Тістопластика як одна з технік ліплення в початкових класах

Матеріали по педагогіці » Тістопластика як одна з технік ліплення в початкових класах

Декоративно-прикладне мистецтво – це найдоступніша дитині форма духовності, це перший етап оволодіння нею художнім стилем бачення. Декоративно-прикладне мистецтво притаманне культурі різних народностей, у ньому втілюється душа етносу, воно оточує людину в повсякденному житті й у свята.

Позитивною особливістю цього мистецтва є залучення молоді до прекрасного через різноманітні форми, які органічно вплітаються в повсякденне життя, побут, одяг, житло родини – розмальовані декоративні тарілки, різьблені з дерева речі, художні вироби з глини (глечики, миски, макітри, малі форми скульптури, кахлі), прикраси одягу, різні види тканини. Правильно роблять ті батьки, які у спадок своїм дітям передають знання, вміння і навички з художнього килимарства і ткацтва, кераміки, настінного розпису, художньої обробки дерева, скла і металу, вишивки.

Завдяки народно-декоративному мистецтву здійснюється зв’язок поколінь, а через задоволення художніх потреб реалізується соціальне призначення мистецтва. Цінність будь-якого мистецтва, зокрема і народного, визначається багатством засобів, за допомогою яких втілюються певні ідеї. У цілому саме у співвідношенні мистецтва з життям виявляється його естетична цінність як могутнього засобу освоєння і перебудови світу. Тому звернення до національного є на сьогодні одним із головних засобів нашого самозбереження.

Вдале використання народної творчості на уроках чи в позакласній роботі оптимізує працю вчителя. Зустріч учнів у школі зі звичним і добре відомим для них засобом народного виховання завжди радісна, цікава й приємна. Вона збуджує позитивні емоції, робить малодоступне простим, близьким і зрозумілим, активізує творче мислення учнів, збагачує їх духовно.

Використання декоративно-прикладного мистецтва в навчальному процесі суттєвий вклад у формування морально-естетичного світогляду молодших школярів. Декоративно-прикладне мистецтво становить собою величезний досвід розвитку народу та його культури, формує глибоку повагу до джерел, розвиває патріотичні почуття і переконання як результат розуміння своєї належності до нації.

Ліплення − один з видів декоративно-прикладного мистецтва, створення скульптури з м’яких матеріалів. Цей вид мистецтва доступний для занять як у дитячому садку та школі, так і в клубній роботі. Заняття з ліплення сприяють формуванню розумових здібностей дітей, розширюють їх художній кругозір, сприяють формуванню творчого ставлення до навколишнього світу.

Унікальна методика ліплення з солоного тіста проста в освоєнні і ні з чим не можна порівняти по впливу на творчий розвиток людини будь-якого віку. Найдавніші почуття, які, на жаль, в умовах сучасного міського життя практично повністю згасають, за допомогою ліплення починають відновлюватися і призводять не тільки до розвитку творчості, естетичного почуття, відчуття гармонії кольору і форми, але й відновлюють внутрішній баланс організму і душевну рівновагу. «...У сім'ї образотворчих мистецтв, зазначав скульптор І.Я. Гінцбург, − ліплення відіграє ту ж роль, як і арифметика в математичних науках. Це абетка уявлення про предмет. Ще в давнину українці робили з тіста оздоби та різні обереги для обійстя — фігурки звірів і птахів. Випечені з тіста фігурки люди дарували одне одному на свята, іменини. Ці вироби зберігалися тривалий час. У середні віки українці вірили в їхню захисну силу та допомогу. Обереги з такого тіста майже вічні — не псуються і не кришаться. Єдине, чого бояться, то це води.

Вироби з тіста

Рис.1.1. Оберіг «Котик»

Рис.1.2. Оберіг «Янгол охоронець»

Тісто − чудовий матеріал для мистецтва, і українці здавна цим користуються. Навесні майже по всій Україні господині віками печуть з тіста «жайворонків», і посилають з ними дітей закликати весну та пташок з вирію.

Їстівні іграшки з тіста роблять і на Полтавщині. Раніше на Різдво для маленьких колядників пекли великі пряники, дуже яскраві — рожеві, блакитні, жовті, розписні, з орнаментом. Рельєфний малюнок таких пряників видавлюється на сирому тісті за допомогою різьблених пряникових дощок, і має складний геометричний або ж рослинний орнамент.

Вироби з тіста здавна використовуються як дитячі іграшки. Ці іграшки мають ліпитися дружно, всією сім’єю. Борошно, сіль, вода — доступні, екологічно чисті матеріали. Дітям дуже корисне це заняття, адже воно розвиває фантазію, знімає надлишкову емоційну напругу, вчить посидючості та відповідальності. Розвивається моторика пальчиків, покращується робота всіх органів дитини і самопочуття вцілому. До того ж, солоне тісто несе в собі масу позитивної енергетики. А ручна робота — це духовна робота, вона цінувалася у всі часи.

Актуальність досліджуваної теми: в тому що, вона є ефективною та доцільною особливо в молодших класах. Тістопластика не лише може бути цікавим захопленням, а й засобом для розвитку певних здібностей, умінь і навичок. В цьому віці у дітей за допомогою ліплення розвиваються дрібні м’язи пальців, логічна послідовність та передбачення кінцевого результату, також за допомогою цієї техніки виховується охайність, любов до прекрасного, естетичний та художній смак. За рахунок використання на уроках техніки ліплення з різних матеріалів можна помітити здібності дітей та проспостерігавши за їх поведінкою проспотерігати психологічний стан та настрій дитини. Через малу кількість годин більшість вчителів надають перевагу пластиліну, по-перше це дуже зручно для них і швидко, але для батьків це зайві витрати. На нашу думку доцільніше використовувати солоне тісто, тому що в кожному домі знайдеться мука, сіль і вода. Солоне тісто майже ні вчому не поступається у своїх пластичних властивостях всім іншим матеріалам, недолік в тому що потрібно заздалегіть замісити його за рецептом.

В ході роботи над курсовим проектом були проведені спостереження та аналіз рівня сформованості практичних вмінь і навичок в учнів початкових класів у обробці солоного тіста, ознайомлення та вивчення досвіду вчителів початкових класів та керівників гуртків з питань методики проведення занять з теми «Тістопластика» на уроках художньої праці та в позаурочний час.

Об'єкт дослідження — тістопластика як одна з технік ліплення в початкових класах.

Предмет дослідження – методика навчання тістопластики в початкових класах.

Мета дослідження — дослідити техніку тістопластики та методику навчання учнів прийомам ліплення.

Гіпотеза: застосування та поєднання різних форм та методів навчання тістопластиці сприятиме розвитку творчого мислення й уяви, художнього смаку та фантазії, підвищення самооцінки.

Для досягнення мети слід розв`язати такі завдання:

Опрацювати та проаналізувати літературу з методики навчання учнів молодших класів ліпленню та тістопластики.

Спостереження та аналіз процесу формування практичних вмінь учнів початкових класів виконувати прийоми ліплення .

На основі спостережень та аналізу визначити умови ефективності використання різних методів навчання під час проведення уроків з тістопластики.

Ознайомитись з педагогічним досвідом вчителів початкових класів та керівників гуртків з питань навчання молодших школярів тістопластиці.

Провести та проаналізувати експериментально-дослідницьку роботу.

Зробити висновки.

Результати спостережень та аналізу описані в практичній частині курсової роботи.

Методи дослідження - теоретичні: ознайомлення, аналіз та вивчення літератури та педагогчного досвіду з тістопластики; цілеспрямоване спостереження за практичними вміннями школярів на уроках трудового навчання та гурткової діяльності; статистичні: кількісний та якісний аналіз екперементальних даних.

Курсова робота складається зі вступу, двох теоретичних розділів, експериментальної частини, переліку літератури, висновків.

У вступі обгрунтовується актуальність теми, визначається мета, завдання, об`єкт, предмет, окреслюється методологічна та теоретична база дослідження, методи.

У першому розділі подаються теоретичні відомості та основні поняття.

У другому розділі подається значення уроків ліплення у початковій школі.

Експериментальна база дослідження відбувалася в Олександрійському ЗНЗ І—ІІІ ступенів №10.

Висновки узагальнюють результати дослідження.

Більше про педагогіку:

Синдром дефіциту уваги та його прояви у молодших школярів з гіперактивністю
Проблема дефіциту уваги і гіперактивності у дітей у наш час привертає пильну увагу психологів, лікарів, соціологів, педагогів в усьому світі. Підвищена увага науковців зумовлена насамперед тим, що синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ) є найчастішою причиною порушення поведінки і труднощів ...

Форми роботи з обдарованими дітьми у школі
Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчителям. Формами роботи можуть бути групо ...

Естетичне виховання молодших школярів у Павлиській школі В.О.Сухомлинського
Василь Олександрович Сухомлинський – видатний український педагог, теоретична педагогічна творчість і практична діяльність якого увійшла до історії вітчизняної педагогічної думки. Педагогічні погляди В.О.Сухомлинського сформувалися у ході й унаслідок натхненної копіткої учительської праці, творчої ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com