Використання сучасних інформаційних технологій на уроці англійської мови в середній школі

Матеріали по педагогіці » Використання сучасних інформаційних технологій на уроці англійської мови в середній школі

Якщо кинути ретроспективний погляд на історію розвитку цивілізації, то неважко встановити, що люди завжди вдавалися до використання допоміжних засобів для досягнення більшої результативності у навчанні підростаючого покоління. А перші випадки більш-менш широкого використання технічних засобів у навчанні іноземним мовам з’являються в першому і другому десятиліттях XX століття, коли з’явилася “диво століття” – грамофонна платівка. Новий засіб, за допомогою якого демонструвалося “законсервоване звучання”, привабило не тільки вчителів-ентузіастів, але і ряд фахівців–філологів і педагогів.

Проблемою застосування сучасних інформаційних технологій займалося також багато психологів та лінгвістів. Вивчення доцільності використання СІТ у навчально-виховному процесі відбувалося за кількома напрямами. Наприклад, професор Є. C. Полат на ряду з іншими досліджувала проблему застосування інформаційних технологій в освіті, дослідники А. Н. Леонов та Є. І. Машбіц вивчали проблеми забезпечення навчального процесу комп’ютерними засобами, а такі вчені, як Н. П. Аносова, М. А. Бовтенко та багато інших зробили предметом свого дослідження використання сучасних інформаційних технологій у вивченні іноземної мови. Однак вищенаведені праці неповністю розкривають потенціал використання СІТ у загальноосвітніх навчальних закладах, чим, власне, зумовлена актуальність обраної теми.

В останні роки питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі піднімається все частіше. Це відбувається насамперед через те, що вони дозволяють не тільки покращити існуючі методики, а й сприяють появі нових форм і методів викладання, принципово нового підходу до процесу навчання. Крім того, змістовна основа масової комп’ютеризації в освіті, безумовно, пов’язана з тим, що сучасний комп’ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Так, Р. Вільямс і К. Маклі у своїй статті “Комп’ютери в школі” пишуть: “Є одна особливість комп’ютера, що розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших і як помічника в придбанні знань – це його бездушність. Машина може “дружелюбно” спілкуватися з користувачем і в якісь моменти “підтримувати” його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому контексті застосування комп’ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації викладання”.

На сучасному етапі розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій вже активно займаються такі дослідники як Е. С. Полат, Е. И. Дмитрєєва, С. У. Новиков, Т. А. Полілова, Л. А. Цвєткова тощо. Так, О. І. Руденко-Моргун у своїй статті “Комп’ютерні технології як нова форма навчання” пише: “Ми живемо в столітті інформаційної, комп’ютерної революції, що почалася в середині 80-х років і дотепер продовжує нарощувати темпи. От її основні віхи: поява персонального комп’ютера, винахід технології мультимедіа, впровадження в наше життя глобальної інформаційної комп’ютерної мережі Інтернет. Усі ці нововведення легко і непомітно ввійшли в життя: вони широко використовуються майже у всіх професійних сферах і в побуті” .

Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким інформаційним і технологічним прогресом. На сьогоднішній день все більше і більше з’являється різних методик і технологій навчання і виховання за допомогою СІТ. Крім того, питання застосування ІТ в умовах звичайної школи ще потребує розробки.

Об’єкт дослідження: урок англійської мови з застосуванням інформаційних технологій.

Предмет дослідження: місце інформаційних технологій у навчанні англійської мови.

Мета дослідження: проаналізувати використання інформаційних технологій в навчанні англійської мови. Навести приклади застосування інформаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах.

Завдання дослідження:

Розглянути сутність сучасних інформаційних технологій та форми і методи їх використання у ЗОШ.

Теоретично обґрунтувати ефективність використання сучасних інформаційних технологій при вивченні англійської мови.

Дослідити вплив інформаційних технологій на мотивацію навчання.

Більше про педагогіку:

Методика застосування наочності на уроках біології в сучасній школі
Кожен предмет учбового устаткування має специфічні особливості і в учбовому процесі виконує певні функції, такі, як посилення наочності, визначення дидактичної спрямованості, орієнтування в учбовому матеріалі. Особлива увага на уроках біології приділяється комплексному застосуванню наочності. При ц ...

Використання комп’ютера у виховній роботі з молодшими школярами
Виховання — процес безперервний. Нагромадження нових знань, зміна або зміцнення поглядів, переконань, звичок відбувається постійно. При цьому поведінка особистості, її ставлення до оточення, її діяльність обумовлюються тими порівняно стійкими якостями, що з'явилися у неї як наслідок соціальних умов ...

Способи активізації пізнавальної діяльності учнів
Формування мотивів діяльності через: використання актуального нового матеріалу; унаочнення, застосування новітніх технологій навчання, дидактичних ігор, змагань; зв'язок матеріалу з життям, досвідом учнів; постановку проблемних питань, завдань. 2) Формування системи знань, вмінь, навичок завдяки: в ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com