Результати дослідження вікової динаміки шкільної мотивації учнів початкової школи

Матеріали по педагогіці » Педагогічна діяльність. Мотивація учнів » Результати дослідження вікової динаміки шкільної мотивації учнів початкової школи

Страница 2

Таблиця 1в. Динаміка зміни шкільної мотивації учнів 4-х класів (випускних).

Рівень Шкільної

Мотивації

Клас

3М (1-3)

4Б (1-4)

4У (1-4)

4М (1-4)

Чол.

%

Чол.

%

Чол.

%

Чол.

%

Підвищився

5

31

1

6

13

54

5

36

Понизився

8

50

9

47

4

17

5

36

Залишився без змін

3

19

9

47

7

29

4

28

Усього:

16

100

19

100

24

100

14

100

Таблиця 1в. Динаміка зміни шкільної мотивації учнів НШ №1 2-4 класів 2003-2004р.м.

Рівень Шкільної

Мотивації

Класи

Усього

2

3

4

Чол.

%

Чол.

%

Чол.

%

Чол.

%

Підвищився

9

20

18

26

24

33

51

26

Понизився

17

39

29

43

26

36

72

40

Залишився без змін

18

41

21

31

23

31

62

34

Усього:

44

100

68

100

73

100

185

100

З таблиць ми бачимо, що з опитаних 185 чоловік 2-4 класів (1-і класи ми не брали, тому що вони вчаться в школі перший рік) в 26% учнів підвищився рівень шкільної мотивації, в 34% - залишився без змін і в 40% учнів понизився рівень шкільної мотивації. Також ми бачимо, що в різних класах відсоток зниження або підвищення рівня мотивації неоднорідний. Так в 2Б класі немає дітей, у яких підвищився рівень шкільної мотивації, а дітей, у яких понизилася шкільна мотивація в порівнянні з минулим роком 64%.

Аналізуючи дану ситуацію більш глибоко з'ясували: на питання анкети "Тобі подобається в школі або не дуже?" 80% опитаних відповіли ствердно, 20% - негативно, а на питання "Ти хотів би, щоб у тебе був менш строгий учитель?" - 86% учнів відповіли ствердно, вони хотіли б, щоб учитель був не так строгий до них (див. Додаток IV).і можемо припустити, що це може бути одним з факторів зниження шкільної мотивації в даному класі. З таблиці 1б ми бачимо різке зниження шкільної мотивації учнів 3А класи. Аналізуючи анкети дітей (див. Додаток IV), з'ясовуємо, що в школі подобається вчитися 42%, 46% - не дуже, 13% - не подобається. Ранком з радістю йдуть у школу 29%, буває по різному 38%, 33% учнів частіше хочеться залишитися будинку; 42% учнів подобається, коли скасовують уроки, 42% учнів хочуть, щоб не задавали домашніх завдань. Причиною даної ситуації може бути смерть класного керівника й через відсутність у школі вільного від класу вчителя, переведення даного класу на предметне навчання (математикові веде вчитель 3У класи, російська мова - учитель 3Б класи, праця - учитель 2М класи й т.д.).

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Молодший школяр як об'єкт і суб’єкт правового виховання
Наукові основи організації правовиховної роботи з молодшими школярами вимагають урахування розвитку їх пізнавальних процесів, особливостей формування особистості у молодшому шкільному віці. Головна особливість розвитку особистості молодшого школяра – зміна його соціальної позиції: дитина приступає ...

Музично-естетичний розвиток молодших школярів С. Науменко
Наявна концептуальна база педагогіки музичних здібностей уже сьогодні дає можливість окреслити основні контури ефективних методик цілісного формування музично-слухових, музично-естетичних здібностей та здібностей до музичної діяльності. Вона включає провідні ідеї основних концепцій музичної освіти, ...

Хімічні властивості металів
Характерною властивістю металів є їхня здатність лише віддавати електрони й утворювати вільні позитивно заряджені йони. Для металів не характерне утворення сполук, в яких вони мають негативний ступінь окиснення. Метали здатні заміщувати Гідроген у кислотах і утворювати солі. Отже, метали можуть бут ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com