Ділова гра на уроках інформатики

Матеріали по педагогіці » Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення » Ділова гра на уроках інформатики

Страница 2

Вирівняйте заголовки по центру і розташуєте відповідно до зразка в двох інтервалах від тексту, розмір шрифту в заголовку – 16 пт, напівжирний, з підкресленням.

Встановите розмір підзаголовків – 14 пт, напівжирний, вирівнювання по лівому краю.

Розташуєте текст відповідно до зразка.

Збережете файл під ім'ям 3.doc.

Картка 4.

Завантажите файл 3.doc з диска А:.

Вставте зображення згідно з зразком.

Щоб малюнок не переміщався разом з текстом, встановите додаткову команду у форматі малюнка (положення) – за текстом.

Встановите масштабування малюнка (розмір), користуючись зразком.

Збережете файл під ім'ям 4.doc.

Картка 5.

Завантажите файл 4.doc з диска А:.

Розбийте текст на дві колонки, задавши відстань між колонками – 1 см (див. зразок).

Створіть верхній колонтитул, в якому напишіть “Тема 2. Робота з ілюстраціями”. Розмір шрифту колонтитулу – 10 пт, зображення – курсив, колір – синій, вирівнювання – по лівому краю.

Створіть нижній колонтитул, встановивши в нім колонцифру, розташуєте за зразком, колір – синій, розмір шрифту – 10пт. Відстань від верхнього колонтитулу встановите 1,5 см і відстань від нижнього колонтитулу – 2 див.

Збережете файл під ім'ям 5.doc.

Картка 6.

Завантажите файл 5.doc з диска А:. Встановите маркіровку згідно із зразком

(див. перший абзац).

Створіть буквицю (висота в рядках 2).

Збережете файл під ім'ям 6.doc.

Підготуйте файл до друку і роздрукуйте отриманий документ на принтері.

Тестування

Тестування проводиться одночасно з естафетою і займає приблизно 10 хв. Учні, що не беруть участь в естафеті (якщо такі будуть, якщо немає – учні, які виконували завдання естафети під номером 1), після того, як вони самі відповідять на питання тесту, перевіряють результати тестування в інших учнів і виставляють оцінки (при цьому користуються розданими вчителем листами з відповідями до тесту і критеріями його оцінки). Оцінки виписуються на дошці. В кінці уроку підводиться підсумок – в яких питаннях були допущені більш всього помилок.

Питання тесту

1. Процес форматування сторінки, абзацу, рядка, символу – це .

а) форматування шрифту;

б) форматування тексту;

в) стильове форматування;

г) форматування абзацу.

2. Чи може заголовок розташовуватися в кінці сторінки?

а) так;

б) немає;

в) частково;

г) можливо.

3. Зміна параметрів введених символів – це:

а) форматування шрифту;

б) форматування тексту;

в) стильове форматування;

г) форматування абзацу.

4. Взаємне розташування рядків в абзаці – це .

а) гарнітура;

б) інтерліньяж;

в) кегль;

г) колонтитул.

5. Завдання або зміна параметрів абзацу називається .

а) форматування шрифту;

б) форматування тексту;

в) стильове форматування;

г) форматування абзацу.

6. Фрагмент тексту, що закінчується натисненням клавіші Enter, називається .

а) символом;

б) абзацом;

в) блоком;

г) пропозицією.

7. Призначення спеціальних стилів символам або абзацам називається .

а) форматування шрифту;

б) форматування тексту;

в) стильове форматування;

г) форматування абзацу.

8. Вигляд шрифту – це .

а) гарнітура;

б) інтерліньяж;

в) кегль;

г) колонтитул.

9. Розмір шрифту – це .

а) гарнітура;

б) інтерліньяж;

в) кегль;

г) колонтитул.

10. Частина сторінки, на якій розміщений постійний текст, що несе довідкову інформацію –| це .

а) гарнітура;

б) інтерліньяж;

в) кегль;

г) колонтитул.

11. Ширина; спосіб вирівнювання рядків; положення на сторінці; відступ в першому рядку; міжрядкова відстань; інтервал між абзацами – все це

параметри .

а) символу;

б) блоку;

в) абзацу;

г) тексту.

12. Гарнітура, кегль, колір – параметри .

а) символу;

б) блоку;

в) абзацу;

г) тексту.

13. Заголовок від основного тексту знаходиться через

а) 1 інтервал;

б) 1 – 2 інтервали;

в) 2 – 3 інтервали;

г) 1 – 1,5 інтервалу.

14. Як називається номер сторінки, винесений в колонтитул?

а) цифра;

б) номер сторінки;

в) цифра сторінки;

г) колонцифра|.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Психологічні причини Інтернет-залежності
Всесвітня мережа сьогодні більше нагадує чарівну казку, у якій "користувач" володіє надприродними можливостями, на відміну від реального життя. Не дивно, що Інтернет найбільше відповідає міфологічному мисленню маленької дитини. Таке мислення ніколи не зникає повністю, а тільки витісняєтьс ...

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями
Основними стратегічними завданнями Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського є реалізація принципів та ідей Болонського процесу, вихід на міжнародні стандарти освіти, її інтеграція з наукою, забезпечення конкурентоздатності випускників і визнання дипломів про вищу освіту ...

Методика використання засобів формування уваги при вивченні творів різних жанрів
К. Д. Ушинському належить першість у розробці деталей методики опрацювання творів різних жанрів. Зокрема, не втрачає актуальності його твердження про те, що ділові статті мають становити предмет бесід учителя з учнями, у той час як художні твори треба використовувати для створення емоційного впливу ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com