований на усереднені суспільно-суспільно-орієнтовані абсолютні норми (більшість сьогоднішніх учителів ) або на індивідуально відносні норми.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Більше про педагогіку:

Використання комп’ютера у виховній роботі з молодшими школярами
Виховання — процес безперервний. Нагромадження нових знань, зміна або зміцнення поглядів, переконань, звичок відбувається постійно. При цьому поведінка особистості, її ставлення до оточення, її діяльність обумовлюються тими порівняно стійкими якостями, що з'явилися у неї як наслідок соціальних умов ...

Дискусійні методи
Методи ці відомі зі стародавності й були особливо популярні в середні століття (диспут як форма пошуку істини). Елементи дискусії (суперечки, зіткнення позицій, навмисного загострення й навіть перебільшення протиріч в обговорюваному змістовному матеріалі) можуть бути використані майже в будь-яких о ...

Методика визначення схильностей дитини
Інструкція для батьків Для того, щоб дати вам правильну пораду і конкретні рекомендації щодо розвитку здібностей вашої дитини, нам потрібно знати її схильності. Вам пропонується 36 запитань, подумайте і дайте відповідь на кожне з них, намагаючись не завищувати і не занижувати можливості дитини. Для ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com