Університетська освіта

Матеріали по педагогіці » Університетська освіта

Контрольна робота з дисципліни «Університетська освіта».

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів. Вивчення цієї дисципліни має за мету підготовку та адаптацію студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів в освіті в контексті Болонського процесу на основі глибокого вивчення освітнього досвіду різних країн, в т.ч. – України.

Метою виконання даної контрольної роботи є закріплення знань теоретичного матеріалу, поглиблений розгляд ключових питань з окремих тем курсу “Університетська освіта”. Виконання завдань контрольної роботи передбачає використання теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентами під час вивчення цієї дисципліни.

Більше про педагогіку:

Інтелектуальна культура мислення
Інтелектуальна культура включає інтерес до роботи з книгою і новими інформаційними технологіями; розвинені розумові сили, мислення, здатність здійснювати саморегуляцію інтелектуальної діяльності. Розумові сили (розум) - це сукупність індивідуальних здібностей до накопичення знань, оволодіння основн ...

Розвиток дошкільної освіти у ХІХ столітті
Перші дошкільні заклади, як самостійні навчально-виховні установи особливого типу, виникли в Україні тільки у XIX столітті. Є відомості, що у Полтаві в 1839 році було відкрито притулок, куди приймали дітей безоплатно від 3 років. У цьому притулку діти перебували з 7 години ранку до 21 години влітку ...

Класифікація причин неуспішності
Причина №1. Відсутність позитивного відношення до навчання. Характерні риси особистості. Учні мають хороші здібності, але реалізують їх в інших видах діяльності. Часто виступають порушниками дисципліни. Основні напрями та методи педагогічного впливу. Формувати позитивні мотиви навчальної діяльності ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com