Структура і функції компетентностей

Матеріали по педагогіці » Компетентнісно орієнтований підхід до навчання » Структура і функції компетентностей

Більше про педагогіку:

Основні чинники, ознаки та критерії ефективного функціонування наукових шкіл
Серед чинників ефективного функціонування наукових шкіл можна виділити наступні: визначення наукового напряму, актуальної профільної наукової теми, перспективи її розвитку; формування наукових підрозділів (інститут, відділ, лабораторія, центр) при університеті, факультетах, кафедрах; формування нау ...

Екскурсія як складова навчально-виховної роботи
Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчіх здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позакласний час, різновидом якої є екскурсія. Екскурсія – складна форма навчально-виховної роботи (45-90 хв.). Під час екскурсії учні: а) не тільки ...

Термін підготовки фахівця
Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - це її характеристика за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності. Змістом навчання повинні бути структура, зміст і обсяг на ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com