Структура і функції компетентностей

Матеріали по педагогіці » Компетентнісно орієнтований підхід до навчання » Структура і функції компетентностей

Більше про педагогіку:

Організація навчального процесу у вузі
Навчальний процес у вузі організований так, щоб забезпечити виконання вимог до фахівця, викладених у державному утворювальному стандарті. Навчання студентів ведеться по навчальних планах. Навчальний план - основний документ, відповідно до якого в університеті здійснюється організація навчального пр ...

Результати спостережень вольових якостей у хлопчиків і дівчаток 1 – 3 класів
Побудова сучасної системи освіти на засадах гуманно-особистісного підходу вимагає дослідження низки проблем, серед яких вагоме місце належить проблемі волі і її розвитку. У практиці педагогічної діяльності, вивчаючи волю, здебільшого розглядають підлітковий, ранній юнацький період, бо саме в них є ...

Навчання дошкільнят лексиці
Вивчення лексики означає, що будь-яке нове слово має, по-перше, бути комунікативно значущим для дитини, по-друге, вступати в семантичні та граматичні зв'язки з іншими словами. Як стверджує Є. І. Негневіцкая,''відразу після введення слова необхідний перехід до дії з ним'', при цьому «мовленнєва дія ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com