Українські народні традиції морального виховання

Матеріали по педагогіці » Українська народна музика в традиціях морального виховання » Українські народні традиції морального виховання

Страница 8

Специфіка народного морального виховання нашої країни є дуже особливою, оскільки вона вражає своею різноманітністю традицій та обрядів. Дуже важливу роль відіграє участь дитини у родинних обрядах, знайомство з календарно-обрядовими традиціями, правильно виховане ставлення до символіки країни, розуміння її походження та знання історії виникнення, а також до релігії нашого народу з якою пов`язано безліч традицій та обрядів. Це розвиває шанобливе ставлення до країни, породжує такі моральні якості як шанобливе ставлення до предків, патріотизм і багато інших. Задача вчителя – ознайомити дитину з культурою нашого народу, проникнути у серце кожного за допомогою вивчення та безпосередньої участі у обрядових та традиційних заходах, використовуючи народні культурні надбання, наприклад такі як пісня.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 

Більше про педагогіку:

Особистість учителя національної школи в доробку Б. Грінченка
В. Грінченко вважав, що на особі вчителя ґрунтується все навчання і виховання. Він хотів його бачити високоосвіченою, високоморальною особою, яка досконало знає свою справу, сумлінно виконує вчительський обов'язок, є справедливою, послідовною і цілеспрямованою у своїх діях. Педагог висміює обмежени ...

Профільна загальноосвітня підготовка в системі початкової та середньої професійної освіти
Необхідність одночасного засвоєння учнями установ початкової та середньої професійної освіти навчального матеріалу, обумовленого двома стандартами (загальної середньої та професійної освіти), призведе до перевантажень і зниження якості як загальної освіти, так і професійної підготовки випускників. ...

Дослідження потреб і мотивів учнів
Насамперед слід зазначити, що дослідження потреб і мотивів не могли розвиватися в рамках асоціативної емпіричної психології. У цій психології панувало подання про те, що всіма психічними процесами управляють певні закони асоціації. При такім механічному розумінні рушійних сил психічного життя й пов ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com