Прикладна спрямованість курсу геометрії і формування уявлень в учнів про математичне моделювання

Матеріали по педагогіці » Прикладна спрямованість курсу геометрії і формування уявлень в учнів про математичне моделювання

В даній роботі на тему „Прикладна спрямованість курсу геометрії і формування уявлень в учнів про математичне моделювання" я хотів би звернути увагу на проблему, яка існує в курсі геометрії та в курсі математики взагалі. Передусім необхідно згадати, що учні не вивчають моделювання як такого і дуже мало увагу приділяють прикладним задачам.

Також тут я буду намагатися як можна ширше розкрити дану проблему і наведу кілька прикладів прикладних задач, які на мою думку потрібно було б розглядати в курсі геометрії і сприяти кращому розвитку учнів. Актуалізую увагу на трьох етапах розв’язування таких задач.

Метою цієї роботи – це показати всю значимість моделювання та прикладних задач, необхідність розвитку та дослідження даного питання. Ці задачі потрібні для кращого сприйняття учнями того теоретичного матеріалу, який вивчається на уроках. Самі учні зрозуміють всю важливість тієї чи іншої теми з геометрії чи курсу взагалі. Також метою є показати, що прикладні задачі є джерелом між предметних асоціацій, а також визначити за допомогою конкретних прикладних задач шляхи реалізації між предметних зв’язків математики та інших навчальних дисциплін у процесі навчання геометрії.

Завданням дослідження є проаналізувати програми і підручники, які діють на цей час та проспостерігати за навчанням в школі та вивченням учнями тем, які мають прикладний характер.

На мою думку ця проблема на даний час не є дуже значною, так як в математиці існують більш значні проблеми, такі як скорочення курсу та годин, але все ж таки вона потребує уваги і розв’язання. І перш за все вона повинна бути розв’язана як найкраще для учнів, так як учні є найголовнішим елементом навчання.

Більше про педагогіку:

Рейтингова система оцінювання технічної підготовленості студентів
Технічна підготовка з різних видів спорту є однією з базових у системі професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання. Складність технічної підготовки полягає у тому, що студентам доводиться одночасно засвоювати досить велику кількість різноманітних фізичних вправ різного рівня склад ...

Експериментальна робота щодо формування позитивної мотивації молодших школярів учнів третіх класів
У другому розділі нашої роботи було проведено дослідно-експериментальну роботу з формування позитивної мотивації у молодших учнів, яка проводилась у три етапи. На першому етапі ми провели констатувальний експеримент. Метою даного експерименту було виявлення рівню сформованості позитивної мотивації ...

Ігрові ситуації на уроках математики як один з нестандартних підходів
Для виховання і навчання дитини молодшого шкільного віку слід широко і творчо використовувати такий метод організації діяльності як гра. Ступінь соціального розвитку і вихованості дитини виявляється в її діяльності. А для дитини початкової ланки навчання таким видом діяльності є гра. Гра зачіпає вс ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com