Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

Матеріали по педагогіці » Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

Останніми роками зросла увага до проблем теорії і практики естетичного виховання як найважливішому засобу формування відношення до дійсності, засобу етичного і розумового виховання, тобто як засобу формування всесторонньо розвиненої, духовно багатої особистості.

А формувати особистість і естетичну культуру, – відзначають багато письменників, педагоги, діячі культури (Д.Б. Кабальовський, А.С. Макаренко, Б.М Неменський, В.А. Сухомлинський, Л.М. Толстой, К.Д. Ушинський), – особливо важливо в найсприятливішому для цього шкільному віці. Відчуття краси природи, оточуючих людей, речей створює в дитині особливі емоційно психічні стани, порушує безпосередній інтерес до життя, загострює допитливість, розвиває мислення, пам'ять, волю і інші психічні процеси.

Навчити бачити прекрасне навкруги себе, в навколишній дійсності покликана система естетичного виховання. Для того, щоб ця система впливала на дитину найефективніше і досягала поставленої мети, Б.М. Неменський виділив наступну її особливість: «Система естетичного виховання повинна бути, перш за все єдиної, об'єднуючої всі предмети, всі позакласні заняття, все суспільне життя молодшого школяра, де кожний предмет, кожний вид заняття має свою чітку мету в справі формування естетичної культури і особистості молодшого школяра.»

Але у всякої системи є стрижень, основа, на яку вона спирається. Такою основою в системі естетичного виховання молодших школярів ми можемо рахувати мистецтво: музику, архітектуру, скульптуру, живопис, танець, кіно, театр і інші види художньої творчості. Мотив для цього нам дали ще Платон і Гегель. На підставі їх поглядів стало аксіомою, що мистецтво є головним змістом естетики як науки, і що краса є основне естетичне явище. Мистецтво містить в собі великий потенціал для розвитку особистості.

Зі всього вищесказаного, можна припустити, що, залучаючи молодшого школяра до багатющого досвіду людства, накопиченого в мистецтвах, можна виховати високоморальну, різносторонньо розвинену сучасну людину.

Це припущення і визначило тему дослідження: «Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодших школярів».

Предмет дослідження – особливості використання засобів естетичного виховання молодших школярів.

Об'єкт дослідження – естетичне виховання молодших школярів.

Мета – виявлення можливостей засобів естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодших школярів.

Гіпотеза – естетичне виховання ефективне, якщо використовувати в учбовій діяльності засоби мистецтва, культури, природи та взагалі навколишнього світу.

Завдання:

1. Вивчити і проаналізувати літературу по проблемі естетичного виховання молодших школярів.

2. Визначити засоби та методи формування естетичної свідомості молодших школярів.

3. Розробити методику роботи з естетичного виховання молодших школярів.

Методи дослідження:

теоретичний аналіз літератури,

спостереження,

педагогічний експеримент,

бесіда.

Наукова новизна.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому визначено та обґрунтовано методичні поради у використанні форм естетичного виховання та організації його впливу на формування підростаючої особистості молодшого школяра.

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання результатів даного дослідження при розробці виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

Апробація дослідження. Достовірність дослідження апробоване в Ходорківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з учнями четвертих класів.

У цьому розділі ми розглянемо основні теоретичні підходи вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів до проблеми естетичного виховання молодших школярів, розкриємо поняття «естетичне виховання», виявимо його мету, завдання, розглянемо основні категорії естетичного виховання і їх особливості в молодшому шкільному віці, а також шляхи і засоби естетичного виховання.

Більше про педагогіку:

Особливості навчання програмування учнів за чинною програмою
В рамках виділених годин, а у 8 класі це 1 год. на тиждень (всього 16) у першому семестрі та 2 год. на тиждень (всього 34+3 резервний час), всього 53 год. (50+3 резервний час), відведених чинною програмою в базовому курсі інформатики на алгоритмізацію і програмування, оволодіння навіть основами про ...

Народна іграшка як засіб морального виховання
В системі виховання дітей дошкільного віку особливе місце займає моральне виховання. Моральне виховання - це цілеспрямована взаємодія дорослого і дитини з метою формування моральних почуттів і якостей, засвоєння моральних норм і правил, розвитку моральних мотивів і навичок поведінки. В процесі озна ...

Основні методичні прийоми формування умінь і навичок
Поширеним в дидактиці є поняття "прийом навчання". Прийом - це елемент методу, його складова частина, разова дія, окремий крок у реалізації методу або модифікація методу в тому випадку, коли метод невеликий або простий за структурою. У процесі навчання методи і прийоми використовуються в ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com