Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Матеріали по педагогіці » Використання історичних фактів при вивченні нумерації чисел в початкових класах » Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Більше про педагогіку:

Передумови виникнення ролевої гри в ранньому дитинстві
Виникнення ролевої гри в ранньому дитинстві, пов'язано з формуванням у дитини під керівництвом дорослих наочних дій, тобто суспільних способів вживання предметів, що історично склалися, закріплених. Носіями таких дій є дорослі люди. Докладне дослідження формування наочних дій в ранньому віці і вини ...

Заходи психологічної підтримки розвитку академічних компетенцій
Заходи ці спрямовані на підвищення мотивації студентів на оволодіння академічними компетенціями, на розвиток їх інтелектуально-креативних, рефлексивних можливостей, пізнавальних інтересів. Результатом застосування цих заходів є формування індивідуального стилю діяльності, усунення розриву між проце ...

Зв'язок методики з іншими вузівськими навчальними предметами
Ознайомлення з конкретною наукою необхідно розпочинати із питань про те, як виникала ця наука, які проблеми вона вивчає та ін. Стародавні мислителі твердили: віднайди всьому початок і ти багато зрозумієш. Щоб зрозуміти (осмислити) питання зв'язку методики з іншими навчальними дисциплінами, необхідн ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com