Аналіз аргументів, які використовували європейські організатори Болонського процесу щодо його започаткування, і які аргументи наводили їх опоненти

Матеріали по педагогіці » Аналіз аргументів, які використовували європейські організатори Болонського процесу щодо його започаткування, і які аргументи наводили їх опоненти

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, включаючи вищу освіту. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, наполегливо працює над практичним приєднанням до Болонського процесу.

Болонський процес - процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 46 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками. У 2005 міністр освіти Станіслав Ніколаєнко в Бергені підписав Болонську декларацію від імені України.

БП заснований на міжурядовій угоді. Міністрами, відповідальними за вищу освіту у своїх країнах, було підписано декілька документів, проте ці документи не є офіційно об'єднувальними (якими є міжнародні угоди). Вибір, чи підтримувати принципи БП, є проявом волевиявлення кожної окремої країни, хоча ефект "взаємного міжнародного тиску" не можна недооцінювати. Серед підписантів - представники Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Австрії, Швейцарської Конфедерації, Іспанії, Португалії, Бельгії, Данії, Греції, Ісландії, Ірландії, Люксембурга, Мальти, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Румунії, Чеської Республіки, Словацької Республіки, Словенії, Болгарії, Угорщини, Польщі, Литви, Латвії, Естонії.

Основні завдання Болонського процесу: розширення доступу до вищої освіти, подальше підвищення якості і привабливості європейської вищої освіти, розширення мобільності студентів і викладачів, а також забезпечення успішного працевлаштування випускників ВНЗ за рахунок того, що всі академічні ступеня та інші кваліфікації повинні бути орієнтовані на ринок праці.

Більше про педагогіку:

Розрахунок фактичної освітленості приміщення
Для освітлення комп'ютерного залу з розмірами А =20 м, В = 12 м і висотою Н = 3 м використовуються 20 світильників ОДР із двома люмінесцентними лампами типу ЛБ-40. Коефіцієнти відображення світлового потоку від стелі, стін і підлоги відповідно дорівнюють Рстелі =70 %, Рстін =50%, Рпідл = 10 %. Заті ...

Методичні основи використання документів в 10 -11 класах
Можливості управління якістю навчання на прикладі оволодіння методами роботи з письмовими історичними джерелами (10-11 класи) Концепція модернізації освіти на період до 2010 року припускає перехід шкільної освіти від формально - знанієвої до особистісно - діяльної парадигмі. Вона визначає і нова як ...

Методична підготовка студентів в умовах рейтингової системи педагогічного контролю
Упровадження рейтингового контролю навчальних досягнень студентів неможливе, безумовно, без реструктурування навчально-методичного матеріалу в напрямку активного забезпечення самостійного засвоєння студентами певних знань, розвитку системного педагогічного мислення. Саме педагогічне мислення є, на ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com