Психолого-педагогічна характеристика дітей зі складним дефектом. Сліпоглухі діти

Матеріали по педагогіці » Психолого-педагогічна характеристика дітей зі складним дефектом. Сліпоглухі діти

Сліпоглухота є одним з видів складного порушення розвитку. Сліпоглуха дитина позбавлена найважливіших засобів контакту з навколишнім середовищем - зору і слуху і, що найсуттєвіше, позбавлена словесної мови. Дитина з таким порушенням виявляється «відрізаною» від усього світу, сліпоглухота ізолює дитину від суспільства, утруднюючи її фізичний, психічний і соціально-особистісний розвиток. Коло людей, які спілкуються з нею, дуже вузький, у той час як поряд існує великий світ, незнайомий і малодоступний для пізнання. Самостійно, лише власними зусиллями дитина не може увійти в контакт із навколишнім його соціальним середовищем і не може придбати про неї конкретних уявлень.

Проблема соціально-особистісного розвитку дитини стоїть дуже гостро. Порушення зору і слуху заважають дитині пізнавати навколишню дійсність, набувати соціальний досвід, отримувати навички трудової діяльності. Важливе значення для соціального та особистісного розвитку такої дитини має спілкування з дорослими та іншими дітьми. Але порушення зору і слуху частіше не зближують дітей та дорослих, а, навпаки, відштовхують.

Виходячи з вище сказаного, постає необхідність корекційно-розвивальної роботи, спрямованої на подолання описаних труднощів, з якими стикаються сліпоглухі діти.

Більше про педагогіку:

Оцінювання сформованості основних груп компетентносей учнів як засіб впливу на їх формування
Результат навчання обов'язково підлягає оцінюванню. Виходячи з того, що компетентність — це кінцевий результат навчання, актуалізується проблема визначення критеріїв оцінювання сформованості цієї загальної здатності. Детально розроблені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з кожного предм ...

Розвиток біотехнологічної освіти
У зв’язку із швидкими змінами у всіх сферах життєдіяльності, зокрема і в освіті, актуальною є проблема підготовки спеціалістів з вищою освітою для різних галузей. В умовах зростання практичної потреби в нових технологiях, покликаних лiквiдувати нестачу продуктiв харчування, енергiї, мiнеральних рес ...

Особливості соціально-педагогічної діяльності в умовах літнього оздоровчого табору
Робота літнього тимчасового дитячого оздоровчого табору має багато переваг у вирішенні проблеми розвитку якостей творчої особистості, а саме:- в центрі діяльності таких таборів знаходяться не навчальна робота, а інша системотворча діяльність (праця, спорт, мистецька діяльність тощо); оздоровчий таб ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com