Тенденції розвитку вищої університетської освіти в Франції

Матеріали по педагогіці » Паризький університет » Тенденції розвитку вищої університетської освіти в Франції

Страница 1

З урахуванням явищ глобалізації та континентальної інтеграції виявлено такі тенденції розвитку вищої освіти у Франції: перетворення елітарної вищої освіти на загальну, кількісне зростання контингенту студентів та їх мобільності, подовження тривалості обов’язкової освіти, ускладнення структури вищої освіти та урізноманітнення мережі ВНЗ, збільшення та зростання ролі сектору недержавної вищої освіти, професіоналізація вищої освіти, удосконалення системи управління вищою освітою, забезпечення її якості, розробка механізмів інтеграційної політики в галузі вищої освіти.

Освіта у Франції є і буде провідною, тобто, найякіснішою і найперспективнішою. Вона буде відповідати освітнім вимогам і стандартам.

3. Співробітництво університету з Україною

Університет співпрацює з двома українськими вищими навчальними закладами: Дніпропетровським державним університетом хімічних технологій та Харківським національним аерокосмічним університетом "Харківський авіаційний інститут". Але відвідувань співробітників поки що немає.

Паризький університет заснований в 1215р. як перший у Європі світський університет, який мав 4 факультети: мистецтв, права, теології і медицини. Він був взірцем для більшості університетів кінця XV ст

Умови вступу до університету дивовижно легкі — до університету не вступають, а… записуються. Відповідно до французької системи освіти у Франції досить важко отримати диплом бакалавра, який видається у середній школі. Його власники й мають право записатись до університету. Вартість навчання складає від 200 євро на рік, включаючи страховку.

При університеті діють підготовчі курси для іноземців, на які приймають і українських випускників середніх шкіл. Головний наголос у програмах робиться на оволодіння французькою мовою. Кожний, хто витримає екзамен після закінчення курсів, стає студентом даного ВНЗ.

Факультети університету:

Факультет гуманітарних наук

Факультет права

Факультет медицини

Медично-біологічний факультет

Факультет зубної хірургії

Факультет фармацевтики та біології

Факультет математики та інформатики

Факультет фізкультури і спорту.

Навчання поділяється на 3 цикли:

Здобуття загальної або науково-технічної університетської освіти(2 роки і закінчується здачею іспиту)

Складається із двох-трьох років навчання. По закінченні першого року видається диплом ліценціата, а наступний закінчується одержанням диплома магістра.

Протягом третього циклу поглиблено вивчається обрана спеціальність, він супроводжується самостійною науковою працею, тему якої претенденти зобов'язані сформулювати до вступу на програму. При успішному закінченні цього етапу видається диплом про спеціальну вищу освіту або поглиблену освіту.

В університеті на даний час навчається 31000 студентів, включаючи 3400 аспірантів і 6400 іноземних студентів.

Навчальний тиждень починається з понеділка( з 9:00 до 18:00) і закінчується в п’ятницю о 19:00. Навчальний рік починається у вересні. Щороку навчальна програма складається з двох семестрів. Кожен семестр завершується сесією, де розглядається шість модулів.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Міжпредметні звязки з математикою
Важливе місце у загальній фізичній географії належить розв’язуванню математичних задач. Так, у шостому класі при вивченні теми «Атмосфера», учням пропонуються такі завдання: Визначіть, яка буде температура повітря на вершині гори висотою 1600 м, якщо біля підніжжя вона становить +22єС Тиск повітря ...

Система вправ зі збагачення словникового запасу учнів початкових класів
Словникова робота в школі спрямована на збагачення активного і пасивного словника учнів, розвиток зв'язного мовлення, вироблення навичок свідомого оволодіння новими словами, уточнення значення і сфери вживання відомих слів. Щоб успішно розв'язати ці завдання, вчитель повинен сам добре знати словник ...

Дослідження впливу метамнемічної обізнаності на продуктивність пам'яті
Дане дослідження проводилось на базі перших класів Старосалтівської зош Вовчанського району Харківської області. В дослідженні брали участь 30 дітей, віком 6-7 років. Метою дослідження є визначення впливу метам немічної обізнаності на показники пам'яті, порівняльний аналіз результатів діагностики д ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com