Застосування ігор та ігрових елементів на уроках інформатики

Матеріали по педагогіці » Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення » Застосування ігор та ігрових елементів на уроках інформатики

Страница 6

Основним завданням шкільного курсу інформатики, як і будь-якого загальноосвітнього предмету, є розвиток ученика як особи розвиток його мислення, його творчого потенціалу, розвиток його здібностей. У всіх програмах, що існують в даний час по інформатиці значну долю|частку| займає вивчення основ програмування або алгоритмізації. При цьому школярі знайомляться з однією з мов програмування і набувають певного стилю мислення. У процедурних мовах програма описує які дії і в якій послідовності необхідно виконати, тому процедурне програмування засноване на алгоритмічному мисленні і служить засобом|коштом| його розвитку.

На думку багатьох викладачів інформатики в школі, як і в молодших, так в старших класах, найефективнішими вважаються інтерактивні методи навчання з елементами гри. Методика викладання предмету, особисті якості вчителя роблять значний вплив на розвиток інтересу до предмету. Тому вчителями ведуться пошуки різноманітних форм і ефективних методів викладання математики, які б активізували розумову діяльність учнів.

Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання дошкільників, молодших школярів і підлітків. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховні функції діють у тісному взаємозв’язку. Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість.

Урок-гра. Подорож на острів многокутників.

Тема “Площа многокутників”.(8 клас.)

Тривалість 45 хв.

1. Постановка проблеми.

Раді Геометрів були запропоновані задачі по знаходженню площ многокутників. Вони у них спричиняли велику скруту. Не прийшовши до єдиної думки, Геометри вирішили спорядити експедиції на острів Площ, де за переказами знаходиться ключ до вирішення даних задач. Спонсорувати дані експедиції буде (вчитель називає себе, передає всі події, події під час плавання на острів).

Метою даної експедиції є пошук ключа, за допомогою якого можна буде вирішити задачі.

Вам належить сформувати дві команди, вибрати капітанів, придумати девіз, під яким команди відправляться в подорож.

(Дається час на обдумування).

У таке відповідальне плавання вирішила відправитися команда . . . на чолі з капітаном . . ., девізом якої є . . . і команда.

2. Підготовка спорядження.(Фронтальна робота)

Ученикам роздається матеріал із завданням і відкривається відповідний матеріал на дошці.

Перед плаванням всі учасники експедиції перевіряють свою готовність: «Закрили очі, пригадали всі формули для знаходження площ багатокутників і привели свої думки в порядок. Розплющили очі і відповіли на питання:

1. Назвіть фігуру, зображену на малюнку. Знайдіть площу кожної фігури для приведених значень. Які формули для знаходження площі ви використовували?

1. a) a= 1.2 cm

2. а=2.5, b=4

3. a=8, h=1.25

4. a=20, h=15

6. a=b=5, c=6

б) S=0.68 m2

5. a=4, b=3

7. a=20, b=4, h=5

8. d1=16, d2=12

2. Знайдіть висоту трикутника по відомій боковій стороні і прилеглому куту.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Більше про педагогіку:

Аналіз проблеми формування природничих знань у психолого-педагогічній і методичній літературі
Основними видами природничих знань є природничі уявлення і поняття. Варто зауважити, що з природничими поняттями учні початкових класів зустрічаються у процесі вивчення майже всіх базових предметів: читання, української мови, математики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, музики. Тому на ...

Електродинамічні, електростатичні, термоелектричні прилади
Електродинамічний прилад - вимірювальний прилад, принцип дії якого заснований на механічній взаємодії двох провідників при протіканні по ним електричного струму. Електродинамічний прилад складається з вимірювального перетворювача, що перетворює вимірювану величину в змінний або постійний струм, і в ...

Фізичне виховання вчителя
Вчительська професія характеризується напруженою розумовою і фізичною працею. Фізичне виховання, як практична дисципліна повинна сприяти різнобічному розвитку майбутніх вчителів. Але,сьогодні ми бачимо, що молодь має менше можливостей займатися фізичною культурою. Це насамперед недостатня матеріаль ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com