Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Матеріали по педагогіці » Використання історичних фактів при вивченні нумерації чисел в початкових класах » Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Більше про педагогіку:

Історичний аспект зародження уявлень про здоровий спосіб життя
Аналіз стану проблеми в ретроспективі засвідчив, що формування поняття «здоровий спосіб життя» має глибоке наукове підґрунтя. Перші концепції здорового способу життя («турбуйся про самого себе»), традиції оздоровчої поведінки з’явилися ще в античному світі (Гіппократ, Цицерон, Гален, Платон, Піфаго ...

Вікові особливості молодших школярів
Психічний розвиток молодшого школяра, формування його особистості є біологічно і соціально зумовленим процесом. За даними Г.Костюка, „онтогенез людського організму визначається біологічною спадковістю, онтогенез особистості — соціальною спадковістю". Ці дві детермінанти тісно пов'язані в проце ...

Розробка дидактичних матеріалів інноваційних технологій навчання
Ділова гра «Прес-конференція» Тема уроку: Комп'ютерні віруси. Місце і роль даного уроку в системі уроків по темі: Даний урок є вступним по темі комп'ютерної безпеки, на якому учні знайомляться з основними поняттями. Мета уроку: освітня: познайомити учнів з терміном комп'ютерний вірус, їх видами, пр ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com