Психологічна характеристика мотивів і залежність успішності навчання

Матеріали по педагогіці » Педагогічна діяльність. Мотивація учнів » Психологічна характеристика мотивів і залежність успішності навчання

Страница 6

Таблиця 4р.

Інтелектуальний

Рівень

Рівень

мотивації

Високий

Хороший

Зовнішній

Низький

Негативне відношення

Усього:

ч

%

ч

%

ч

%

ч

%

ч

%

ч

%

Високий

17

41

17

44

13

38

7

33

6

55

60

41

Середній

18

44

19

49

16

47

11

52

5

45

69

47

Низький

6

15

3

7

5

15

3

15

-

-

17

12

Усього:

41

39

34

21

11

146

Ми бачимо, що інтелектуальний рівень істотно не впливає на рівень шкільної мотивації в молодшому шкільному віці. Так з 17 чоловік, що мають низький інтелектуальний рівень, 35% дітей мають високий рівень шкільної мотивації, 18% - гарний рівень, 29% - зовнішній рівень, 18% - низький рівень мотивації.

Відіб'ємо на гістограмі:

За результатами проведеного дослідження видно:

Що високих показників у навчанні домагаються школярі з високою шкільною мотивацією.

Невстигаючі школярі мають як високу, так і низьку мотивацію. Низька успішність не є основним чинником низької шкільної мотивації, а також негативного відношення до школи.

Існує динаміка шкільної мотивації від 1 до 4 класи.

Існує різниця шкільної мотивації в хлопчиків і дівчат.

Інтелектуальний розвиток не є головним чинником розвитку мотивації учнів у молодшому шкільному віці.

Вчитель постійно стикається з різноманітними педагогічними ситуаціями, коли від нього вимагається глибоке розуміння їх соціально-психологічного смислу, вміння самостійно приймати рішення. А для цього, разом з глибокими знаннями навчальних дисциплін, вчителю необхідні психолого-педагогічні знання, зокрема знання психологічних особливостей учнів різних вікових груп, закономірностей та умов оптимізації процесу їх навчання і виховання з урахуванням вимог реформи загальноосвітньої і професійної школи. Цим задачам відповідає курс вікової, педагогічної і соціальної психології.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Більше про педагогіку:

Чинники, що формують імідж дошкільного навчального закладу
Ми в черговий раз звертаємося до теми іміджу дошкiльного навчального закладу. Адже кожен директор і його педагогічний колектив мріють, щоб на дошкiльному навчальному закладi лежав відбиток яскравої індивідуальності, щоб вiн виділявся серед інших, викликав бажання влаштуватися на роботу або влаштува ...

Нетрадиційні принципи викладання українського народознавства в школі
Принцип народоналежності. Він означає подолання у свідомості учнів байдужості до культурно-історичної спадщини України, подолання національного нігілізму. Українське народознавство покликане прилучити нове покоління до етносоціального досвіду, сформувати почуття національної гідності. Воно правдиво ...

Матеріали експериментальних досліджень розвитку творчих здібностей учнів 7-9 класів із фізики
Тема дослідження: розвиток творчих здібностей учнів 7-9 класів на уроках фізики . Проблема: створення умов для розвитку творчих здібностей учнів на уроках фізики на засадах моніторингового підходу. Мета дослідження: обґрунтувати доцільність впровадження психолого-педагогічного супроводу учнів щодо ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com