Особливості творчого розвитку дошкільників

Матеріали по педагогіці » Особливості творчого розвитку дошкільників

Проблема розвитку дитячих творчих здібностей є досить актуальною на сучасному етапі. Дослідження дозволяють відзначити необхідність та можливість розвитку творчих здібностей вже з дошкільного віку.

Дитинство передусім дошкільне - єдиний період життя, коли творчість може стати універсальним і природним способом буття людини. Численні наукові дослідження різних часів свідчать про безкрайні креатині можливості дошкільного дитинства, тому провідна психолого-педагогічна проблема виявляється в тому, щоб створити ці сприятливі умови стимулювання і спрямування розвитку особистості.

Розвиток творчого мислення відбувається у процессі навчання і виховання. Воно формується в процесі взаємодії зі світом, за допомогою оволодіння в процесі навчання змісту матеріальної і духовної культури, мистецтва. Тому є можливість говорити про спеціальне, цілеспрямоване формування творчого мислення, про системний формуючий вплив.

Важливу роль у підготовці до творчої праці відіграє дошкільний заклад. Саме в цьому віці полягає психологічна основа для такої діяльності. Розвиваються уява і фантазія, творче мислення, виховується допитливість, активність, ініціатива, формуються вміння спостерігати й аналізувати явища, проводити порівняння, узагальнювати факти, робити висновки, практично оцінювати діяльність. Починають складатися і диференціюватися інтереси, схильності, формуються потреби, що лежать в основі творчості. Розвиток творчого мислення невіддільне від формування виконавських умінь і навичок. Чим різнобічне і досконаліше вміння та навички у людини, тим багатше його фантазія, реальніше задуми.

Загалом, ідея розвитку творчих здібностей індивідуума, як щойно було сказано, віповідає як його інтересам, так і загальнодержавним інтересам та інтересам людського суспільства взагалі. Насамперед, творча особистість заочно краще і легше пристосовується до побутових, соціальних та виробничих умов, ефективніше їх використовує і змінює відповідно до власних уподобань, переконань тощо.

Дбаючи про розвиток творчих здібностей у дітей, залучаючи їх до творчої праці, ми створюємо необхідні умови для розвитку всіх без винятку психічних якостей у дітей. Також залучення їх до творчої діяльності розкриває перед ними горизонти людських можливостей і сприяє правильному визначенню свого місця на широкому полі власних знань, умінь та здібностей.

Мета дослідження: визначити особливості творчого розвитку дошкільників.

Обьект дослідження: творче мислення.

Предмет дослідження: особливості розвитку творчого мислення у дітей дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження: полягає в припущенні, що при створенні спеціально організованих занять у концепції дошкільного закладу сприяють творчому розвитку, та розвивається творче мислення дошкільників.

Задачі дослідження:

Провести теоретичний аналіз психологічної літератури з вивчення творчого розвитку у дітей в ранньому віці;

Обгрунтувати загальну характеристику творчого розвитку у дошкільників;

Розглянути особливості та умови що сприяють розвитку творчого мислення дошкільників;

Узагальнити результати дослідження про творче мислення у дошкільників.

Методи дослідження: теоретичні методи – це теоретичний аналіз проблеми, систематизація наукових даних; емпіричні методи – спостереження, психодіагоностичні методики (Скорочений варіант образотворчої (фігурної) батареї тесту креативності П. Торранса; модифікаційні тести Гілфорда: субтест "Римування", субтест "Використання предметів", субтест "Словесна асоціація").

Матеріали дослідження можуть бути використані психологами, педагогами, робітниками дитячих садків, батьками.

Більше про педагогіку:

Конспект лекції-бесіди з батьками, які виховують дитину з обмеженими психофізичними можливостями
Добрий день, шановні батьки! До недавнього часу вважалося, що вихователем дитини повинна бути школа, колектив. Проте сьогодні ніхто вже не заперечуватиме, що основну відповідальність за розвиток дитини бере сім’я, бо саме в ній закладаються найважливіші риси особистості дитини, її ставлення до себе ...

Методика проведення уроків фізичної культури з використанням рухових ігор
Урок фізичної культури в 1-му класі Завдання: 1. Навчити учнів виконувати перекати в групуванні вперед, назад. 2. Удосконалювання лазіння по гімнастичній стінці вгору і вниз однойменним способом. 3. Сприяти розвитку загальної витривалості. І. 1. Шикування в одну шеренгу. Виконання стройових вправ, ...

Структура та функції науково-дослідної частини
Науково-дослідна частина Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com