Педагогічні умови ефективного розвитку сили в молодших класах засобами рухливих ігор

Матеріали по педагогіці » Педагогічні умови ефективного розвитку сили в молодших класах засобами рухливих ігор

Фізичне виховання молодших школярів має свою специфіку, зумовлену їхніми анатомо-фізіологічними та психологічними особливостями, а також тим, що приходячи до школи, учні потрапляють в нові умови, до яких їм потрібно пристосовуватись, звикнути. З початком навчання значно зростає обсяг розумової праці дітей і водночас відчутно обмежується їхня рухова активність та можливість перебувати на відкритому повітрі. У зв’язку з цим правильне фізичне виховання в молодшому шкільному віці є не тільки необхідною умовою у всебічному гармонійному розвитку особистості учня, а й діловим фактором підвищення його розумової працездатності.

Раціонально організовані заходи з фізичного виховання для розширення функціональних можливостей організму дитини, підвищують продуктивність розумової праці.

Завдання фізичного виховання для учнів молодших класів:

Зміцнити здоров’я і сприяти правильному фізичному розвитку.

Формувати рухові уміння і навички.

Озброювати учнів знаннями з фізичної культури, гігієни, правилам застосування.

Розвивати рухові якості.

Формувати інтерес до фізичної культури.

Виховувати морально вольові якості.

Успішне розв’язання завдань фізичного виховання молодших школярів можливе лише в тому разі, якщо вона стає органічною частиною всього навчально-виховного процесу, предметом спільної турботи педагогічного контролю.

Об’єкт дослідження - аналіз методики розвитку сили в молодших класах, засобами рухливих ігор.

рухлива гра дитина шкільний

Мета дослідження - опрацювати літературні джерела та поглибити знання з методики розвитку сили в молодших класах, засобами рухливих ігор.

Завдання дослідження - опрацювати літературу з даної теми, узагальнити отриману інформацію і зробити висновки.

Методи дослідження - для вирішення поставлених завдань були застосовані теоретичні методи дослідження.

Структура роботи: робота викладена на 41 сторінках і складається із списку, аналітичного огляду літератури, вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури.

Більше про педагогіку:

Поняття про скульптуру
Скульптура (Lat sculptura, від sculpo) - висікаю, вирізаю. Процес творення, пластика від грецького (plastike, від plaso) - ліплю, вид образотворчого мистецтва заснований на принципі об’ємного, фізичного тривимірного зображення. Як правило, об’єкт зображення в скульптурі сама людина, меньше тварина ...

Принципи та завдання педагогіки толерантності
Толерантність не притаманна людині від народження, і може ніколи й не з’явитися, якщо не буде спеціально вихована, сформована. Шлях до толерантності – це емоційна, інтелектуальна праця, оскільки її досягнення можливе лише на основі зміни самого себе, власних стереотипів та свідомості. Розвиток толе ...

Психолінгвістичні й методичні підходи до змісту формування у першокласників мовленнєвих умінь і навичок міркувати
Державний освітній стандарт з української мови та чинна Програма з української мови (1 – 4 кл.) передбачають практичне ознайомлення учнів з міркуванням як типом висловлювання, починаючи з 1 класу, формування умінь аргументувати свою думку, робити умовиводи. Для реалізації цих завдань вчителеві необ ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com