Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Матеріали по педагогіці » Використання історичних фактів при вивченні нумерації чисел в початкових класах » Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Більше про педагогіку:

Експериментальна перевірка методичних рекомендацій щодо використання активних методів навчання при викладанні програмування
Експеримент було проведено на базі Харківської гімназії №53. Метою експериментального дослідження була перевірка ефективності впровадження активних методів навчання в уроки програмування за розробленими методичними рекомендаціями. У дослідженні брали участь 2 групи учнів з одного класу (8-А клас). ...

Рольові позиції в педагогічному спілкуванні
Із психологічної точки зору зміст педагогічного спілкування може бути дуже різноманітним за рольовими позиціями партнерів, і для всього діалогу може мати вирішальне значення те, наскільки правильно обрана позиція педагогом: 1) Ставлення педагога до учня як «батько - дитині». «Ти - тупий!», «Ти - бо ...

Створення та використання навчальних мультимедійних презентацій на уроках англійської мови
Найефективнішими з огляду на розвиток навичок мислення, пізнавальної діяльності учнів та навичок до самостійної дослідницької діяльності є засоби, які проектуються та розробляються самими учнями при вивченні навчального матеріалу. З цієї точки зору, використання мультимедійних презентацій на уроках ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com