Педагогічні умови ефективного розвитку сили в молодших класах засобами рухливих ігор

Матеріали по педагогіці » Педагогічні умови ефективного розвитку сили в молодших класах засобами рухливих ігор

Фізичне виховання молодших школярів має свою специфіку, зумовлену їхніми анатомо-фізіологічними та психологічними особливостями, а також тим, що приходячи до школи, учні потрапляють в нові умови, до яких їм потрібно пристосовуватись, звикнути. З початком навчання значно зростає обсяг розумової праці дітей і водночас відчутно обмежується їхня рухова активність та можливість перебувати на відкритому повітрі. У зв’язку з цим правильне фізичне виховання в молодшому шкільному віці є не тільки необхідною умовою у всебічному гармонійному розвитку особистості учня, а й діловим фактором підвищення його розумової працездатності.

Раціонально організовані заходи з фізичного виховання для розширення функціональних можливостей організму дитини, підвищують продуктивність розумової праці.

Завдання фізичного виховання для учнів молодших класів:

Зміцнити здоров’я і сприяти правильному фізичному розвитку.

Формувати рухові уміння і навички.

Озброювати учнів знаннями з фізичної культури, гігієни, правилам застосування.

Розвивати рухові якості.

Формувати інтерес до фізичної культури.

Виховувати морально вольові якості.

Успішне розв’язання завдань фізичного виховання молодших школярів можливе лише в тому разі, якщо вона стає органічною частиною всього навчально-виховного процесу, предметом спільної турботи педагогічного контролю.

Об’єкт дослідження - аналіз методики розвитку сили в молодших класах, засобами рухливих ігор.

рухлива гра дитина шкільний

Мета дослідження - опрацювати літературні джерела та поглибити знання з методики розвитку сили в молодших класах, засобами рухливих ігор.

Завдання дослідження - опрацювати літературу з даної теми, узагальнити отриману інформацію і зробити висновки.

Методи дослідження - для вирішення поставлених завдань були застосовані теоретичні методи дослідження.

Структура роботи: робота викладена на 41 сторінках і складається із списку, аналітичного огляду літератури, вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури.

Більше про педагогіку:

Особливості початкового етапу роботи над твором
Однак, найцікавіші розповіді, найяскравіші образи ні до чого не приведуть, якщо не знайдено засіб для здійснення задумів. Рухова пам’ять триваліша за слухову. Змінити, перевчити вже засвоєну неправильну або незручну аплікатуру, змінити засвоєний спосіб звуковидобування буває значно важче, ніж випра ...

Особливості розвитку вольової сфери
Молодшим шкільним віком вважають вік від 6-7 до 10-11 років, що відповідає періоду навчання у молодших класах. Це вік відносно спокійного і рівномірного фізичного розвитку. Збільшення зросту та ваги, витривалості, життєвої ємкості легень іде досить рівномірно і пропорційно. Кісткова система школяра ...

Логопедична робота — провідний напрям допомоги дітям в умовах соціально-реабілітаційного закладу
Логопедична реабілітація являється важливою складовою частиною комплексної медико-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей та підлітків з комплексними порушеннями та відхиленнями у розвитку. Вона направлена перш за все на корекцію та компенсацію порушення мовної сторони особистості. ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com