Ділова гра на уроках інформатики

Матеріали по педагогіці » Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення » Ділова гра на уроках інформатики

Страница 3

15. Для створення і редагування колонтитулів використовується команда меню

а) Файл, Колонтитули;

б) Правка, Колонтитули;

в) Вид, Колонтитули;

г) Сервіс, Колонтитули.

16. Для створення і редагування стилю використовується команда меню .

а) Файл, Стиль;

б) Формат, Стиль;

в) Абзац, Стиль;

г) Вид, Стиль.

17. Заголовок пишуть .

а) прописними літерами;

б) рядковими літерами;

в) рядковими і прописними;

г) рядковими без крапки в кінці.

18. Стильове форматування зручно застосовувати в

а) великих за об'ємом документах;

б) невеликих за об'ємом документах;

в) середніх за об'ємом документах;

г) малих за об'ємом документах.

19. Який об'єкт володіє властивостями: вид шрифту, стиль абзацу, параметри сторінки?

а) Об'єкт Текст;

б) об'єкт Фігурний текст;

в) об'єкт Малюнок;

г) об'єкт Таблиця.

20. До параметрів сторінки відносять .

а) розмір і орієнтацію аркуша, автоперенос;

б) величину полів, розмір і орієнтацію аркуша;

в) величину полів, розмір і орієнтацію аркуша, відстань від колонтитулів;

г) відстань від колонтитулів, розмір і орієнтацію аркуша.

21. Якою командою можна встановити параметри сторінки?

а) Правка, Параметри сторінки;

б) Файл, Параметри сторінки;

в) Вставка, Параметри сторінки;

г) Формат, Параметри сторінки.

22. Як видалити фрагмент тексту в буфер обміну?

а) виділити фрагмент тексту, команда Правка, Вирізати;

б) виділити фрагмент тексту, команда Правка, Видалити;

в) виділити фрагмент тексту, команда Файл, Видалити;

г) виділити фрагмент тексту, команда Формат, Видалити.

23. Фрагмент тексту – це .

а) слово;

в) частина тексту;

б) пропозиція;

г) абзац.

Відповіді. 1 – би, 2 – би, 3 – а, 4 – би, 5 – г, 6 – би, 7 – в,8 – а, 9 – в, 10 – г, 11 – в, 12 – а, 13 – в

14 – г, 15 – в, 16 – би, 17 – а, 18 – а, 19 – а, 20 – в, 21 – б,22 – а, 23 – ст

Критерії оцінки:

21 – 23 правильних відповідей – “5”|;

19 – 21 правильних відповідей – “4”|;

13 – 18 правильних відповідей – “3”|;

менше 13 правильних відповідей – “2”|.

Підготовка титульного листа

Відповівши на питання тесту, що вчаться сідають за комп'ютери (по два чоловіка) і створюють обкладинки для свого журналу. Краща з них потім роздруковуються.

Підведення підсумків

Роздруковані статті оцінюються, причому всі учасники команди отримують однакову оцінку незалежно від того, хто яку частину роботи виконував. Тим самим підвищується відповідальність кожного при виконанні роботи.

Вчитель вказує на помилки в роботі (якщо вони будуть), дякує хлопцям за добре виконану роботу.

Страницы: 1 2 3 

Більше про педагогіку:

Психологічна готовність
Вчителям важливо усвідомлювати, що рівень психологічної готовності кожної дитини до навчальної діяльності у шкільних умовах важливий чинник успішної адаптації і подальшої ефективної навчальної діяльності. Відомі дослідники Г.С.Костюк, О.В.Запорожець наголошували, що розвиток дитини має певну послід ...

Ідея національного виховання у педагогічній концепції Бориса Грінченка
Навчання рідною мовою — один із провідних принципів освітньої системи Бориса Грінченка. Спираючись на досвід прогресивних педагогів, психологів, мовознавців, він розвиває їхні думки щодо діалектичної єдності мови і мислення, наголошує на тому, що мова є виразником найістотніших національних ознак: ...

Форми і методи соціально-педагогічної підтримки
Робота з дітьми групи ризику повинна будуватися за принципом надання підтримки у важкій, кризовій ситуації. Вона завжди повинна припускати два на-правління: надання допомоги дитині та зміна відносин у родині. Вся виховна робота з соціально-педагогічної підтримки дітей «групи ризику» будується на на ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com