Трудове навчання - основа всебічного розвитку особистості розумово відсталих учнів

Матеріали по педагогіці » Роль трудового навчання у системі професійної підготовки розумово відсталих школярів » Трудове навчання - основа всебічного розвитку особистості розумово відсталих учнів

Страница 1

1) Роль праці у всебічному розвитку особистості. Погляди дефектологів на дану проблему.

Завдання підготовки підростаючих поколінь до практичної діяльності завжди було актуальним протягом усього періоду існування людства. На різних етапах його соціально-економічного розвитку вдосконалювався зміст цієї роботи, вироблялися нові форми її організації, зростали вимоги до рівня підготовки майбутніх трудівників. Змінювалися і функції школи в напрямку трудового виховання і навчання.

Ідеї прогресивних педагогів мали вагомий вплив на визначення змісту навчання й спрямованості виховного процесу в допоміжних школах, які почали організовуватись у другій половині XIX ст.

Так, Е. Сеген зазначав, що в розумово відсталих дітей слід виховувати звички приносити користь собі й іншим. Працю Е. Сеген розглядає не тільки як фактор розв'язання соціальних проблем, пов'язаних з майбутнім дитини, а й як провідний засіб фізичного, розумового й психічного виховання. На його думку, правильно організована праця зміцнює здоров'я розумово відсталих дітей, забезпечує розвиток сприймання, відчуття, подолання інертного стану.

Погляди Е. Сегена поділяв бельгійський олігофренопедагог Ж. Демор. Зокрема, він вважав, що праця є важливим засобом підготовки розумово відсталих дітей до самостійної трудової діяльності, а виховання розглядав як організацію діяльності, яка забезпечує розвиток нервової системи, подолання її хворобливого стану, регулювання волі й пробудження ініціативи, уваги.

Деякі олігофренопедагоги минулого, залучаючи дітей до трудової діяльності, намагалися розв'язувати тільки соціальні проблеми - підготовку випускників школи до самостійної продуктивної діяльності. Так, французькі олігофренопедагоги А. Біне, Т. Сімон стверджували, що заняття в шкільній майстерні набагато корисніші, ніж заняття в класі, оскільки вони полегшують процес пристосування до самостійного трудового життя.

Ідея довільного розвитку духовних сил і здібностей особистості розумово відсталих дітей набула дальшого розвитку в системі О. Декролі, М. Монтессорі, а також російських дефектологів дореволюційного періоду. Зокрема, ручна праця досить широко застосовувалася в навчальному процесі спеціальних закладів, якими керували К.К. Грачова, В.П. Кащенко, І.В. Маляревський, М.П. Постовська.

Теоретичні положення класиків вітчизняної фізіології, психології і педагогіки (І.М. Сєченова, В.М. Бехтерєва, І.П. Павлова, К.Д. Ушинського) про роль праці в психічному й розумовому розвитку дітей мали значний вплив на структуру, мету і завдання школи та зміст перших програм з трудового навчання, які будувалися з урахуванням думки про розвивальну роль праці у формуванні особистості дитини.

Значно вплинули на розвиток теоретичних основ трудового навчання погляди О.М. Граборова, Д.І. Азбукіна, І.П. Акименка, М.В. Чехова, Є.В. Гер'є. Вони вважали, що, крім соціальної спрямованості, трудове навчання є важливою умовою розвивального навчання.

Проблема підготовки розумово-відсталих учнів до самостійної трудової діяльності була актуальною протягом усього періоду розвитку допоміжної школи в нашій країні.

2) Своєрідність трудової діяльності розумово відсталих учнів і формування їхньої особистості

Всебічний розвиток аномальної дитини потрібно здійснювати не подоланням окремих вад пізнавальної діяльності, а на основі корекції всієї особистості.

Органічне ушкодження мозку призводить до того, що розумово відсталі діти не завжди можуть повно описати усно або письмово свою трудову діяльність, правильно організувати свої дії відповідно до мовленнєвої інструкції.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Методика формування здорового способу життя на виховних годинах в початковій школі
Для формування позитивної мотивації дітей та учнівської молоді на здоровий спосіб життя вчителям основ здоров’я необхідно проводити виховні заходи. Виховний захід Тема: «Щоб міцне здоров’я мати, треба промінці зібрати». Мета: навчальна: створити умови для надання знань учням з питань здорового спос ...

Нові інформаційні технології у навчанні
Досвід просування інновацій не раз підтверджував істину про те, що нові технології, застосовані для вирішення погано сформульованих і недостатньо досліджених проблем, не тільки не приносять очікуваних результатів, але часто навіть погіршують ситуацію. Щось подібне відбувається зараз в області нових ...

Основні принципи сучасної освіти
Сучасна освіта у вищій школі спирається на ряд основних принципів, обумовлених вимогами до підготовки фахівців. Серед них необхідно виділити такі: - Фундаментальність, що виявляє собі в ході впровадження в навчальний процес теорії високого ступеня спільності, що має підвищену інформаційну ємність і ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com