Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Матеріали по педагогіці » Використання історичних фактів при вивченні нумерації чисел в початкових класах » Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Більше про педагогіку:

Теоретичні ідеї про виховання Верховинця В.М
Професор Верховинець В.М. – педагог-новатор, автор навчальних програм, підручника, посібника, основоположник українського музично-ігрового репертуару для дітей, засновник теоретичної бази розвитку української хореографії, постановник першого національного балету, дослідник українського фольклору, о ...

Врахування психології пізнавальних процесів під час навчання іноземних мов
У новому навчальному році перед учителем іноземної мови постане необхідність вирішення багатьох досить складних і водночас цікавих проблем, успішне розв’язання яких вимагатиме від нього ґрунтовної професійної підготовки. Варто бути готовим до реалізації гуманістичного, функціонального, комунікативн ...

Урок корекції та контролю
Уроки корекції та контролю включають уроки перевірки та обліку знань, узагальнення знань, заліки, самостійні та контрольні роботи тощо. Спільною рисою всіх цих уроків є те, що вони проводяться, як правило, наприкінці вивчення великої теми або розділу. Автори недарма поставили на перше місце термін ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educateua.com