Дидактичний проект підготовки молодшого спеціаліста з поглибленою розробкою змісту та технологій вивчення теми: "Віруси. Антивірусні програми"

Матеріали по педагогіці » Дидактичний проект підготовки молодшого спеціаліста з поглибленою розробкою змісту та технологій вивчення теми: "Віруси. Антивірусні програми"

Інженер-педагог повинен добре уявляти собі сутність теоретичного навчання, яке полягає в формуванні тих знань, відносин до спеціальності та виробництва, а також елементів творчої діяльності, які забезпечать спеціалісту отримання певної кваліфікації. Зміст теоретичного навчання, як обов'язковий компонент процесу навчання, завжди конкретно, пов'язане зі спеціальністю, воно спирається на професіограму, кваліфікаційну характеристику. Інженеру-педагогу, який займається формуванням змісту теоретичного навчання, треба добре знати трудову діяльність майбутнього фахівця.

Питання педагогічного проектування освоюються студентами інженерно-педагогічних спеціальностей в процесі їх методичної підготовки.

Методична підготовка є інтегруючою ланкою між психолого-педагогічною і інженерною підготовками. Її мета — сформувати у інженерів-педагогів уміння проектувати дидактичні системи, іншими словами — уміння створювати і реалізовувати власні дидактичні проекти.

У основі курсового проектування знаходиться діяльність інженера педагога по створенню дидактичного проекту підготовки конкретного фахівця (кваліфікованого робочого, молодшого фахівця або бакалавра). Виконання цієї діяльності переслідує мета формування умінь визначати способи організації конкретного учбового процесу орієнтуючись на умови соціального замовлення.

Більше про педагогіку:

Види декоративно-вжиткового мистецтва
Вишивка (рушники), писанка Основними видами декоративно-вжиткового мистецтва є: кераміка, вишивка, художнє ткацтво, килимарство, писанкарство, декоративний розпис, створення народного одягу, іграшок, витинанок, художня обробка дерева, металу, каменю, шкіри, скла, народне малярство тощо. Українська ...

Методи вивчення теми
Метод (від грецького слова metodos – означає шлях до чого-небудь) – це спосіб досягнення мети, певним чином впорядковану діяльність. Методом навчання називають спосіб впорядкованої взаємозв’язаної діяльності викладача і учнів, діяльності, спрямованої на вирішення задач освіти, виховання і розвитку ...

Логопедична робота з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня
Для дітей другого рівня мовленнєвого розвитку характерно наступне : граматична, структурно порушена фраза. Активний словник складається із загальновживаних слів, в основному це іменники, рідше зустрічаються дієслова і прикметники. Прийменники діти не вживають. Вимова багатьох слів спотворена. Навча ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com