Дослідження потреб і мотивів учнів

Матеріали по педагогіці » Педагогічна діяльність. Мотивація учнів » Дослідження потреб і мотивів учнів

Страница 1

Насамперед слід зазначити, що дослідження потреб і мотивів не могли розвиватися в рамках асоціативної емпіричної психології. У цій психології панувало подання про те, що всіма психічними процесами управляють певні закони асоціації. При такім механічному розумінні рушійних сил психічного життя й поводження людини проблема активності самого суб'єкта власне кажучи була знята.

Критика емпіричної психології, що почалася на рубежі XX сторіччя, пішла головним чином по лінії подолання її ідеалізму й атомізму, але не її механізму. Гештальд - психологія обрала для своїх досліджень головним чином область пізнавальних процесів. Рефлексологія, реактологія, біхевіоризм зосередили увагу на зовнішніх стимулах поводження людини.

Відомо, що навчити - це дати учнем знання, уміння й навички. Однак цього мало. Необхідно виховати в нього мотив, позитивне відношення до одержання цих знань, умінь і навичок. Шкільна (навчальна) мотивація, тобто прагнення, бажання вчитися виступає важливим фактором одержання утворення.

У даній роботі ми дослідимо методику визначення динаміки реальної мотивації школярів початкової школи. Важливість даної інформації для вчителя важко переоцінити. Якщо картину успішності учня в кожному класі він бачить по журналі успішності, то картину мотивів особистості він оцінює поки інтуїтивно.

Метою дослідження методики є вивчення шкільної мотивації учнів й факторів, що впливають на її формування; дослідження впливу інтелектуального розвитку успішності на формування мотивації навчання; а також чи існують розходження шкільної мотивації в хлопчиків і в дівчат.

Для прикладу включимо в дослідження два роки в 2002-2003 навчальних роках і 2003-2004 навчальних роках.

У даній методиці застосовувалися наступні методи дослідження:

тривале вивчення шкільної мотивації;

аналіз успішності;

бесіди;

анкетування;

тестування.

Для оцінки шкільної мотивації застосовувалася "анкета по оцінці рівня шкільної мотивації учнів початкової школи (1-4 кл.)" автор Аусканова Н. р. У ході опитування автором 200 школярів 6-8 літнього віку було відібрано 10 питань, що щонайкраще відбивають відношення дітей до школи, навчальному процесу, емоційне реагування на шкільну ситуацію.

Для можливості диференціювання дітей за рівнем шкільної мотивації була розроблена система бальних оцінок:

відповідь дитини, що свідчить про його позитивне відношення до школи й перевазі їм навчальних ситуацій оцінюється в 3 бали;

нейтральна відповідь (не знаю, буває, по-різному й т.п.) оцінюється в 1 бал.

відповідь, що дозволяє судити про негативне відношення дитини до тієї або іншої шкільної ситуації оцінюється в 0 балів.

Оцінки в 2 бали не були включені, тому що математичний аналіз показав, що при оцінках в 3, 1 і 0 балів можливо більш твердий і надійний поділ дітей на групи з високою, середньою й низькою мотивацією:

1. 25-30 балів (максимально високий рівень) - високі рівень шкільної мотивації, навчальної активності.

Такі діти відрізняються наявністю високих пізнавальних мотивів, прагненням найбільш успішно виконувати всі пропоновані школою вимоги. Вони дуже чітко додержуються всіх вказівок учителя, сумлінні й відповідальні, сильно переживають, якщо одержують незадовільні оцінки або зауваження педагога.

2. 20-24 бала - гарна шкільна мотивація. Подібні показники має більшість початкових класів, що вчаться, що успішно справляються з навчальною діяльністю.

3. 15-19 балів - позитивне відношення до школи, але школа залучає більше позаучбовими сторонами (зовнішня мотивація)

Такі діти досить благополучно почувають себе в школі, однак частіше ходять у школу, щоб спілкуватися із друзями, із учителем їм подобається відчувати себе учнями, мати гарний портфель, ручки, зошити. Пізнавальні мотиви в таких дітей сформовані в меншому ступені й навчальний процес їх мало залучає.

4. 10-15 балів - низька шкільна мотивація. Подібні школярі відвідують школу неохоче, воліють пропускати заняття. На уроках часто займаються сторонніми справами, іграми. Зазнають серйозних труднощів у навчальній діяльності. Перебувають у стані нестійкої адаптації в школі.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Особливості навчання програмування учнів за чинною програмою
В рамках виділених годин, а у 8 класі це 1 год. на тиждень (всього 16) у першому семестрі та 2 год. на тиждень (всього 34+3 резервний час), всього 53 год. (50+3 резервний час), відведених чинною програмою в базовому курсі інформатики на алгоритмізацію і програмування, оволодіння навіть основами про ...

Основні завдання естетичного виховання школярів
Прекрасне – могутнє джерело моральної чистоти, духовного багатства, фізичної досконалості кожної особистості. Уміння відчувати красу і створювати красу роблять життя людини осмисленим, багатим і яскравим. Хороші книги, музика, твори образотворчого мистецтва, які довелося прочитати, почути, побачити ...

Бібліотечна освіта в США
В Україні активно іде пошук нових шляхів удосконалення вищої освіти, приведення її у відповідність до світових стандартів. Закономірним є інтерес до постановки бібліотечної освіти в зарубіжних країнах. Особливу увагу привертає організація бібліотечної освіти в США, яка високо оцінюється і досвід як ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com