Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Матеріали по педагогіці » Використання історичних фактів при вивченні нумерації чисел в початкових класах » Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Більше про педагогіку:

Твори образотворчого мистецтва, як наочність до проведення уроків образотворчого мистецтва
Виховання творчої особистості на уроках образотворчого мистецтва Проблема виховання творчої особистості, розвитку її творчих здібностей завжди була у полі зору вчених. Різні аспекти творчості розглядали В. Дружинін, Я. Пономарьов, І. Семенов; психологічні основи творчих здібностей вивчали Д. Богояв ...

Методи організації пізнавальної діяльності
Методи організації навчально-пізнавальної діяльності – це сукупність прийомів і способів психолого-педагогічного впливу на учнів, що (порівняно з традиційними методами навчання) першою чергою спрямовані на розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію пізнавальної діяльності, формуванн ...

Діючі наукові школи в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
Зародки наукових шкіл почали формуватись в університеті ще у 1968 році. На сьогоднішній день підґрунтям наукових досягнень у базовій структурі створені, розвиваються і мають конкретні наукові здобутки та впровадження такі наукові школи в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остро ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com