Психологічна характеристика мотивів і залежність успішності навчання

Матеріали по педагогіці » Педагогічна діяльність. Мотивація учнів » Психологічна характеристика мотивів і залежність успішності навчання

Страница 5

Таблиця 4б. Шкільна мотивація й інтелектуальний розвиток учнів 4-х класів. (закінчення)

Інтелектуальний рівень

Рівень

Мотивації

4У (1-4) кл.

4М (1-4) кл.

Високий

Гарний

Зовнішній

Низький

Негативне відношення

Високий

Гарний

Зовнішній

Низький

Негативне відношення

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Високий

58

38

50

-

-

60

50

72

100

67

Середній

34

62

50

50

-

40

50

14

-

33

Низький

8

-

-

50

-

-

-

14

-

-

Таблиця 4У.

Інтелектуальний

рівень

Рівень

Мотивації

2-і класи

4-і класи

Високий

Гарний

Зовнішній

Низький

Негативне відношення

Високий

Гарний

Зовнішній

Низький

Негативне відношення

ч

%

ч

%

ч

%

ч

%

ч

%

ч

%

ч

%

ч

%

ч

%

ч

%

Високий

6

34

7

54

2

17

3

38

3

50

11

48

10

38

11

50

4

31

3

60

Середній

8

44

4

31

6

50

4

50

3

50

10

43

15

58

10

45

7

54

2

40

Низький

4

22

2

15

4

33

1

12

-

-

2

9

1

4

1

5

2

15

-

-

Усього:

18

13

12

8

6

23

26

22

13

5

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Більше про педагогіку:

Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника
Виховання – вічна проблема. Відколи існує людство на землі, відтоді й змушено воно невпинно дбати про виховання нащадків і продовження свого роду. «Найбільший скарб у кожного народу – його діти» - так давно, а ніби сьогодні, ці слова сказала відо-мий педагог Софія Федорівна Русова. Відродження наці ...

Лабораторне заняття як форма організації навчання
Лабораторне заняття як форма навчання для вироблення вмінь і навичок має більшу продуктивність, ніж урок формування вмінь і навичок. На цьому занятті відсутня тверда регламентація навчальної діяльності учеників, дається великий простір для прояву їхньої ініціативи і винахідливості. Завдяки цьому во ...

Народна іграшка як засіб морального виховання
В системі виховання дітей дошкільного віку особливе місце займає моральне виховання. Моральне виховання - це цілеспрямована взаємодія дорослого і дитини з метою формування моральних почуттів і якостей, засвоєння моральних норм і правил, розвитку моральних мотивів і навичок поведінки. В процесі озна ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com