Психолого-педагогічна характеристика дітей зі складним дефектом. Сліпоглухі діти

Матеріали по педагогіці » Психолого-педагогічна характеристика дітей зі складним дефектом. Сліпоглухі діти

Сліпоглухота є одним з видів складного порушення розвитку. Сліпоглуха дитина позбавлена найважливіших засобів контакту з навколишнім середовищем - зору і слуху і, що найсуттєвіше, позбавлена словесної мови. Дитина з таким порушенням виявляється «відрізаною» від усього світу, сліпоглухота ізолює дитину від суспільства, утруднюючи її фізичний, психічний і соціально-особистісний розвиток. Коло людей, які спілкуються з нею, дуже вузький, у той час як поряд існує великий світ, незнайомий і малодоступний для пізнання. Самостійно, лише власними зусиллями дитина не може увійти в контакт із навколишнім його соціальним середовищем і не може придбати про неї конкретних уявлень.

Проблема соціально-особистісного розвитку дитини стоїть дуже гостро. Порушення зору і слуху заважають дитині пізнавати навколишню дійсність, набувати соціальний досвід, отримувати навички трудової діяльності. Важливе значення для соціального та особистісного розвитку такої дитини має спілкування з дорослими та іншими дітьми. Але порушення зору і слуху частіше не зближують дітей та дорослих, а, навпаки, відштовхують.

Виходячи з вище сказаного, постає необхідність корекційно-розвивальної роботи, спрямованої на подолання описаних труднощів, з якими стикаються сліпоглухі діти.

Більше про педагогіку:

Організація морального виховання молодших школярів на засадах народної педагогіки
Визначне місце у народній педагогіці займає моральне виховання людини. Як відомо, мораль – це сукупність правил, норм співжиття, поведінки людей, що визначають їхні обов'язки і ставлення один до одного у суспільстві. Перші знання про моральні норми дитина дістає від своїх перших вихователів – батьк ...

Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти
З майже п'ятнадцятирічного досвіду роботи колективу гімназії визріла досить успішна практична модель «Гімназія, як саморозвивальна освітня система» де: • гімназія – це заклад II-, III-ступенів навчання; • гімназійне навчання – це технологія поєднання сучасних, але реально доступних вчительству форм ...

Техніка роботи з науковою літературою
Наукові дослідження базуються на досягненнях науки, тому не випадково кожна стаття, брошура, книга включає в себе посилання на попередні дослідження. Доповідь, реферат, курсова (дипломна) робота мають бути пов'язані з інформаційними матеріалами і містити огляд літератури за тематикою дослідження, а ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com