Структура і функції компетентностей

Матеріали по педагогіці » Компетентнісно орієнтований підхід до навчання » Структура і функції компетентностей

Більше про педагогіку:

Особливості й перспективи розвитку сучасної сім'ї
Сучасні сім'ї різноманітні, і від того, в якій саме живе дитина, залежить, яким змістом наповнюється процес формування її особистості. Умовно сім'ї поділяють на благополучні та неблагополучні. Благополучна сім'я — сім'я з високим рівнем внутрісімейної моральності, духовності, координації та коопера ...

Експериментальна робота з підготовки майбутнього вчителя початкових класів до організації здоров’язбережувального педагогічного процессу
Підготовка вчителів початкових класів до формування в учнів здорового способу життя розглядається нами як цілісна, багатостороння динамічна система, яка існує у відповідності з метою, завданнями і принципами підготовки фахівців. При цьому її ефективність визначається ступенем відповідності вимогам ...

Історичний аспект зародження уявлень про здоровий спосіб життя
Аналіз стану проблеми в ретроспективі засвідчив, що формування поняття «здоровий спосіб життя» має глибоке наукове підґрунтя. Перші концепції здорового способу життя («турбуйся про самого себе»), традиції оздоровчої поведінки з’явилися ще в античному світі (Гіппократ, Цицерон, Гален, Платон, Піфаго ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com