Розробка уроку музики для учнів четвертого класу

Матеріали по педагогіці » Українська народна музика в традиціях морального виховання » Розробка уроку музики для учнів четвертого класу

Страница 3

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури з теми дослідження, було визначено місце та роль музичного мистецтва у процесі морального виховання, а також досліджено шляхи виховання музикою у процесі формування особистості з високими моральними якостями.

Досягнення мети стало можливим завдяки:

1. розкриттю сутність морального виховання, що супроводжувалося розкриттям головних понять теми;

2. виявленню специфіки народного морального виховання, що супроводжувалося наведенням таких інструментів як традиції та обряди українського народу;

3. аналізу української народної пісні та її здатності розкривати суть традицій морального виховання. Цієї мети вдалося досягти за допомогою огляду жанрів української пісні, а також розкриття їх суті та розглядом наведених на прикладах пісень;

4. проведенню уроку для учнів четвертого класу з використанням українських народних пісень різних жанрів для розвитку моральних якостей учнів.

У ході роботи було розкрито сутність морального виховання. Його роль та становище у нашій країні було охарактеризовано завдяки визначенню спадщини народної педагогіки, а саме визначенню сутності традицій та обрядів нашого народу. Завдяки поглибленню та розгляду жанрів української народної пісні, вдалося проникнути у глибини української культури та її ролі, як вихователя найголовніших моральних якостей сучасної дитини.

Використовуючи весь цей матеріал, було проведено урок, тема та заходи якого були спрямовані на виявлення та виховання моральних якостей дітей, знайомство їх з традиціями та обрядами нашого народу завдяки вивченню різножанрових пісень. Задача вчителя на уроці – донести матеріал уроку до кожного учня окремо, а також організувати колективну роботу, та аналіз запропонованого матеріалу. Не менш важливим є створення відповідної атмосфери, що забезпечить небайдужість кожної дитини до того, що відбувається на уроці.

Любов до української пісні найприродніше та найглибше духовне начало людського життя. Адже кожна людина генетично несе в собі пам'ять тієї музичної свідомості, на якій в далекому минулому вона зросла.

Формування морального виховання у початковій школі на засадах народних традицій та обрядів здійснюється не тільки у навчально-виховній роботі в школі, але й у повсякденному житті; в цьому допомагає використання українських народних свят, усних журналів, заочних подорожей, проведення систематичних бесід, відкритих уроків прогулянок, екскурсій, вечорів питань та відповідей, які прищеплюють молодшим школярам любов до українських народних традицій.

Страницы: 1 2 3 

Більше про педагогіку:

Визначення сутності та змісту культури дозвілля студентів у науково-педагогічній літературі
Проблема формування культури дозвілля не нова. У світі філософії, педагогічної теорії та практики вона привертала увагу з давніх-давен, наприклад, з часів афінської системи виховання. Ідеї давньогрецьких мислителів (Сократа, Платона, Аристотеля, Демокрита та ін.) про необхідність формувати не лише ...

Сутнісна та узагальнена характеристика здоровя’збережувальних технологій
Мета сучасної школи – підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язбережувальної педагогіки. Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, пр ...

Категорія роду іменників
Однією з граматичних категорій іменника є його рід. Уперше цей термін був використаний Т. Глинським у неопублікованій граматиці (1845). А в 1849 році поняття «рід» вжив Я. Головацький у своїй граматиці. Існують різні теорії щодо поділу іменників на роди. Значного поширення набула біологічна теорія, ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com