Особливості викладання музики в початкових класах

Матеріали по педагогіці » Особливості викладання музики в початкових класах

У сучасному світі музичне мистецтво розглядається як частина загальної світової культури. Воно одночасно виступає як складовий елемент загального процесу пізнання світу, як частина загального розвитку людської культури і в той же час є специфічною формою естетичної діяльності. Дійсно, музика за своєю природою поліфункціональна і у ставленні до людини є інструментом пізнання та самопізнання, засобом спілкування та ціннісної орієнтацією, а також джерелом насолоди і знаряддям духовно-практичного зміни дійсності. Нині, в умовах бурхливого входження України в інформаційну цивілізацію і ринкову економіку, при всьому невідповідність цих задач реальних регіональних умов - пріоритетною педагогічної завданням суспільства є втілення в системі освіти і її структурі загальнолюдських завдань щодо формування та збереження компонентів духовної культури.

Все це добре виходить, починаючи навчання з раннього віку. Як відомо 6-8-річному віці діти проявляють особливу цікавість і гострий інтерес до всього, що їх оточує. Дуже важливо привчати дитину до нових і нових музичних вражень, виховувати в неї інтерес до музики. Педагоги, які працюють з дітьми, повинні відчувати велику відповідальність перед своїми учнями.

Як побудувати навчання дітей важкому мистецтву музичного виконання? Як ввести дітей в коло музично-художніх образів доступним їх сприйняттю?

Часто приходиться спостерігати, що у дітей, які успішно починають музичні заняття, дуже швидко пропадає інтерес до навчання.

Величезну роль у навчанні музики відіграють навички сприйняття музики. Тому в першу чергу на музичних заняттях у дітей необхідно розвивати емоційну чуйність на музику. Правильно підібраний і художньо виконаний пісенний репертуар допоможе успішному вирішенню цього завдання. Через активне спів у дітей закріплюється інтерес до музики, розвиваються музичні здібності.

У процесі співу діти навчаються музичному мови, що підвищує сприйнятливість до музики. Поступово вони пізнають жанрову основу пісні. У них формується здатність відчувати темброві висотні та ритмічні зміни в музиці. Молодший школяр не просто пізнає мову музичної мови, він починає свідомо активно ним користуватися у своїй виконавській діяльності.

Часто доводиться чути від батьків: " А чи є у моєї дитини слух?" "У моєї дитини є музичні здібності, і чи можна їй займатися музикою?" Навчання музиці важливо для кожної дитини, але намагатися "виростити" професійного музиканта з кожної дитини неможливо і не потрібно. А побачити чи є у дитини музичні здібності можна лише в процесі навчання, більш того, саме в процесі навчання відбувається і розвиток музичних здібностей. Заняття музикою необхідні кожній дитині, вони допомагають її загальному розвитку, допомагають розвинути відчуття прекрасного. Навчання музиці покращують характер дітей і благотворно впливають на їх психологічний стан. Кожна дитина - це яскрава індивідуальність, це унікальний світ, єдине у своєму роді поєднання особливостей особи, характеру, темпераменту. Нескінченна різноманітність людських типів - це безцінний дар, яким обдарувала нас природа.

Музична освіта — процес засвоєння знань, вмінь й навичок, необхідних для музичної діяльності, а також сукупність знань і пов'язаних з ними вмінні й навичок, отриманих у результаті навчання. Під музичною освітою нерідко розуміють і саму систему організації музичного навчання. Основний шлях одержання Музичної освіти — підготовка під керівництвом педагога, найчастіше в навчальному закладі.

Важливу роль може грати й самоосвіта, а також засвоєння знань й умінь у процесі професійної музичної практики або участі в самодіяльному музикуванні. Розрізняють загальну музичної освіту, яка дає знання, уміння й навички в обсязі, потрібному для аматорської діяльності або тільки для сприйняття музики, і фахову музичну освіту, яка готує до професійної роботи (композиторської, виконавської, наукової, педагогічної).

Загальна й фахова музична освіта припускає органічну єдність музичного виховання й музичного навчання: вчитель музики початкових класів загальноосвітньої школи прилучаючи учня до музичних знань й умінь, у той же час формує його особистість — світогляд, естетичні й етичні ідеали, волю й характер.

Музична освіта є історичною категорією — цілі, зміст, рівень, методи й організація освітнього процесу визначається соціальними відносинами, національною специфікою, роллю музичного мистецтва в житті даного суспільства, музично-естетичними поглядами, які змінюються протягом історії музичної культури, а також існуючими формами музичної діяльності, функціями, виконуваними музикантами, рівнем розвитку музичної педагогіки тощо.

Характер музичної освіти обумовлений також віком учня, його здібностями, тим видом музичної діяльності, до якої його готують, та іншими чинниками.

Предмет дослідження. Процес вивчення особливостей викладання музики в початкових класах.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування особливостей викладання музики та реальність їх використання при роботі з учнями початкових класів.

Завдання дослідження:

Вивчити основні особливості викладання музики в початковій школі;

Узагальнити та описати особливості викладання музики з учнями молодшого шкільного віку;

Практично проілюструвати особливості викладання музики з учнями початкових класів.

Методи дослідження:

Порівняльно-типологічний;

Порівняльно-історичний;

Системний;

Структурно-функціональний;

Понятійно-категоріальний;

Емпіричний.

Більше про педагогіку:

Грецька математика
Класична Греція. Грецька система числення була заснована на використанні букв алфавіту. Аттична система, що була в ході з 6–3 вв. до н.е., використовувалася для позначення одиниці вертикальну рису, а для позначення чисел 5, 10, 100, 1000 й 10 000 початкові букви їхніх грецьких назв. У більш пізній ...

Портретний живопис. Портрет друга
Мета: ознайомити з розвитком портретного живопису, продовжити знайомство з творчістю художниківпор-третистів; учити аналізувати і порівнювати пропорції елементів обличчя людини; формувати навички роботи над портретом фарбами; розвивати вміння передавати характер людини, її психологічну характеристи ...

Планування системи моніторингу
Планування моніторингових досліджень здійснюється в рамках навчальної теми, що є дидактичною одиницею тематичного оцінювання. Робота з планування здійснюється на основі методичного аналізу теми по наступних аспектах: · терміни вивчення окремої теми (відповідно до вимог державних програм); · мета і ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com