Застосування ігор та ігрових елементів на уроках інформатики

Матеріали по педагогіці » Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення » Застосування ігор та ігрових елементів на уроках інформатики

Страница 6

Основним завданням шкільного курсу інформатики, як і будь-якого загальноосвітнього предмету, є розвиток ученика як особи розвиток його мислення, його творчого потенціалу, розвиток його здібностей. У всіх програмах, що існують в даний час по інформатиці значну долю|частку| займає вивчення основ програмування або алгоритмізації. При цьому школярі знайомляться з однією з мов програмування і набувають певного стилю мислення. У процедурних мовах програма описує які дії і в якій послідовності необхідно виконати, тому процедурне програмування засноване на алгоритмічному мисленні і служить засобом|коштом| його розвитку.

На думку багатьох викладачів інформатики в школі, як і в молодших, так в старших класах, найефективнішими вважаються інтерактивні методи навчання з елементами гри. Методика викладання предмету, особисті якості вчителя роблять значний вплив на розвиток інтересу до предмету. Тому вчителями ведуться пошуки різноманітних форм і ефективних методів викладання математики, які б активізували розумову діяльність учнів.

Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання дошкільників, молодших школярів і підлітків. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховні функції діють у тісному взаємозв’язку. Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість.

Урок-гра. Подорож на острів многокутників.

Тема “Площа многокутників”.(8 клас.)

Тривалість 45 хв.

1. Постановка проблеми.

Раді Геометрів були запропоновані задачі по знаходженню площ многокутників. Вони у них спричиняли велику скруту. Не прийшовши до єдиної думки, Геометри вирішили спорядити експедиції на острів Площ, де за переказами знаходиться ключ до вирішення даних задач. Спонсорувати дані експедиції буде (вчитель називає себе, передає всі події, події під час плавання на острів).

Метою даної експедиції є пошук ключа, за допомогою якого можна буде вирішити задачі.

Вам належить сформувати дві команди, вибрати капітанів, придумати девіз, під яким команди відправляться в подорож.

(Дається час на обдумування).

У таке відповідальне плавання вирішила відправитися команда . . . на чолі з капітаном . . ., девізом якої є . . . і команда.

2. Підготовка спорядження.(Фронтальна робота)

Ученикам роздається матеріал із завданням і відкривається відповідний матеріал на дошці.

Перед плаванням всі учасники експедиції перевіряють свою готовність: «Закрили очі, пригадали всі формули для знаходження площ багатокутників і привели свої думки в порядок. Розплющили очі і відповіли на питання:

1. Назвіть фігуру, зображену на малюнку. Знайдіть площу кожної фігури для приведених значень. Які формули для знаходження площі ви використовували?

1. a) a= 1.2 cm

2. а=2.5, b=4

3. a=8, h=1.25

4. a=20, h=15

6. a=b=5, c=6

б) S=0.68 m2

5. a=4, b=3

7. a=20, b=4, h=5

8. d1=16, d2=12

2. Знайдіть висоту трикутника по відомій боковій стороні і прилеглому куту.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Більше про педагогіку:

Теоретико-практичні основи формування поняття просте речення на уроках рідної мови
Вивчення елементів синтаксису в початкових класах набуває особливого значення. Це насамперед пояснюється значенням уроків української мови в початковій ланці освіти: допомагати молодшим школярам оволодіти нормами граматичної структури (будови) рідної мови, збагатити мовлення різноманітними формами ...

Робота з проведення дитячого експериментування як засобу стимулювання пізнавальної активності старших дошкільнят
Розумове виховання дітей передбачає формування в них активного пізнавального ставлення до навколишнього світу, здатності довільно регулювати свою пізнавальну діяльність, вміння орієнтуватися у різноманітних явищах та предметах. Усе це сприяє створенню внутрішніх передумов, які забезпечують продукти ...

Тренінгові методики у вивченні хімії за лекційно-семінарською системою
Закон України „Про освіту” висунув перед учительством задачу – сприяти формуванню в учнів фахового рівня, тобто навчальна діяльність у підсумку має не просто дати людині суму знань, умінь і навичок, а сформувати рівень її компетенції. Поняття компетенції не зводиться ані до знань, ані до навичок, а ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com