Педагогічний досвід роботи по проведенню і підготовці свят в спеціальних установах для дітей з порушеним слухом

Матеріали по педагогіці » Педагогічний досвід роботи по проведенню і підготовці свят в спеціальних установах для дітей з порушеним слухом

Дитяче свято – важлива частина життя дитини, це радісна подія, яка дозволяє розслабитися, забутися, а інколи і просто відпочити від буднів. І вже майже афоризмом сталі слова: "Без свят не буває дитинства!" Свята духовно збагачують дитину, розширюють її знання про навколишній світ, допомагають відновлювати старі добрі традиції, об'єднують і спонукають до творчості. Займаючись його підготовкою, педагоги, вихователі, батьки повинні в першу чергу орієнтуватися на інтереси кожної конкретної дитини й групи дітей, для яких готується це свято. І головний критерій підбору матеріалу тут – видовище, яскравість і веселість. Але це в масовій школі. А в школі для дітей з порушеннями слуху – це не тільки розважальний захід, але й важка підготовча робота й відмінна ситуація для розвитку й навчання дітей з порушеним слухом. Свято використовується для підбиття підсумків навчання, є зручною ситуацією для повторення пройденого за останній час матеріалу. Свято розвиває дітей, готує їх до творчої, продуктивної діяльності, допомагає вирішувати багато специфічних задач виховання і навчання дітей з порушеннями слуху.

Об'єкт нашого дослідження – виховання дітей з недоліками слуху.

Предмет – процес підготовки і організації свят в школі для дітей з недоліками слуху.

Мета – узагальнити педагогічний досвід роботи по проведенню і підготовці свят в спеціальних установах для дітей з порушеним слухом, виявивши характерні особливості даного виду роботи.

Мета визначила наступні завдання:

Проаналізувати наявну літературу з проблеми;

Проаналізувати досвід роботи з підготовки і проведення свят (Лебединська спеціалізована школа для дітей з недоліками слуху);

Виявити значення свят для розвитку дітей з недоліками слуху;

Виявити особливості процесу підготовки і проведення свят.

Передбачається використовувати наступні методи дослідження:

Аналіз літератури з проблеми;

Спостереження за процесом проведення свята;

Бесіди з педагогами.

Більше про педагогіку:

Головна ідея, фактори та аксіоми креативного навчання
Із метою забезпечення креативного розвитку особистості учня під час навчального процесу сучасна дидактика рекомендує збагачувати традиційні методи навчання креативними прийомами та способами, які б були орієнтовані на створення учнями власних освітніх продуктів, сприяли б формуванню в суб’єктів нав ...

Особливості й перспективи розвитку сучасної сім'ї
Сучасні сім'ї різноманітні, і від того, в якій саме живе дитина, залежить, яким змістом наповнюється процес формування її особистості. Умовно сім'ї поділяють на благополучні та неблагополучні. Благополучна сім'я — сім'я з високим рівнем внутрісімейної моральності, духовності, координації та коопера ...

Розвиток і виховання уваги
Увага в дітей з'являється досить рано. Мимовільна увага виникає в перші тижні життя. Це безумовно-рефлекторна увага, що викликається подразниками, безпосередньо пов'язаними із задоволенням органічних потреб. Дитина реагує на зовнішні подразники тільки за їх різких змін: при переході від темряви до ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com