Застосування ігор та ігрових елементів на уроках інформатики

Матеріали по педагогіці » Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення » Застосування ігор та ігрових елементів на уроках інформатики

Страница 7

3. Звільнення від тяжіння Безіменного острова.

(Пояснення нової теми. Робота у дошки.)

Подорож наших сміливців тривала недовго. На їх дорозі зустрівся Безіменний острів, що володіє властивістю притягувати кораблі. Для подолання його тяжіння необхідно знайти площі трикутника і паралелограма по двох суміжних сторонах і куті між ними.

Двох сміливців поодинці від команди) виходять і виводять формули: S=absin?/2, S=absin?.

4. Подолання несподіваної перешкоди.

Рівно три дні і три ночі пливли мандрівники, і раптом їх корабель несподівано сів на мілину. Для здолання цієї перешкоди необхідно сказати чарівні слова, а саме пригадати формули для знаходження площ паралелограма і прямокутника через діагоналі і кут між ними. До дошки викликаються два учні від кожної команди. Вони працюють разом з класом, роблять відповідні малюнки і оформляють відповідні записи.

5. Поповнення запасів води та їжі.

Дорога наших відважних мандрівників продовжується. Вони бачать скелястий острів, де можна поповнити запаси їжі та води. Платою є створення алгоритму вирішення задач по знаходженню площ многокутників через їх дві суміжні сторони і куту між ними (через дві діагоналі і куту між ними). Блок схема має бути правильно складена кожним членом команди.

Збирання блок схеми по елементах.

6. Міражі. (Встановлення істинності або помилковості висловів )

Очі закриті. Вислів вірний - руки вперед, помилково - вгору.

Чи Вірно, що:

Площа прямокутного трикутника дорівнює добутку його катетів?

ромб – це паралелограм, у якого сторони рівні?

Площа квадрата дорівнює добутку його суміжних сторін?

Площа трапеції дорівнює сумі підстав на висоту?

площа ромба дорівнює добутку двох сторін на синус кута між ними?

Площа прямокутника дорівнює сумі всіх його сторін?

Площа трикутника дорівнює половині добутку його основи на висоту?

В результаті злагоджених дій команд, міражі зникли, і з'явився острів Площ.

7. Пошук ключа. (Складання програми і реалізація її на комп'ютері).

Вибір завдань здійснюється учнем із запропонованого списку.

8. Повернення додому. (Підведення підсумків).

Для повернення додому відважним мандрівникам необхідно відповісти на наступні питання:

«Відповівши правильно на поставлені питання, ви взнаєте прізвище швейцарського ученого, який в 1968 році розробив першу версію мови програмування Паскаль.» (Ніклаус Вірт).

1. Автор безсмертного твору «Початків», виданого більше 2000 років тому, такого, що жив в III столітті до нашої ери. (Евклід).

2. Найбільший математик Сіракуз (287 –212г.г.). (Архімед).

3. Старогрецький математик, що жив в 3 столітті до н. ери. Його ім'ям названа формула для знаходження площі трикутника. (Герон).

4. Його ім'ям називають клятву, яку дають лікарі. Він досліджував площі плоских фігур, обмежених прямими лініями і дугами. (Гіппократ).

Підсумки підводяться в командній першості і в особистому заліку.

Завдання до етапу “Пошук ключа ”

Виберіть задачу для вирішення. Напишіть програму для вирішення задачі і виконаєте її при вказаних значеннях змінних.

1. Знайдіть площу трикутника по його суміжних сторонах і куті між ними.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

Більше про педагогіку:

Логопедична робота з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня
Для дітей другого рівня мовленнєвого розвитку характерно наступне : граматична, структурно порушена фраза. Активний словник складається із загальновживаних слів, в основному це іменники, рідше зустрічаються дієслова і прикметники. Прийменники діти не вживають. Вимова багатьох слів спотворена. Навча ...

Мотиваційні фактори формування ЗСЖ учнівської молоді
Які ж мотивації лежать в основі формування стилю здорового способу життя людей? Соковня-Семенова (2000) виділяє наступні види мотивації: 1. Самозбереження. Коли людина знає, що, та або інша дія напряму загрожує її життю, вона цю дію не чинить. Формулювання мотивації "Я не скоюю певні дії, оскі ...

Зміст роботи вихователя в логопедичній групі
Проведення всього комплексу корекційного навчання в логопедичній групі передбачає поєднання спеціальних занять з виправлення недоліків мовлення з виконанням програмних вимог дошкільного навчання і виховання. Для логопедичних груп розроблений особливий режим дня, що відрізняється від звичайного. Пер ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com