Використання історичних фактів при вивченні нумерації чисел в початкових класах

Матеріали по педагогіці » Використання історичних фактів при вивченні нумерації чисел в початкових класах

Математика є надзвичайно важливим предметом у шкільному курсі. Вивчаючи математику, у дітей розвивається логічне мислення, пам’ять, увага, діти починають висловлювати свої думки, судження. Завдяки математиці у дітей розвиваються пізнавальні інтереси, математика привчає дітей до абстрактного мислення, до логічного мислення. Але не кожна дитина має бажання до занять математикою. Тому перед вчителем постає задача: розвивати в учнів пізнавальні інтереси до занять математикою. Проблема пізнавального інтересу одна з актуальних. Педагогічною наукою доведена необхідність розробки цієї проблеми і виконання її практикою. Одним із засобів розвитку пізнавальних інтересів на уроці математики є сторінки історії, різні цікавинки, пов’язані з розвитком математики. Мене зацікавила ця проблема. Саме тому я й обрала тему «Історія математики на уроках математики в початкових класах».

Математика – галузь невтомного пошуку і важкої до самозабуття праці. Іноді на доведення однієї теореми потрібні роки. Праця вченого-математика подібна до праці поета: як і в поезії, у математиці діють досить складні механізми пошуку і філігранне оформлення знайденого результату. _ули_е, про математиків чомусь не прийнято говорити піднесено, захоплено, хоча вони також заслуговують високих слів подяки, які ми часто адресуємо людям подвигу і мужності. Праця математиків не виставляється на театральній сцені, про неї не говорять у репортажах з космосу, _ул вона присутня скрізь. Математики викреслюють орбіти космічних трас, гарантують міцність сталевих атомоходів у океанських глибинах, визначають ритми роботи атомних реакторів тощо.

У кожному періоді історії математики були свої видатні постаті вчених, в яких були різні долі. Одні зажили слави і безсмертя ще за життя, іншим судилося пройти складні шляхи і розділити трагічну долю свого народу. Багато визначних математиків стали зразками щирої відданості науці, патріотами свого народу.

Щедра талантами українська земля подарувала людству не тільки чудових співаків, композиторів, письменників, а й визначних математиків.

Завдання вчителя – донести до дітей імена видатних математиків, їхні відкриття. Історичному аспекту математики на уроках можна приділити багато уваги, хоча на заняття можна винести небагато питань про розвиток математики, але ж вивчити їх досить поглиблено. Об’єм історичного матеріалу у різних темах математичного курсу може змінюватися – від епізодичних згадок про факти і особистості до викладу теми в плані її послідовного історичного розвитку. Не всі теми представляють у цьому відношенні рівні можливості; але ж не можна недооцінювати як педагогічного (підвищення інтересу до предмету), так і методологічного (врахування ролі практики в постановці теоретичних задач) впливу історичних відомостей на формування світогляду і розвитку мислення школярів.

Розвиток математичної, підвищення ефективності її використання в прикладних цілях є однією з найважливіших проблем.

Що таке математика? Як вона виникла? В чому її привабливість і краса? Як розвивається математика? Як виникає любов до неї? Як математик приходить до своїх відкриттів? Відповіді на ці запитання діти можуть отримати на уроках математики. Дітей завжди цікавить все нове і невідоме. Тому, на мою думку, такий матеріал може зацікавити дітей і вдовольнити дитячу допитливість. Викликати цікавість дітей до математики можна різними новинками: легендами про математиків, історією про виникнення цифр, грошових одиниць тощо.

Дитина вчиться раціонально мислити, судити, знаходити прості рішення. Ці якості будуть необхідні йому у дорослому житті. Саме математика розвиває ці якості. Тому важливо зацікавити дітей історією математики. Здійснюючи подорож у далеке минуле, діти знайомляться з культурою і розвитком давніх цивілізацій, великими математичними, зробленими першими вченими ще у часи Давнього Шумеру, Давнього Єгипту, Давньої Греції. Це допоможе збагнути дитині, що математика – це не просто набір сухих цифр, а наука, народжена самим життям. Наука, яка зіграла велику роль у розвитку людства.

Щоб вчитель навчився використовувати у своїй роботі завдання історико-математичного характеру, йому необхідно володіти науковими знаннями історичного матеріалу і вміннями включати історичний матеріал на тему уроку.

Знання минулого науки дозволяють в концентрованому вигляді отримувати уявлення про формування наукових понять, виникнення наукових ідей, створенні методів дослідження. Про значення історії науки говорив ще Р. Лейбніц: «Вельми корисно знати справжнє походження чудових відкриттів, особливо таких, які зроблені не випадково, а силою думки. Це приносить користь не тільки тим, що історія віддає кожному своє і спонукає інших добиватися таких же похвал, скільки тим, що пізнання методу на прикладах видатних ведуть до розвитку мистецтва відкриття». Б. Гнеденко, розвиваючи цю думку зазначав, що історія науки - це той факел, який висвітлює новим поколінням шлях подальшого розвитку і передає їм священний вогонь Птолемея, що штовхає їх на нові відкриття, на вічний пошук, до пізнання навколишнього світу, включаючи їх самих.

Більше про педагогіку:

Питання вибору методів навчання
У традиційній практиці навчання вчитель більшу частину уроку пояснює, ілюструє, запитує, ставить завдання за зразком і дуже мало часу відводить на активну пізнавальну діяльність учнів. Проблемні, дослідницькі та практичні методи використовуються недостатньо. Звідси слабкий розвиток самостійного мис ...

Аналіз, на основі програм початкових класів, творів образотворчого мистецтва, які вивчаються у початковій школі
Виховний потенціал мистецтва міститься у самій його суті і пояснюється тим, що емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали особистості – первинні стосовно інтелекту в формуванні духовних інтересів, ставлення до світу взагалі. З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні зав ...

Поняття про форми організації навчання
Форма – спосіб існування і виявлення змісту, його внутрішня організація. Форми належать до діяльнісного компонента процесу навчання і тому тісно пов’язані з методами. Форми організації навчання – зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя й учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в п ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com