Карта сайта

Матеріали по педагогіці

      L Ієрархічна структура управління фізичною культурою і спортом в Хмельницькій області у м. Кам’янець-Подільському
      L Комунікативні якості педагогічного мовлення 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків
           L Штрихи біографії Степана Гайдучка та Тараса і Петра Франків 2 3 4 5
           L Науково-педагогічна спадщина професора Степана Гайдучка в сфері фізичної культури 2
           L Петро Франко – біля витоків українського «Пласту»
           L Теоретико-методичні особливості фізичного виховання в поглядах Тараса Франка 2 3
      L Роль трудового навчання у системі професійної підготовки розумово відсталих школярів
           L Трудове навчання - основа всебічного розвитку особистості розумово відсталих учнів 2 3
           L Види трудової діяльності для розумово-відсталих школярів на прикладі квітникарства та швейної справи 2 3 4 5
           L Вплив трудового навчання розумово відсталих школярів на майбутній вибір професії 2 3 4 5
      L Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра
           L Сутність естетичного виховання 2 3
           L Естетичне виховання в системі освіти 2
           L Шляхи і засоби естетичного виховання молодших школярів 2
           L Втілення методів естетичного виховання в практичній діяльності 2
           L Розкриття естетичних властивостей в учбово-виховному процесі 2
           L Сприйняття естетичних властивостей природи в навчальній та позанавчальній діяльності молодших школярів 2 3
      L Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови
           L Загальна характеристика поняття самостійної роботи учнів 2 3
           L Значення самостійної роботи учнів на уроці 2 3
           L Основні види творчої самостійної роботи з німецької мови 2 3
           L Алгоритми уроків із застосуванням різних видів творчої самостійної роботи учнів 2
           L Метод проектів як одна з ефективних форм організації самостійної роботи учнів 2 3
      L Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва
           L Сутність явища Інтернет-залежності та її симптоми 2 3
           L Психологічні причини Інтернет-залежності 2
           L Вплив Інтернет-залежності на виховання школярів 2 3 4
      L Педагогічні умови використання української народної казки як засобу активізації творчого потенціалу молодших школярів на заняттях іноземної мови 2 3
      L Міжпредметні зв'язки та їх роль у викладанні географії
           L Функції міжпредметних звязків
           L Види міжпредметних звязків у змісті навчання географії
           L Планування і шляхи реалізації міжпредметних звязків в навчанні географії
           L Міжпредметні звязки з біологією та іншими предметами природничого циклу 2
           L Міжпредметні звязки з математикою
           L Міжпредметні звязки з історією та іншими предметами гуманітарного циклу 2
      L Особливості вивчення теми "Гідросфера" в початковому курсі загальної географії
           L Методи вивчення теми 2
           L Особливості формування понять і уявлень в темі 2
           L Основні форми навчання під час вивчення теми “гідросфера”
           L Урок вивчення нового матеріалу
           L Урок розширення та поглиблення знань
           L Урок застосування набутих знань на практиці
           L Урок корекції та контролю 2 3
      L Особливості вивчення простого речення в початковій школі
           L Поняття простого речення в сучасній українській мові 2 3 4
           L Теоретико-практичні основи формування поняття просте речення на уроках рідної мови 2 3 4 5 6 7
           L Зміст роботи по формуванню поняття простого речення 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Перевірка ефективності запропонованої системи вправ 2 3
      L Методика роботи над простими задачами, пов'язаними з різницевим і кратним відношенням
           L Психолого-педагогічні основи використання математичних задач 2 3 4
           L Класифікація простих задач у математичних підручниках 2
           L Аналіз системи задач ІІІ групи в чинних підручниках математики шляхи її вдосконалення 2 3
      L Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
           L Поняття та сутність компетентності 2
           L Структура і функції компетентностей
           L Групи компетентностей 2 3 4
           L Застосування продуктивних методик для формування компетентностей учнів 2 3 4 5
           L Оцінювання сформованості основних груп компетентносей учнів як засіб впливу на їх формування 2 3 4 5 6 7
      L Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі
           L Нетрадиційні принципи викладання українського народознавства в школі
           L Нетрадиційні методи викладання українського народознавства 2 3
           L Методи навчання,спрямовані на формування особистості 2 3
      L Професійні орієнтації старшокласників 2 3 4
      L Урок іноземної мови як основний засіб іншомовного спілкування
           L Вікові та психологічні особливості учнів 2 3
           L Вимоги до сучасного уроку іноземної мови 2 3 4
           L Методика проведення сучасного уроку як основного засобу іншомовного спілкування на старшому ступені навчання 2 3
      L Ознайомлення з творами українських художників на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
           L Аналіз, на основі програм початкових класів, творів образотворчого мистецтва, які вивчаються у початковій школі 2
           L Твори образотворчого мистецтва, як наочність до проведення уроків образотворчого мистецтва 2 3
           L Мистецтво кінця XIX – початку XX століття
           L Твори образотворчого мистецтва, на основі яких відбувається ознайомлення з видами мистецтва 2 3 4 5
           L Твори образотворчого мистецтва, на основи яких відбувається ознайомлення з творчістю художників 2 3 4 5
           L Розвиток уміння сприймати твори мистецтва 2 3 4 5
           L Підготовча робота до сприймання твору мистецтва 2 3
           L Організація процесу сприймання художнього твору на уроках образотворчого мистецтва 2 3
      L Розвиток академічних компетенцій студентів вищого навчального закладу
           L Сутність, структура поняття "академічна культура" 2 3 4 5 6
           L Академічні компетенції як предмет педагогічного дослідження 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз досвіду стимулювання розвитку академічних компетенцій 2 3 4
           L Самостійна робота студентів як засіб розвитку академічних компетенцій 2 3 4 5 6 7 8
           L Методичні заходи розвитку академічних компетенцій 2 3 4
           L Заходи психологічної підтримки розвитку академічних компетенцій
           L Аналіз результатів роботи з розвитку академічних компетенцій у студентів вищого навчального закладу 2 3 4 5
      L Шляхи та засоби формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови
           L Теоретичні засади процесу формування іншомовної комунікативної компетенції учнів 2
           L Особливості формування комунікативної компетенції учнів початкової школи 2
           L Формування комунікативної компетенції учнів середньої школи 2
           L Особливості формування комунікативної компетенції в старшій школі 2
           L Загальні засади комунікативного підходу при навчанні іноземної мови 2
           L Методика використання комунікативно-орієнтованого підходу при навчанні усного і писемного мовлення 2 3 4 5
           L Методика використання комунікативно-орієнтованого підходу при навчанні аудіювання та читання 2 3 4
      L Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення
           L Роль гри в організації навчального та виховного процесу 2 3 4 5
           L Методика проведення гри, правила та вимоги до неї 2 3 4 5
           L Застосування ігор та ігрових елементів на уроках інформатики 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Ділова гра на уроках інформатики 2 3
      L Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства
           L Розвиток пізнавального інтересу як запорука використання додаткового матеріалу на уроках природознавства 2
           L Розвиток навчально-пізнавальних дій в учнів на уроках природознавства
           L Позитивні та негативні аспекти використання додаткової литератvры
           L Використання додаткової літератури в домашніх завданнях
           L Ознайомлення першокласників з природою 2
      L Формування у молодших школярів ціннісних орієнтирів за творами В.О. Сухомлинського
           L Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтирів школярів та використання їх у навчальному процесі 2
           L Розвиток морально-етичних, родинних, гуманістичних цінностей у молодших школярів та їх обґрунтування 2 3 4 5
           L Аналіз творів В.О.Сухомлинського та методика їх вивчення 2 3 4 5
           L Організація і зміст експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8
           L Перевірка ефективності вивчення творів В.О. Сухомлинського орієнтованого на ціннісний компонент в експериментальному дослідженні 2 3 4 5 6
      L Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема
           L Поняття готовності дітей до навчання в школі
           L Характеристика складових готовності дітей до шкільного навчання 2 3
           L Психологічна готовність 2
           L Фізична готовність
           L Досвід масової школи і передовий педагогічний досвід 2 3
      L Удосконалення педагогічної оцінки на уроках музики
           L Погляди В. Сухомлинського й Ш. Амонашвілі на педагогічну оцінку 2
           L Вчителі музики про педагогічну оцінку 2
           L Суперечливість питань педагогічної оцінки 2
           L Труднощі, що виникають під час організації опитування учнів 2
           L Педагогічна оцінка в гуманному спілкуванні
           L Оцінка колективної навчальної діяльності учнів 2
      L Підручникове забезпечення початкової школи
           L Функції підручника 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Підходи до аналізу й оцінювання навчальної книги 2 3 4 5
           L Загальна характеристика навчально-методичного комплексу з курсу „Я і Україна” 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
           L Авторські пропозиції 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      L Методика формування умінь і навичок здорового способу життя в курсі "Основи здоров’я"
           L Загальна характеристика наукових основ здорового способу життя 2 3
           L Історичний аспект зародження уявлень про здоровий спосіб життя 2
           L Аналіз розділів програми початкової школи 2
           L Методика формування здорового способу життя на виховних годинах в початковій школі 2 3
      L Психолого-педагогічна характеристика дітей зі складним дефектом. Сліпоглухі діти
           L Поняття про складну структуру дефекту. Сліпоглухота
           L Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями зору та слуху 2
           L Корекційно-розвивальна робота зі сліпоглухими дітьми
      L Методика навчання письма в букварний період навчання грамоти
           L Вироблення навичок письма як складний багатосторонній процес 2 3 4
           L Організація навчання письма в букварний період 2 3
           L Вимоги до уроків навчання письма в букварний період 2 3
           L Орієнтовна структура уроку письма в букварний період навчання грамоти 2 3 4 5 6
      L Методика викладання математики в системі спеціальних дисциплін
           L Загальноосвітня мета навчання математики у допоміжній школі
           L Корекційно-розвивальна мета навчання математики у допоміжній школі
           L Зв'язок математики з іншими навчальними дисциплінами 2
      L Формування уваги на уроках читання у початкових класах
           L Поняття про увагу, як психологічне явище 2 3 4
           L Керування увагою школярів у процесі виконанння навчальних завдань 2 3
           L Дитяча неуважність та шляхи її подолання 2 3
           L Характеристика творів різних літературних жанрів 2 3 4
           L Засоби формування уваги на уроках читання у початкових класах 2
           L Методика використання засобів формування уваги при вивченні творів різних жанрів 2 3 4 5 6 7
      L Лабораторне заняття як форма організації навчання 2 3
      L Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Динаміка поступального і обертального руху" 2 3 4 5 6 7
      L Розвиток естетичної компетентності студентів засобами образотворчого мистецтва
           L Сутність поняття "компетентність" та "естетична компетентність" 2 3 4
           L Ціннісно-мотиваційний, когнітивний та діяльнісний компоненти естетичної компетентності студентів 2 3 4 5 6
           L Художньо - естетична діяльність як основний чинник розвитку естетичної компетентності студентів 2 3 4 5
           L Стан естетичної компетентності вчителів загальноосвітніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів 2 3
           L Впровадження національного компоненту у фаховій підготовці студентів як складова образотворчого мистецтва 2 3 4
           L Аналіз впливу національного компоненту образотворчого мистецтва на естетичну компетентність студентів 2 3 4 5 6
      L Розвиток дошкільного виховання в Україні
           L Дошкільне виховання в Україні в період її перебування у складі Російської Імперії 2
           L Зрушення у розвитку дошкільного виховання періоду Української Народної Республіки
           L Педагогічна спадщина Русової С.Ф 2
           L Розвиток дошкільного виховання в Радянський період у 20-ті роки 2
           L Згортання програми розвитку в період зростання сталінського терору 2
           L Теоретичні ідеї про виховання Верховинця В.М 2 3 4
      L Формування культури поведінки учнів в початковій ланці освіти
           L Поняття інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу 2 3
           L Педагогічна сутність формування елементів комп’ютерної грамотності молодших школярів 2 3
           L Впровадження комп’ютерної грамотності на уроках інформатики 2 3 4
           L Комп’ютерна грамотність як необхідний компонент сучасної освіти 2 3
           L Мовна культура молодших школярів на уроках інформатики 2 3 4 5 6
      L Особливості підготовки дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня до школи
           L Загальне недорозвинення мовлення як складне порушення компонентів мовленнєвої системи
           L Специфіка протікання, причини виникнення та класифікація ЗНМ 2 3 4
           L Характеристика розвитку психічних та мовленнєвих процесів у дітей з загальним недорозвиненням мовлення дошкільного віку 2 3 4
           L Готовність до школи – це певний рівень розвитку дитини 2
           L Обстеження дітей із загальним недорозвиненням мовлення 2
           L Логопедична робота з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня 2 3 4 5 6
      L Особливості викладання музики в початкових класах
           L Музична освіта в науковій літературі 2
           L Особливості сприйняття музики дітьми молодшого шкільного віку 2 3
           L Специфіка музичної освіти
           L Методичні рекомендації до викладання музики в молодших класах 2
           L Практична робота під час викладання музики в початкових класах 2
           L Використання музичних ігор у викладанні музики в початкових класах 2 3 4 5 6
      L Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи
           L Загальне недорозвинення мовлення як складне порушення компонентів мовленнєвої системи
           L Специфіка протікання, причини виникнення та класифікація ЗНМ 2 3 4 5
           L Характеристика розвитку психічних та мовленнєвих процесів у дітей з загальним недорозвиненням мовлення дошкільного віку 2 3 4
           L Готовність до школи – це певний рівень розвитку дитини 2 3
           L Обстеження дітей із загальним недорозвиненням мовлення 2
           L Логопедична робота з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня 2 3 4 5
      L Організація самостійної роботи на уроках у початковій школі
           L Самостійна робота як дидактична категорія 2
           L Питання організації самостійної роботи в педагогічній теорії 2 3 4
           L Стан проблеми організації самостійної роботи у масовому педагогічному досвіді 2 3 4
           L Врахування психологічних особливостей молодших школярів у процесі організації самостійної роботи 2 3
           L Характеристика дидактичних умов організації самостійної роботи у початкових класах та їх експериментальна перевірка 2 3 4 5 6 7 8
      L Педагогіка як наука про виховання людини
           L Видатні вчені-педагоги 2
           L Основні положення, проблеми, завдання, структура педагогіки
      L Методи превентивної педагогіки
           L Методи педагогіки
           L Методи ранньої превенції 2
      L Макаренко як класик вітчизняної педагогіки XX століття
           L А.С. Макаренко про сімейне виховання дітей 2 3 4 5
           L Сім’я як природний колектив 2
           L Педагогічні ідеї та досвід А.С. Макаренка в контексті світової педагогіки 2
      L Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Складові процесу виховання
           L Суть процесу виховання 2 3 4
           L Модель процесу виховання та характеристика її складових 2 3 4 5 6
      L Розробка дидактичного проекту та його підготовка до друку
           L Галузь економіки та напрямки модернізації технічних систем і виробничих технологій
           L Необхідність удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників, що обумовлена модернізацією технологічних систем
           L Відомі групи трудових процесів, їх характеристика та вибір 2
           L Групи трудових процесів робітника, виходячи з аналізу професійної діяльності
           L Термін підготовки фахівця 2 3
           L Дисципліна й навчальна тема, спрямована на формування вмінь з виконання конкретної трудової операції
           L Характеристики навчальної теми підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю "Оператор плоскої печаті"
           L Інструкційно-технологічна карта виконання операції зшивання блоку теми "Поблочне шиття книжкового блоку" 2 3 4 5
      L Організація і проведення уроків по історії України 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Методика трудового навчання як навчальна дисципліна
           L Визначення завдань методики як навчальної дисципліни та галузі наукового педагогічного пізнання
           L Обгрунтування змісту програмного матеріалу з трудового, професійного навчання 2
           L Зв'язок методики з іншими вузівськими навчальними предметами
           L Можливості проведення педагогічних досліджень у трудовому навчанні 2 3 4 5
      L Урок-роздум на тему "В. Сухомлинський "Красиві слова і красиве діло" 2
      L Вища освіта в США
           L Сучасні принципи побудови вищої освіти США 2 3 4 5
           L Система вищої освіти в сша. коледжі та університети 2 3 4 5 6 7
      L Трудове виховання дітей молодшого шкільного віку в сім’ї
           L Історичний аспект проблеми трудового виховання в сім’ї 2
           L Сутність та завдання трудового виховання в сім’ї 2 3 4
           L Взаємозв’язок гри та трудового виховання 2 3 4 5
           L Праця і її роль у всебічному розвитку особистості
           L Перехід дитини з дошкільного в молодший шкільний вік і трудове виховання 2
           L Стан проблеми трудового виховання в сім’ї 2 3 4 5
      L Формування уявлень про творчість українських письменників ХІХ ст. як засіб розширення читацького кругозору молодших школярів
           L Дитяча література як основа формування читацького кругозору 2 3
           L Українські письменники ХІХ ст. в дитячому читанні 2 3 4 5
           L Прийоми формування уявлень про творчість письменників 2 3 4
           L Шляхи розширення читацького кругозору молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
      L Проблема самовиховання
           L Методичні основи організації самовиховання школярів 2 3
           L Розробити правила керівництва самовиховання молодших школярів 2 3
      L Підготовка учнів до відкритих виступів
           L Основні фактори, які впливають на вдалий виступ 2
           L Особливості початкового етапу роботи над твором 2 3 4
           L Передконцертний період підготовки до відкритого виступу 2 3
      L Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі
           L Зміст первинних знань, умінь та навичок у 5-му класі 2 3 4
           L Реалізація принципів дидактики в трудовому навчанні 2 3 4
           L Організація навчального процесу 2 3
           L Методи здійснення трудової підготовки 2 3 4 5
           L Загальні вимоги до обладнання робочих місць
           L Планування та проведення занять у шкільних майстернях 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
      L Педагогічні умови ефективного розвитку сили в молодших класах засобами рухливих ігор
           L Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку
           L Загальна характеристика сили як фізичної якості людини
           L Характеристика рухливих ігор для дітей молодшого шкільного віку
           L Основи методики розвитку силових здібностей школярів молодших класів 2
           L Вправи для полегшення підбору засобів сприяючих розвитку силових здібностей 2 3 4 5 6 7
      L Корекція заїкання у школярів
           L Причини виникнення та симптоматика заїкання 2 3
           L Класифікація заїкання 2
           L Особливості застосування комплексного підходу до подолання заїкання у дітей дошкільного та шкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Використання народних прикмет природознавчого характеру на уроках "Я і Україна" в початковій школі
           L Особливості виникнення народних прикмет та їх класифікація 2 3 4 5
           L Педагогічні можливості народних прикмет природознавчого характеру в умовах початкової школи 2 3
           L Аналіз думки вчителів щодо можливості та доцільності використання на уроках «Я і Україна» народних прикмет природознавчого характеру 2 3 4
           L Формування пізнавальної активності молодших школярів під час використання народних прикмет природознавчого характеру на уроках «Я і Україна» 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Модернізація процесу навчання за допомогою комп’ютерних технологій
           L Зміст навчального процесу в системі надання середньої освіти 2 3 4
           L Роль комп'ютерних технологій в процесі навчання учнів загальноосвітньої школи 2 3
           L Практика використання комп'ютерних технологій в процесі навчання в школі 2
           L Сучасний стан проблеми модернізації навчального процесу 2 3
      L Використання історичних фактів при вивченні нумерації чисел в початкових класах
           L Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності 2 3
           L Виховання школярів на уроках математики за допомогою повідомлення ним відомостей з історії науки 2 3
           L Історія математики
           L Вавилония і Єгипет
           L Грецька математика
           L Індія й араби
           L Епоха відродження 2 3
           L Математика в Росії 2 3
      L Використання музичного фольклору на уроках музики в початкових класах
           L Музичний фольклор як наукова проблема 2 3 4
           L Музичний фольклор як невід'ємна частина навчально-виховного процесу молодших школярів на уроках музики 2
           L Вікові особливості молодших школярів 2 3 4
           L Методичні рекомендації щодо використання музичного фольклору на уроках музики у початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L План - конспект уроку "Ой, весно, весно, що ти нам принесла 2 3
      L Забезпечення національної спрямованості фізичного виховання молодших школярів засобами українських народних рухливих ігор
           L Фізичне виховання як компонент народної педагогіки 2 3 4
           L Гра як метод фізичного виховання у народній педагогіці 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Формування фізичної діяльності учнів засобами українських народних рухливих ігор 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Організація профільного та допрофільного навчання в сучасній школі
           L Досвід профільної диференціації навчання в краінах західної Європи, США та російський досвід прфільного навчання 2 3
           L Аналіз напрямів та форм організації профільного навчання 2 3
           L Особливості організації допрофільного навчання в сучасній школі 2 3 4 5 6 7
           L Профільна загальноосвітня підготовка в системі початкової та середньої професійної освіти
           L Етапи модернізації профільного навчання в сучасній школі 2
           L Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Передумови та особливості функціонування університетів і шкіл в середньовіччі
           L Особливості розвитку шкільництва 2
           L Міські школи 2 3 4
           L Школа і суспільство 2 3
           L Риси університетської освіти 2 3
           L Навчальний процес в університеті 2
           L Освітні процеси в середньовічній Україні 2
      L Формування іміджу дошкільного навчального закладу
           L Еволюція розвитку поняття „імідж” 2 3 4 5
           L Види іміджу 2 3 4 5 6 7
           L Чинники, що формують імідж дошкільного навчального закладу 2 3 4 5 6 7
      L Фольклор як засіб виховання школярів 2 3 4
      L Педагогічні умови використання спортивних ігор у практиці роботи з фізичного виховання дошкільного навчального закладу
           L Проблема використання спортивних ігор в практичній діяльності ДНЗ з фізичного виховання дітей у теорії дошкільної педагогіки 2
           L Використання та значення спортивних ігор у фізичному вихованні дошкільників 2 3
           L Педагогічні умови використання спортивних ігор як практичного засобу фізичного виховання дошкільників в умовах ДНЗ 2 3 4 5 6
           L Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" 2
           L Конспекти спортивних ігор для занять з фізичного виховання в старшій групі ДНЗ 2 3 4
      L Розвиток творчих здібностей
           L Складові розвитку творчих здібностей
           L Теоретичне обґрунтування проблеми розвитку творчих здібностей учнів 7-9 класів на уроках фізики на засадах моніторингового підходу 2
           L Матеріали експериментальних досліджень розвитку творчих здібностей учнів 7-9 класів із фізики 2 3 4 5 6
      L Використання інтерактивних методів навчання на уроці
           L Суть інтерактивних методів навчання 2
           L Використання інтерактивних методів на уроках викладачами професійного гірничого ліцею 2 3 4 5 6
      L Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови
           L Розвиток пізнавальної активності у молодших школярів як педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Формування пізнавальної активності школярів на уроках української мови 2 3 4 5 6
           L Експериментальна перевірка розвитку пізнавальної активності у молодших школярів на уроках української мови 2 3
           L Перевірка ефективності формування пізнавальної активності у молодшого школяра на уроках української мови в експериментальному дослідженні 2 3
      L Використання нестандартних уроків у початковій школі
           L Історія розвитку нестандартних уроків у практиці роботи початкової школи 2 3
           L Теоретичні основи використання нестандартних уроків у роботі з молодшими школярами 2 3
           L Види нестандартних уроків у практиці роботи вчителя початкової школи
           L Специфіка проведення уроків-дослідження у роботі з молодшими школярами 2 3
           L Організація ігрової діяльності на уроках у початковій школі 2
           L Особливості проведення уроків-судів у початкових класах 2 3
      L Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя
           L Планування системи моніторингу
           L Проведення моніторингу в рамках навчальної теми
           L Організація корекційної діяльності за результатами моніторингу 2 3 4
      L Географічні особливості розвитку дошкільної освіти на території Кіровоградської області
           L Розвиток дошкільної освіти у ХІХ столітті
           L Розвиток дошкільної освіти після 1917 року 2 3 4
           L Структура дошкільної освіти в Україні
           L Реалії та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні 2
           L Географічні особливості розвитку дошкільної освіти на Кіровоградщині 2 3 4 5 6 7
      L Бібліографічне інформування
           L Групове бібліографічне інформування
           L Масове бібліографічне інформування 2
      L Розвиток обдарованості молодших школярів у процесі вивчення математики
           L Сутність понять "обдарованість", "обдарована дитина" 2 3 4
           L Типологія видів обдарованості 2
           L Діагностика та методи виявлення дитячої обдарованості 2 3
           L Організація роботи з обдарованими і здібними учнями 2 3
           L Сутність позакласної роботи з математики та її організація 2 3
           L Форми і види позакласної роботи з математики 2 3 4 5 6 7 8
           L Стан проблеми в практиці школи 2 3 4
           L Особливості організації позакласної роботи з математики 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Методика визначення схильностей дитини 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Розповідь про дитинство С.В. Ковалевської 2 3 4 5 6
      L Класифікація інтерактивних методів навчання
           L Ігрові імітаційні методи навчання 2
           L Ділова гра, як метод активного навчання 2
           L Дискусійні методи 2 3
      L Методичні основи використання пояснювально-ілюстративного виду навчання при вивченні курсу "Основи економіки"
           L Сутність використання пояснювально-ілюстративного виду навчання 2 3
           L Місце і роль курсу «Основи економіки» в системі економічної освіти 2 3
           L Розробка методики вивчення курсу «Основи економіки» за допомогою пояснювально-ілюстративного виду навчання 2
           L Планування навчального процесу та його ефективність розробленої методики 2 3
      L Розвиток уяви молодших школярів за рекомендаціями Джанні Родарі
           L Поняття уяви 2 3 4
           L Загальна характеристика уяви в молодшому шкільному віці 2 3
           L Психолого-педагогічні засоби розвитку уяви молодших школярів 2 3
           L Рівні розвитку уяви молодших школярів
           L Розробка і особливості циклу занять з розвитку уяви молодших школярів за рекомендаціями Джанні Родарі 2 3
           L Ефективність впровадженого циклу занять з розвитку уяви молодших школярів засобами вербальних ігор Джанні Родарі 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Сучасні засоби виховання підлітків в літніх таборах
           L Особливості психології та світогляду підлітків 2
           L Методи та прийоми характерні для роботи з підлітками 2 3
           L Організаційно-методичні моменти роботи із підлітками 2
           L Форми та способи організації життя дітей у ЛОТ 2
           L Фізичне виховання: спортивні змагання, табірні заходи та свята 2
           L Підлітки-інваліди та робота з ними
           L Робота над моральними якостями і світоглядом 2 3
      L Словесні методи навчання як проблема педагогічної науки
           L Сутність і структура методу навчання 2
           L Дидактичні особливості словесних методів навчання 2 3
           L Словесні методи навчання і їхнє використання у навчальному процесі початкової школи 2 3 4 5
           L Особливості використання словесних методів на уроках в початковій школі 2 3
           L Основні умови вибору та успішного застосування бесіди як словесного методу на уроках 2
           L Дидактичні основи використання підручника як словесного засобу навчання 2 3 4 5
           L Використання підручника на різних етапах уроку
           L Самостійна робота учнів з підручником та робота під керівництвом вчителя 2 3 4
      L Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань
           L Слово як основна одиниця лексикології 2 3 4 5 6 7 8
           L Проблеми класифікації лексики 2 3 4 5 6
           L Шляхи збагачення словникового запасу молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Система вправ зі збагачення словникового запасу учнів початкових класів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як фактор цілісного формування особистості
           L Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як психолого-педагогічна проблема 2 3 4
           L Поняттєво-категоріальний апарат дослідження 2 3 4 5 6
           L Екологічне виховання студентів сучасного вищого навчального закладу 2 3 4
           L Функціональна модель екологічного виховання і освіти студентів біологічного факультету 2 3 4 5 6 7 8
           L Змістові аспекти екологічного виховання студентів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Шляхи реалізації екологічного виховання студентів в умовах вищого навчального закладу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів
           L Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій 2 3 4 5 6 7
           L Особливості формування ціннісних орієнтацій в структурі виховання особистості школяра 2 3
           L Жанри української народної музики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Виховний потенціал української народної музики 2 3 4
           L Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій в процесі вивчення творів української народної музики
           L Критерії та рівні сформованості ціннісних орієнтацій 2 3 4 5 6
      L Бар’єри в педагогічному спілкуванні і учбово-педагогічній взаємодії
           L Бар'єри й ускладнення у процесі комунікації 2
           L Особливості, функції педагогічного спілкування 2
           L Педагогічне спілкування як діалог
           L Структура педагогічного спілкування 2
           L Стиль педагогічного спілкування
           L Рольові позиції в педагогічному спілкуванні
      L Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах
           L Загальна характеристика розвитку дошкільнят 2 3
           L Фактори, які впливають на розвиток фізичних якостей у дітей дошкільного віку
           L Моделювання забезпечення рухової активності дітей в повсякденному житті
           L Оптимальна рухова активність - необхідна умова забезпечення здоров’я дітей 2 3
           L Організація керування самостійною руховою діяльністю дітей 2 3
           L Організація активного відпочинку дітей 2 3 4 5 6
      L Особливості використання історичних документів в старших класах
           L Роль та значення історичного документу 2
           L Класифікація історичних документів у методиці викладання історії 2
           L Психолого – педагогічна характеристика учнів старшої школи 2
           L Методичні основи використання документів в 10 -11 класах 2 3 4 5 6
      L Лексика кольору в українській мові
           L Стилістична диференціація української лексики 2 3 4 5
           L Лексико-семантичні групи назв кольорів в українській мові 2 3 4
           L Колір і деякі мовні засоби його творення 2 3 4 5 6 7
           L Характеристика вмінь учнів визначати кольорову лексику 2 3
           L Методичні рекомендації щодо використання кольорової лексики на уроках образотворчого мистецтва та української мови 2 3 4 5
      L Принцип наочності в молодшій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття 2 3 4 5 6 7
      L Переконання в педагогіці
           L Педагогічні вимоги до використання методу переконання 2
           L Особистий приклад педагога 2 3 4
      L Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання
           L Сутність використання начерків та ескізів на заняттях трудового навчання 2
           L Аналіз програми з розділу „Проектування виробів” в 8-9 класах 2 3
           L Розробка методики виконання ескізів та начерків у 8 – 9 класах на основі інтерактивного навчання 2 3 4
           L Планування занять з трудового навчання розділу „Проектування виробів” 2 3
           L Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики 2 3
      L Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками
           L Система педагогічних наук
           L Зв’язок між педагогікою та психологією
           L Зв’язок між педагогікою та філософією
      L Розвиток мовлення шестирічних першокласників
           L Розвиток мовлення як провідний принцип початкового навчання 2 3 4
           L Особливості мовленнєвого розвитку учнів початкових класів 2 3 4
           L Методичні проблеми розвитку зв’язного мовлення учнів 1 класу 2 3 4 5
           L Методика роботи над розвитком зв’язного мовлення учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу
           L Історія становлення реабілітаційної допомоги дітям, що мають відхилення у розвитку 2
           L Мета та завдання допомоги дітям в умовах соціально-реабілітаційного закладу 2
           L Провідні напрямки та шляхи допомоги дітям в умовах соціально-реабілітаційного закладу 2
           L Сучасний стан логопедичної допомоги дітям з порушеннями у розвитку в Україні 2
           L Логопедична робота — провідний напрям допомоги дітям в умовах соціально-реабілітаційного закладу 2
      L Особливості педагогічного краєзнавства як засобу навчання та виховання школярів
           L Розвиток та становлення педагогічного краєзнавства 2 3
           L Етнопедагогіка як складова педагогічного краєзнавства 2 3
           L Роль краєзнавства в вихованні та розвитку особистості школяра 2
           L Педагогічне краєзнавство як засіб навчання школярів 2 3
      L Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку
           L Моральні та людські цінності як фактор народу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Від народознавства до свідомого патріотизму 2
      L Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі
           L Опис прикладного програмного забезпечення для створення дидактичних засобів 2
           L Конспекти уроків із використанням комп’ютерних дидактичних засобів 2 3 4
      L Компетентнісний підхід як умова формування пізнавальної самостійності учнів у навчанні фізики
           L Основні положення компетентнісного підходу у формувані пізнавальної самостійності 2
           L Психолого-педагогічні аспекти пізнавальної самостійності 2 3 4
           L Шляхи формування пізнавальної самостійності учнів через компетентнісний підхід на уроках фізики 2 3 4 5 6 7 8
           L Методичні рекомендації щодо формування основних груп компетентностей учнів на уроках фізики 2
           L Різні способи розв’язування фізичних задач математичними способами 2
      L Казка як засіб казкотерапії
           L Поняття казки та її роль у вихованні дитини 2
           L Проблема класифікації казок 2
           L Основні функції казки як методу психологічної роботи 2
           L Види казок, які застосовуються у психологічній практиці 2
           L Казка як засіб для розвитку словесно-логічного мислення та уяви 2
           L Казки раннього дитинства
           L Роль казки у формуванні особистості дошкільника 2
           L Казки, які входять до шкільної програми 2
      L Творчий підхід до вивчення математики
           L Методика формування творчої особистості при вивченні математики 2 3
           L Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів до вивчення математики 2
           L Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках математики
           L Незвичайні творчі вправи до уроків математики 2
      L Використання комп'ютера в роботі вчителя початкових класів
           L Основні проблеми використання комп’ютера у навчанні молодших школярів 2
           L Використання комп’ютера у виховній роботі з молодшими школярами 2
           L Вплив комп’ютера на психічне і фізичне здоров’я дитини. Проблеми та шляхи їх вирішення 2 3
           L Методична розробка першого уроку для учнів 1 класів із використанням комп’ютера 2 3
      L Методика проведення уроків фізичного виховання в 1-4 класах
           L Особливості методики проведення уроків фізичної культури в 1-4 класах 2
           L Підготовка до уроку фізичної культури
           L Мета, завдання та критерії обліку успішності учнів початкових класів з фізичної культури в школі 2
           L Засоби на уроках фізичної культури в 1-4 класах 2
           L Завдання фізичного виховання школярів 1-4 класів 2
           L Оздоровче, освітнє і виховне значення рухливих ігор 2
      L Формування взаємин між дітьми дошкільного віку
           L Співпраця дошкільного закладу та сім'ї у формування соціальної компетентності дитини 2 3 4 5 6 7 8
           L Спільна продуктивна діяльність на заняттях з трудової діяльності як засіб формування взаємин дошкільників 2 3 4 5 6 7 8
           L Становлення взаємин дітей у грі 2 3 4 5 6 7 8
           L Реалізація розвивальної методики формування взаємин між дітьми дошкільного віку засобами вправ, завдань, ігор у різних видах діяльності дітей 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі
           L Історія виникнення та використання аудіовізуальних засобів навчання для активізації пізнавальної активності учнів у ПТНЗ 2 3
           L Мета та завдання аудіовізуальних засобів навчання для активізації пізнавальної активності учнів у ПТНЗ 2 3 4 5 6
           L Принципи професійного навчання, що першочергово реалізуються при застосуванні аудіовізуальних засобів навчання для активізації пізнавальної активності учнів у ПТНЗ 2 3 4 5 6
      L Використання творів живопису у формуванні мовленнєвої компетентності дошкільників
           L Спілкування як специфічний вид дитячої діяльності 2 3
           L Змістова характеристика видів мовленнєвої компетенції дошкільників 2 3
           L Твори живопису як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку 2 3 4
           L Особливості використання творів живопису в роботі з формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Лінгводидактична модель розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами художньої ілюстрації 2 3 4
           L Поради вихователям щодо формування мовленнєвої компетентності дошкільників 2 3
      L Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Екологічне виховання в школі
           L Екологічна культура як ціль виховання в сучасній школі 2
           L Про екологізацію як стратегію шкільної освіти 2
           L Методи екологічна освіти в сучасній школі
           L Основні напрямки здійснення екологічного виховання молодшого школяра 2 3
           L Реалізація діяльністного підходу в шкільній екологічній освіті на уроці географії 2 3
           L Гра як засіб екологічного виховання 2 3
      L Дослідження рівня розвитку силової витривалості дітей середнього шкільного віку
           L Анатомо-фізіологічні особливості розвитку школярів середнього віку 2
           L Психологічні особливості підлітка 2
           L Значення силової витривалості для дітей середнього шкільного віку 2 3 4 5
      L Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"
           L Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку 2 3 4 5
           L Сучасний урок природознавства з погляду забезпечення пізнавальних інтересів 2 3 4 5 6
      L Використання дидактичних ігор на уроках математики
           L Психолого-педагогічні передумови використання дидактичних ігор на уроках математики 2 3 4 5
           L Використання дидактичних ігор у практиці сучасної початкової школи 2 3 4
           L Методичні підходи до використання дидактичних ігор на уроках математики 2
           L Розробка системи дидактичних ігор на уроках математики в 1 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Принцип наступності дошкільної та початкової освіти у фаховій підготовці 2 3 4 5
      L Реферат як форма роботи з науковою літературою
           L Поняття реферату, форми та види рефератів 2
           L Основні структурні елементи реферату
           L Техніка роботи з науковою літературою 2
           L Основні вимоги до написання реферату 2 3
      L Дитячі та юнацькі організації в Україні
           L Завдання дитячих та юнацьких організацій та їх роль у формуванні підростаючого покоління
           L Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України
           L Організація скаутського руху в Україні
      L Лабораторні роботи в курсі біології
           L Лабораторне заняття як форма організації навчання 2 3
           L Лабораторна робота та її аналіз 2 3
           L Структура лабораторних робіт з біології 2
           L Методика організації та проведення лабораторних занять з біології 2 3
           L Оцінювання лабораторних робіт 2
      L Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості
           L Завдання і зміст морального виховання 2
           L Завдання і зміст правового виховання 2 3
           L Завдання і зміст естетичного та інших видів виховання 2 3 4 5
      L Засоби стимулювання навчальної активності школярив
           L Емоційне стимулювання навчально-пізнавальних потреб школярів
           L Когнітивний та заключний етапи
           L Загальні правила конкретних стимулів виховання та навчання 2
           L Правила: іграшки керують світом 2 3 4
      L Орієнтування на місцевості, план і карта у методиці викладання географії в допоміжній школі 2 3 4 5
      L Діяльність дошкільника
           L Предметна діяльність дошкільника 2 3 4 5 6
           L Керування діями дошкільника 2
           L Діяльність старшого дошкільника 2 3 4 5 6 7
           L Керування діяльністю в старшому дошкільному віці 2
           L Поняття про увагу 2 3 4 5 6 7
           L Уважність як властивість особистості
           L Вивчення властивостей уваги 2
           L Розвиток і виховання уваги 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Методичне забезпечення вивчення теми "Метали" в 9 класі
           L Загальна характеристика металів
           L Фізичні властивості металів 2
           L Хімічні властивості металів
           L Природні сполуки металів. Добування металів
           L Сплави
           L Традиційна форма організації навчального процесу
           L Нетрадиційні форми організації навчальної діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Методичні забезпечення проведення уроків з теми „Метали” 2
           L Методична розробка нетрадиційного уроку з теми „Загальні відомості про метали” 2 3 4 5 6
      L Документайційно-інформаційна діяльність науково-дослідної частини університету імені Михайла Остроградського
           L Історична довідка розвитку Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 2 3 4
           L Нормативна база діяльності науково-дослідної частини 2 3 4
           L Структура та функції науково-дослідної частини 2
           L Головні напрямки та результати діяльності науково-дослідної частини
           L Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених 2 3 4 5 6
           L Винахідницька та патентно-ліцензійна діяльність в університеті 2 3
           L Функціонування наукових шкіл в університеті
           L Головні завдання та організаційні засади діяльності наукових шкіл 2
           L Основні чинники, ознаки та критерії ефективного функціонування наукових шкіл
           L Діючі наукові школи в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 2 3
           L Вчена рада в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 2
           L Права та обов’язки членів вченої ради 2
           L Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 2
           L Співробітництво Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського на міжнародному рівні 2 3 4
           L Впровадження системи електронного документообігу в науково-дослідній частині 2 3
           L Міжнародна взаємодія – як шлях до перспектив 2
           L Пропозиції щодо удосконалення документно-організаційної, науково-інформаційної структури університету та науково-дослідної частини 2 3
           L Організація охорони праці в навчальному закладі 2 3
           L Організація навчання працівників і студентів з питань охорони праці 2
           L Пожежна безпека в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 2 3
      L Використання педагогічних технологій розвитку творчих здібностей в процесі трудового навчання
           L Сутність і особливості педагогічної технології 2 3 4
           L Класифікація педагогічних технологій 2
           L Аналіз формування творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання 2
      L Розвиток систем вищої освіти зарубіжних країн
           L Характерні тенденції у розвитку зарубіжної вищої освіти 2 3
           L Історичні витоки ступеневої освіти 2 3 4
           L Національні системи вищої освіти 2 3 4 5 6 7
      L Музично-ритмічні вправи як засіб художньо-естетичного виховання школярів
           L Особливості художньо-естетичного виховання в молодшому шкільному віці 2 3 4 5
           L Шляхи і засоби художньо-естетичного виховання молодших школярів 2 3 4
           L Ритм як основна складова музично-ритмічного виховання 2 3 4 5 6 7
           L Використання музично-ритмічних вправ на уроках в початкових класах та позакласній виховній роботі
      L Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів
           L Орфоепія як самостійний розділ мовознавства 2 3 4 5 6
           L Основні одиниці орфоепії 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Система засвоєння орфоепічних знань у початкових класах 2 3 4 5 6
           L Робота над наголосом 2 3
           L Робота над вимовою звуків 2 3 4 5 6 7
      L Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
           L Особистість як предмет дослідження 2
           L Естетичне виховання як чинник формування особистості 2
           L Вплив особистісних якостей педагога на естетичне виховання молодших школярів 2 3 4
      L Деякі аспекти інтерактивного навчання
           L З історії інтерактивних методів навчання
           L Інтерактивне навчання: «за» і «проти» 2
      L Соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженою дієздатністю 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
      L Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника 2
      L Проблема обучения в трудах В.А. Сухомлинского
      L Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини
           L Поняття про родину як один з факторів розвитку особистості 2
           L Класифікація родин за особливостями взаємовідносин між батьками та дітьми
           L Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини у повній родині 2 3
           L Вплив стилів батьківсько- дитячих взаємовідносин у неповній родині та формування особистості дитини 2 3
      L Дидактичні умови використання методів мистецької освіти в процесі педагогічної практики майбутніх вчителів музики
           L Сутність методів освіти їх класифікація 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Особливості методів мистецької освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Обґрунтування дидактичних умов використання методів мистецької освіти в процесі педагогічної практики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
      L Роль колективу у формуванні особистості
           L Сухомлинський В.О. та Макаренко А.С. про вплив дитячого колективу на особистість 2
           L Сутність поняття про колектив. Структура і функції колективу 2
           L Шляхи розвитку і згуртування колективу 2 3
           L Виховний вплив колективу на особистість
           L Специфічні особливості виховання особистості в колективі. Реалізація в класному колективі функції блокування агресивних проявів вихованця
           L Здійснення виховання особистості в колективі у практичній роботі вчителя в ЗОШ 2 3
      L Формування особистості громадянина
           L Суть та значення громадянського виховання
           L Зміст громадянського виховання 2
           L Шляхи реалізації громадянського виховання школярів 2 3
           L Аналіз проведеного анкетування серед школярів 9 класу школи №167 м. Харкова 2
           L Аналіз проведеного анкетування серед вчителів школи №167 м. Харкова 2
           L Методичні рекомендації вчителям щодо здійснення громадянського виховання у ЗОШ 2 3 4 5
      L Розвиток національної свідомості учнів
           L Використання краєзнавчого матеріалу в процесі розвитку національної свідомості учнів
           L Проблема національно–патріотичного виховання в школі 2 3
           L Організація народознавчої діяльності учнів 2
      L Розвиток історичного мислення на уроках історії
           L Загальна характеристика мислення. Особливості історичного пізнання і мислення 2 3 4
           L Методи історичного пізнання. Загальна характеристика історичного мислення 2
           L Зміст історичної освіти як основа розвитку історичного мислення 2
           L Способи засвоєння змісту історичної освіти 2
           L Методи навчання історії як основний фактор розвитку історичного мислення 2 3
           L Засоби формування історичного мислення 2 3 4
           L Використання активних форм і методів викладання історії з метою розвитку історичного мислення 2 3
           L Місце інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розвитку історичного мислення учнів 2 3 4
      L Методи навчання школярів на уроках іноземної мови
           L Поняття «метод навчання» 2 3
           L Методи усного викладу знань вчителем і активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів 2 3 4
           L Методи закріплення матеріалу: бесіда, робота з підручником
           L Методи самостійної роботи учнів щодо осмислення і засвоєння нового матеріалу 2 3
           L Методи навчальної роботи щодо вироблення умінь і навичок і застосування знань на практиці
           L Методи викладання іноземних мов 2 3 4 5 6
           L Питання вибору методів навчання 2
      L Соціалістичний канон української культури
           L Підбиття підсумків заняття
           L Повідомлення домашнього завдання
      L Діти–індиго та особливості їх виховання
           L Особливості навчання дітей–індиго
           L Типологія дітей – індиго та моделі їх поведінки 2
           L Психологічний аспект виховання дітей – індиго
      L Використання народної іграшки у виховному процесі дошкільного навчального закладу
           L Проблема використання народної ігришки як засобу виховання дітей в творах педагогів світової і вітчизняної науки 2
           L Значення української народної іграшки в різнобічному вихованні дітей 2 3
           L Види української народної іграшки, їх зміст 2 3 4
           L Історія виникнення і розвитку української народної іграшки 2 3 4
           L Методика використання української народної іграшки у виховній роботі з дітьми дошкільного віку 2
           L Реалізація розвивальної методики ознайомлення дітей мистецтвом створення української народної іграшки 2 3 4
      L Інноваційні процеси в системі освіти
           L Поняття інновації в педагогіці 2 3
           L Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки 2 3
           L Інноваційні заклади освіти
           L Інновації в системі середньої загальної освіти 2 3 4 5 6 7
      L Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
           L Нормативно-правова база роботи дитячих оздоровчих закладів 2 3 4 5 6
           L Урахування вікових особливостей дітей та підлітків в умовах оздоровчого закладу 2 3 4
           L Соціально-педагогічні особливості тимчасового дитячого колективу 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Методичні засади роботи дитячого оздоровчого закладу 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Формування позитивної мотивації навчання за допомогою трудової діяльності
           L Зміст поняття «позитивна мотивація» 2
           L Вишивка як засіб формування позитивної мотивації навчання учнів молодших класів 2
           L Аналіз досвіду вчителів-практиків початкової школи 2 3
           L Експериментальна робота щодо формування позитивної мотивації молодших школярів учнів третіх класів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Аналіз аргументів, які використовували європейські організатори Болонського процесу щодо його започаткування, і які аргументи наводили їх опоненти
           L Аналіз аргументів, які використовували європейськіорганізатори Болонського процесу 2 3 4
           L Аналіз поглядів на впровадження Болонського процесу в Україні 2
      L Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі
           L Контрольно-оцінна діяльність як наукова проблема. Проблеми оцінювання якості освіти 2 3 4 5
           L Особливості контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку 2 3 4
           L Технологія діагностики результатів навчання в початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L Система оцінювання результатів навчання в початковій школі 2 3 4 5
           L Стан готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень 2 3 4 5
           L Пошук шляхів вдосконалення контрольно-оцінної діяльності у початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L Система роботи по забезпеченню оптимальної контрольно-оцiнної дiяльностi у навчальному процесi початковоїх школи 2 3
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Вітчизняна історія в системі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Діяльність викладача в процесі навчання 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Здоровий спосіб життя як основа фізичного виховання школярів
           L Визначення поняття "здоров`я" людини, його компоненти та передумови 2 3
           L Поняття і складові здорового способу життя людей 2
           L Показники здорового способу життя та засоби впливу на його формування 2 3
           L Формування культури здорового способу життя школярів
           L Необхідність і умови формування культури ЗСЖ
           L Мотиваційні фактори формування ЗСЖ учнівської молоді 2
           L Оцінка стану здоров’я та чинників здорового способу життя старшокласників 2
      L Науково-дослідна робота студентів і шляхи її удосконалення
           L Загальні принципи наукової праці зі студентами
           L Види і форми науково-дослідної роботи студентів 2 3
           L Участь у наукових і науково-практичних конференціях 2
      L Музикотерапія як засіб регуляції гіперактивності та агресивності у дітей старшого дошкільного віку
           L Музикотерапія як вид арт-терапії 2 3
           L Психолого-педагогічні вади характеру дітей старшого дошкільного віку 2
           L Діагностика стану вад дітей старшого дошкільного віку 2
           L Застосування музикотерапії в дошкільних навчальних закладах 2 3
      L Формування мотивації здорового способу життя з використанням ігор-драматизацій
           L Методологічні засади, підходи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
           L Критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
           L Форми, методи та методичні прийоми роботи у формуванні мотивації здорового способу життя
           L Урок-бесіда: «Здоров’я дітей – здров’я нації» 2 3
           L Театралізоване заняття: «Прелюдія до сумних роздумів» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Методика підготовки до організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів
           L Сутність поняття «самостійна робота» 2
           L Форми та методи організації самостійної роботи студентів 2
           L Організації самостійної роботи студентів у позааудиторний час 2
      L Проблемне навчання як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх викладачів фізики
           L Система методів навчання загальної фізики у ВНЗ 2
           L Сутність та структура проблемного навчання 2
           L Методичні особливості реалізації проблемного навчання загальної фізики в системі фахової підготовки майбутнього вчителя фізики 2
           L Розробка дидактичного матеріалу до лекційного заняття з теми: «Магнітна взаємодія струмів. Закон Ампера. Вектор магнітної індукції» 2 3
           L Розробка тестових завдань з теми «Магнітна взаємодія струмів. Закон Ампера. Вектор магнітної індукції» 2
      L Значення розвитку психічної пізнавальної сфери дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання
           L Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра 2
           L Розвиток особистості у молодшому шкільному віці 2
           L Самооцінка молодших школярів 2
           L Особливості процесів відчуття та сприймання у молодшого школяра
           L Роль уваги та пам'яті в житті та навчальній діяльності дітей молодшого шкільного віку
           L Значення мислення в навчальній та пізнавальній діяльності молодших школярів
           L Вивчення рівня побутових знань другокласників
           L Вивчення рівня самооцінки групи учнів другого класу
      L Методика вивчення математики
           L Типологічний словник уроку
           L Урок у системі особистісно орієнтованого навчання 2
           L Модель сучасного уроку 2 3
           L Підготовка вчителя до уроку, самоаналіз його результатів 2 3 4 5
      L Використання дидактичних ігор на уроках математики
           L Психолого-педагогічні особливості використання гри на уроках математики 2 3 4
           L Дидактична гра як метод навчання: характеристика основних понять проблеми 2 3 4
           L Дидактичні ігри та ігрові ситуації на уроках математики 2 3
           L Загальна характеристика досвіду проведення ігрової діяльності молодших школярів 2 3 4 5
           L Методика проведення дидактичних ігор на уроках математики 2 3 4 5 6
      L Корекцiйна логопедична робота при спастичнiй дизартрiї
           L Характеристика спастичничної форми псевдобульбарної дизартрії
           L Основні напрямки корекції мови 2
           L Перша стадія корекційної логопедичної роботи при спастичній дизартрії 2 3 4 5 6
           L Друга стадія корекційної логопедичної роботи при спастичній дизартрії 2
           L Третя стадія корекційної логопедичної роботи при спастичній дизартрії 2 3
      L Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах
           L Обдарованість: суть, види, ознаки 2 3
           L Психолого-педагогічні умови розвитку обдарованості 2
           L Форми роботи з обдарованими дітьми у школі
           L Шляхи розв’язання проблеми розвитку творчих здібностей школярів 2
           L Діагностика обдарованості в учнів старших класів 2 3
      L Зміст сучасної освіти
           L Способи розміщення дидактичного матеріалу
           L Альтернативні концепції змісту освіти
           L Основні джерела змісту освіти 2 3
      L Розробка двох прикладів ділової гри
           L Теоретична частина на тему «Ділова гра: поняття, основи, переваги, недоліки» 2
           L Ділова гра на тему «Особливості просторового розміщення природно-ресурсного потенціалу України» 2 3
           L Ділова гра на тему : «Вивчення транспортно-географічного положення та визначення ринкового потенціалу центрів роздрібної торгівлі» 2
      L Організація та методика проведення занять за профілем "Плоско-рельєфне різьблення" у 10-11 класах
           L Профільне навчання старшокласників, та умови його організації 2 3 4
           L Можливість упровадження плоско-рельєфного різьблення на заняттях профільного навчання старшокласників 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз програми з трудового навчання учнів 10-11 кл. за профілем деревообробка та розробка варіативної частини програми 2 3 4 5 6 7 8
           L Методичне забезпечення навчання за профілем плоско-рельєфне різьблення у старших класах 2 3 4 5 6 7
      L Причини неуспішності студентів
           L Класифікація причин неуспішності 2
           L Заходи по подоланню причин невстигання 2
           L Психолого-педагогічні причини неуспішності 2 3 4 5
           L Психологічна характеристика неуспішних 2
           L Психолого-педагогічна типологія загального відставання в навчанні 2 3 4 5 6 7 8
      L Методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік"
           L Особливості використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Аналіз комп’ютерних засобів навчання дисципліни “Бухгалтерський облік” 2 3 4 5 6
           L Аналіз системи навчання дисципліни “Бухгалтерський облік” 2 3
           L Аналіз методів, засобів і форм навчання дисципліни “Бухгалтерський облік” 2
           L Розробка методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік” 2 3 4 5 6 7 8
           L Критерії та методи оцінки методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік” 2 3
           L Сутність та методика реалізації експертного оцінювання у ВНЗ 2 3 4
           L Результати експертного оцінювання методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік” 2 3
           L Обґрунтування вибору напрямку організаційно-економічного дослідження 2
           L Виявлення оцінних параметрів, що характеризують конкурентоздатність НПП 2
           L Розробка шкали бальної системи по кожному оцінюваному параметру 2 3
      L Заняття як форма організації процесу навчання та виховання
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури в дослідженні теми 2
           L Ознаки занять, їх види, структура та зміст 2 3 4 5 6
           L Формування у дошкільників здатності вирішувати учбову задачу 2
           L Модель заняття в старшій групі по розділу "Птахи взимку" 2 3 4 5
      L Особливості формування культури поведінки школярів в умовах дозвіллєвої діяльності
           L Аналіз соціально-педагогічної літератури з проблеми дослідження 2 3 4 5
           L Зміст, форми і методи формування культури поведінки у школярів 2 3 4
           L Експериментальне дослідження формування культури поведінки школярів в умовах дозвіллєвої діяльності 2 3 4
           L Аналіз результатів дослідно-експериментальної частини роботи та методичні рекомендації соціальним педагогам щодо оптимізації процесу формування культури поведінки школярів 2 3 4 5 6
      L Роль вищої освіти у підготовці фахівців
           L Нова сучасна концепція професійно-орієнтованої освіти
           L Основні принципи сучасної освіти 2
           L Визначення профілю фахівця 2
      L Фізичне виховання і здоровий спосіб життя учнів
           L Фізіологічні і педагогічні передумови до нормального рівня фізичної підготовленості і здоровий спосіб життя учнів 2
           L Особливості розвитку дітей середнього шкільного віку
           L Особливості розвитку школярів старшого віку
           L Рухова активність і здоров'я людини
           L Розминка, її завдання і порядок виконання
           L Профілактика і корекція найбільш поширених захворювань опорно-рухового апарату
           L Основні методики виконання вправ на розвиток базових фізичних якостей 2 3 4
      L Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Креативні методи навчання
           L Доцільність та актуальність креативних методів навчання
           L Аргументи застосування креативних методів
           L Головна ідея, фактори та аксіоми креативного навчання
           L Класифікація креативних методів навчання 2 3
      L Формування історичної свідомості учнів 2 3 4
      L Методика навчання різним видам фізичних вправ
           L Особливості навчання у фізичному вихованні
           L Формування рухових вмінь та навичків 2
           L Структура процесу навчання рухових дій 2 3
           L Методи навчання фізичним вправам 2 3 4
      L Методика виконання портрету в живописній техніці у старших класах
           L Головне завдання викладання образотворчого мистецтва 2
           L Художній образ у системі творчого мислення 2
           L Методика виконання портрету та його аналіз на основі наукових досліджень 2
           L Досліжно-експеременталь перевірка методики виконання портрету в старших класах 2 3
           L Обґрунтування та проведення формувального експерименту 2 3
           L Види та жанри масляного живопису його технологічні особливості 2
           L Технологічні особливості масляного живопису 2 3 4 5
           L Послідовність виконання творчого задуму 2
           L Портрет як жанр образотворчого мистецтва. Портрети у творчості Т. Г. Шевченка. Портрет людини за уявою 2 3 4
           L Портретний живопис. Портрет друга 2 3 4 5
      L Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури
           L Психолого-педагогічна суть організованості як особистої якості дитини 2 3 4 5 6 7
           L Особливості розвитку організму дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5
           L Самостійність як елемент організованості школярів 2 3
           L Наполегливість школярів молодших класів як елемент їхньої організованості
           L Уважність як елемент організованості дітей 2 3
           L Роль фізичних вправ у процесі виховання організованості дітей молодшого шкільного віку 2
           L Особливості розвитку організованості учнів початкових класів на уроках фізкультури 2
           L Оцінка рівня розвитку організованості молодших школярів 2
      L Засоби зорової наочності при вивченні іноземної мови
           L Психологічні передумови навчання іноземних мов засобами зорової наочності 2
           L Врахування психології пізнавальних процесів під час навчання іноземних мов 2 3 4 5 6
           L Використання засобів навчання як важливого невід’ємного компоненту навчального процесу з іноземної мови 2 3
           L Використання наочних посібників у навчанні німецької мови
           L Використання репродукцій картин та індивідуальний контроль за допомогою карток 2 3 4
           L Застосування опорних схем для вивчення німецької мови у середніх та старших класах 2
           L Використання жестів та ляльок у вивченні німецької мови на середньому етапі 2 3 4 5
      L Формування діалогічного мовлення шестикласників засобами української фразеології
           L Діалог в усно-мовленнєвому спілкуванні 2 3 4
           L Фразеологізми в діалогічному мовленні 2 3 4
           L Психолого-педагогічні особливості 2 3 4 5
           L Стан навчання діалогічного мовлення 2
           L Засвоєння знань 2
           L Система вправ для навчання діалогу 2 3 4 5 6
      L Бібліотечна освіта в США 2 3 4 5 6 7
      L Освіта як чинник соціально-політичної та культурної інтеграції українського суспільства 2 3
      L Особливості розвитку вольової сфери у молодшому шкільному віці
           L Особливості розвитку вольової сфери
           L Психологічні особливості молодших школярів 2
           L Особливості розвитку вольової сфери 2
           L Шкільне навчання – стимул для розвитку волі 2 3 4 5 6 7
           L Дисциплінованість – важлива риса моральної поведінки 2 3
           L Дослідження наявності розуміння поняття волі й вольових якостей дітьми 2 3
           L Результати спостережень вольових якостей у хлопчиків і дівчаток 1 – 3 класів 2 3 4
      L Вплив математичної обізнаності на продуктивність пам’яті
           L Дослідження особливостей розвитку пам'яті дошкільників 2 3 4
           L Дослідження особливостей розвитку пам'яті молодших школярів 2
           L Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку 2 3
           L Дослідження впливу метамнемічної обізнаності на продуктивність пам'яті 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
           L Порівняльне дослідження розвитку пам’яті до та після формувальної програми 2 3 4
      L Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку
           L Особливості фізичного та психічного станів молодших школярів 2
           L Особливості розвитку уваги і мислення молодших школярів 2
           L Особливості розвитку мовлення, пам’яті та уяви молодших школярів 2
           L Тестування та виявлення недоліків при формуванні пізнавальних процесів у дітей молодшого шкільного віку 2
           L Визначення рівня розвитку мовлення та уяви проводилося у формі вільних бесід, спілкувань із дітьми 2 3
           L Прийоми розвитку мовлення та уяви 2
      L Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні спеціального курсу "Соціологія культури" 2 3
      L Методика формування іншомовної компетенції учнів 8 класу у письмі
           L Письмо як вид мовленнєвої діяльності 2
           L Психолінгвістичні механізми письма
           L Цілі та принципи навчання письма
           L Етапи навчання писемного мовлення
           L Навчання техніки письма
           L Оволодіння орфографією 2 3 4
      L Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури
           L Поняття «метод навчання». Класифікація методів навчання 2
           L Методи усного викладу знань учителем й активізації учбово-пізнавальної діяльності учнів 2 3 4 5
           L Методи закріплення досліджуваного матеріалу 2 3 4
           L Методи самостійної роботи учнів по осмисленню й засвоєнню нового матеріалу 2
           L Методи навчальної роботи з вироблення вмінь і навичок застосування знань на практиці 2
           L Методи перевірки й оцінки знань, умінь і навичок учнів: повсякденне спостереження за навчальною роботою учнів 2 3
           L Пропозиції по використанню активних методів навчання для підвищення ефективності навчання школярів 2 3 4 5 6 7 8
      L Проблемний підхід до вивчення фольклорних творів на уроках читання
           L Український фольклор як джерело народної мудрості 2 3
           L Малі фольклорні жанри як засіб виховання словом 2 3
           L Казка і її значення у розвитку молодших школярів 2 3
           L Програмові вимоги до вивчення малих літературних жанрів у початковій школі 2
           L Методичне забезпечення вивчення казки, байки, легенди та малих жанрів у школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Пошук шляхів вдосконалення вивчення усної народної творчості 2 3 4 5
      L Рідкісні та корисні рослини на пришкільній ділянці 2 3 4
      L Особливості творчого розвитку дошкільників
           L Визначення мислення, творчості та креативності 2 3 4
           L Зміст естетичного виховання дітей дошкільного віку 2
           L Умови розвитку творчого мислення дошкільників
           L Сутність та особливості розвиваючих ігор 2 3
           L Значення площинного моделювання для загального розвитку дошкільників 2 3 4 5
           L Дослідження творчого розвитку дошкільників, що мають умови для розвитку творчого мислення 2 3 4 5 6 7
      L Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках математики
           L Використання комп’ютера на уроках математики 2 3
           L Впровадження презентацій у навчально-виховний процес 2
           L Методика використання презентацій на різних етапах уроку 2 3
      L Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"
           L Шляхи й засоби підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії 2 3
           L Особливості використання опорних конспектів-схем на уроках хімії в спеціалізованих класах 2 3 4
           L Тренінгові методики у вивченні хімії за лекційно-семінарською системою 2 3 4 5 6 7
           L Психолого-педагогічні викладання хімії у спеціалізованих класах 2
           L Дидактичні основи навчання хімії у спеціалізованих класах. Розробка уроків-модулів з теми “Залізо та його сполуки” 2 3 4 5 6
           L Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Методична розробка дидактичного модуля за темою “Заліза та його сполуки” для класів з поглибленим вивченням математики й фізики 2 3
           L Хід та організація дослідження у класах з поглибленим вивченням хімії
           L Результати експериментального навчання в класах з поглибленим вивченням хімії 2
           L Хід та організація дослідження в фізико-математичних класах
      L Педагогічні ідеї Грінченка
           L Тернистий життєвий шлях Б.Д. Грінченка 2 3
           L Відстоювання україномовного навчання 2 3
           L Ідея національного виховання у педагогічній концепції Бориса Грінченка 2
           L Особистість учителя національної школи в доробку Б. Грінченка 2 3 4
           L Педагогічні ідеї Б.Грінченка в сучасній школі 2
      L Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури 2 3 4 5 6
      L Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"
           L Характеристика основних видів природничих знань, що формуються в початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз проблеми формування природничих знань у психолого-педагогічній і методичній літературі 2 3 4
           L Аналіз змісту знань про тварин, що формуються під час вивчення курсу «Я і Україна. Природознавство» 2 3 4
           L Вибір та поєднання різних методів і засобів навчання в процесі формування знань про тварин у 3 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі
           L Передумови формування в учнів граматичних навичок читання і аудіювання на початковому етапі вивчення англійської мови
           L Теоретичні основи формування в учнів рецептивних граматичних навичок 2
           L Методика формування граматичних навичок читання 2 3
           L Формування граматичних навичок аудіювання
           L Підсистема вправ для формування рецептивних граматичних навичок 2
      L Наукові основи організації виховного процесу в сучасній загальноосвітній школі
           L Поняття та сутність виховання 2
           L Цілі та завдання виховного процесу в сучасній школі 2 3 4 5 6 7 8
           L Основні риси менеджменту освіти 2 3 4
      L Українська народна музика в традиціях морального виховання
           L Сутність морального виховання 2
           L Українські народні традиції морального виховання 2 3 4 5 6 7 8
           L Огляд пісень, що оспівують тенденції морального виховання 2 3 4
           L Розробка уроку музики для учнів четвертого класу 2 3
      L Паризький університет
           L Історія виникнення університету
           L Особливості вступу громадян країни та іноземців до університету. Плата за навчання
           L Структура університету
           L Організація навчального процесу в університеті
           L Бібліотека університету
           L Тенденції розвитку вищої університетської освіти в Франції 2
      L Педагогічна діяльність. Мотивація учнів
           L Особливості сучасного навчання і роль майстерності вчителя у ньому 2
           L Урок як діалог вчителя з учнем 2
           L Способи активізації пізнавальної діяльності учнів
           L Дослідження потреб і мотивів учнів 2
           L Результати дослідження вікової динаміки шкільної мотивації учнів початкової школи 2 3 4
           L Психологічна характеристика мотивів і залежність успішності навчання 2 3 4 5 6 7 8
      L Проблема розвитку дитячих творчих здібностей
           L Психолого педагогічне обґрунтування проблеми мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6 7
           L Шляхи та методи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку 2 3 4
           L Ігри-фантазування як засіб розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку 2 3 4
           L Вимірювання показників сформованості мовленнєвих творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку на констатуючому етапі експерименту 2 3 4 5
           L Методика розвитку мовленнєвих творчих здібностей у старших дошкільників засобами ігор-фантазувань 2 3 4 5 6 7
      L Практичні засоби навчання на уроках природознавства
           L Активні методи навчання, їх види та роль у педагогічній діяльності
           L Словесні метод навчання 2
           L Наочні методи навчання
           L Практичні методи навчання 2
           L Особливості здобуття практичних знаннь учнями на уроках природознавства 2
           L Евристичний метод при проведенні елементарних природничих дослідів 2
           L Проведення екскурсій з природознавста, як одна з форм практичних методів навчання 2
           L Урок природознавства з використанням практичних методів навчання: «Вода і її властивості», 3-й клас 2 3
      L Проблемне навчання на уроках праці
           L Засоби активізації розумової діяльності учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Система проблемних завдань на уроках праці 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Моніторинг професійної компетентності педагогічного колективу ВНЗ І-ІІ рівня
           L Сутнісні характеристики та механізм використання моніторингу в освіті 2 3
           L Професійна компетентність педагогічного колективу навчального закладу 2 3 4 5 6 7 8
           L Особливості організації та проведення моніторингу у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації 2 3 4
           L Розробка комплексно-цільової програми та умови її впровадження у ВНЗ І-ІІ рівня 2 3 4 5
           L Експертна оцінка впровадження комплексно-цільової програми 2 3 4
           L Економічно-фінансове обґрунтування комплексно-цільової програми 2 3
           L Рекомендації щодо впровадження комплексно-цільової програми 2 3 4 5 6
      L Дослідження управління якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
           L Структурне реформування вищої освіти україни
           L Нові інформаційні технології у навчанні 2 3
           L Кредитно-модульна система організації навчання у вищих навчальних закладах
           L Організація навчального процесу у вузі 2
      L Методика використання комп'ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік"
           L Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі 2 3
           L Комп’ютерні технології як засіб формування практичних умінь у майбутніх інженерів-педагогів з бухгалтерського обліку 2 3 4
           L Зміст навчального курсу 2 3 4
      L Методика розвитку гнучкості у школярів середніх класів
           L Основні відомості про гнучкість
           L Види гнучкості
           L Особливості дітей середнього шкільного віку
           L Засоби розвитку гнучкості
           L Методи розвитку гнучкості
           L Контроль за розвитком гнучкості 2 3
           L Характеристика методів дослідження
           L Засоби, методи і методичні прийоми, методи контролю над ефективністю використання засобів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Основні компоненти загальної компетентності вчителя іноземної мови 2 3
      L Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах
           L Мета і завдання диференційованого навчання 2 3 4 5
           L Індивідуально-типологічні властивості молодших школярів як основа диференціації навчання 2 3 4
           L Особливості реалізації диференційованого підходу на різних етапах уроку 2 3
           L Методика організації диференційованого підходу до молодших школярів у процесі навчальної діяльності 2 3 4
           L Ефективність експериментального дослідження у навчанні школярів 2 3
      L Сутність понять "компетентність" та "компетенції" у стандартах вищої освіти
           L Сутність, структура, мета і завдання компетентнісно зорієнтованого навчання в навчальному процесі вищої школи 2
           L Взаємозв’язки між освітньою, педагогічною, лінгводидактичною й лінгвометодичною компетентностями
           L Моделі професійної педагогічної компетентності викладача та студентів
           L Психолого-педагогічні вимоги до культури міжособистісного спілкування викладача і студента
      L Дидактичний проект підготовки молодшого спеціаліста з поглибленою розробкою змісту та технологій вивчення теми: "Віруси. Антивірусні програми"
           L Аналіз професійної діяльності фахівця 2 3 4 5 6 7
           L Проектування мотиваційних технологій навчання
           L Проектування технологій формування ООД 2 3
           L Проектування технологій формування контрольних дій 2 3 4 5 6
           L Розробка дидактичних матеріалів інноваційних технологій навчання 2 3
      L Педагогічна експертиза шкільних підручників 2 3 4 5 6
      L Дослідження, обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності методики формування естетичних оцінок та естетичної вихованості учнів середнього шкільного віку
           L Зміст поняття «естетичне виховання» 2
           L Методи і форми естетичного виховання
           L Місце естетичної оцінки у системі естетичної вихованості учнів 2
           L Вікові та психофізіологічні особливості учнів середнього шкільного віку 2
           L Методика формування естетичних оцінок та естетичної вихованості учнів середнього шкільного віку
           L Методика формування естетичної вихованості учнів засобами музичного та образотворчого мистецтва та художньої літератури 2 3 4 5 6
      L Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання
           L Стан зору школярів в даний час і його взаємозв’язок з рівнем їх фізичного розвитку, поставою та фізичною підготовленістю 2 3
           L Анатомо-фізіологічна характеристика зорового аналізатора. Будова, функції, оцінка і види порушення зору 2
           L Аналіз методик профілактики порушень зору 2 3 4 5
           L Стан зору учнів молодшого шкільного віку 2
           L Рівень фізичного розвитку молодших школярів і його взаємозв’язок із станом зору 2
           L Теоретичне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів 2
           L Програма профілактики порушень зору у молодших школярів засобами фізичного виховання 2 3 4
           L Експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів 2 3
           L Спеціалізовані зорові ігри для дітей молодшого шкільного віку 2 3
      L Психологія ігрової діяльності
           L Психологічна готовність 2
           L Гра як підготовка до школи
           L Загальна характеристика гри 2 3
           L Теорії дитячої гри 2
           L Ігрові дії на першому році життя 2
           L Передумови виникнення ролевої гри в ранньому дитинстві 2
           L Розвиток ролевої гри в дошкільному віці 2 3
      L Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу
           L Визначення сутності та змісту культури дозвілля студентів у науково-педагогічній літературі 2 3 4 5
           L Характеристика специфіки дозвілля студентської молоді 2 3
           L Проблема формування та впровадження в життя культури дозвілля 2 3 4 5
           L Напрями формування культурно-дозвіллєвої активності студентської молоді 2 3 4 5
           L Модель соціально-культурної діяльності студентського клубу Хмельницького національного університету 2 3 4 5
           L Методичні рекомендації що до оптимізації процесу формування культури дозвілля студентів в умовах роботи студентського клубу 2 3
      L Особливості організації ігрової діяльності дітей в роботі вихователя логопедичної групи
           L Особливості організації діяльності логопедичної групи у дошкільному навчальному закладі 2 3
           L Зміст роботи вихователя в логопедичній групі 2 3 4 5
           L Прийоми організації ігрової діяльності дітей в роботі вихователя логопедичної групи 2 3
           L Методичні основи організації ігрової діяльності дітей в роботі вихователя логопедичної групи 2 3
           L Методичні рекомендації з підвищення ефективності організації ігрової діяльності дітей в роботі вихователя логопедичної групи 2 3
      L Методика використання творів живопису як засобу естетичного виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва
           L Поняття та педагогічний зміст естетичного виховання 2 3 4 5 6 7
           L Педагогічні умови реалізації завдань естетичного виховання 2 3 4 5
           L Твори живопису як засіб естетичного виховання молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Перспективний досвід музично-естетичного виховання дітей
           L Сутність естетичного виховання
           L Особливості естетичного виховання в молодшому шкільному віці
           L Вікові особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку 2
           L В. Сухомлинський про важливість музики в житті дитини 2
           L Технологія «Виховання розуму і серця» Д.Б. Кабалевського 2
           L Методика підготовки дітей до сприймання музичного твору 2 3
           L Музично-естетичний розвиток молодших школярів С. Науменко 2
      L Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до впровадження здоров’язбережувальних технологій
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми 2 3 4 5 6
           L Сутнісна та узагальнена характеристика здоровя’збережувальних технологій 2 3 4 5
           L Впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій здоров’язбереження у практику початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Стан готовності вчителя початкової школи до впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі 2 3 4 5
           L Експериментальна робота з підготовки майбутнього вчителя початкових класів до організації здоров’язбережувального педагогічного процессу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Педагогічне спілкування
           L Стилі та моделі педагогічного спілкування 2
           L Діалогізація навчально-виховного процесу 2
           L Педагогічне мислення вчителя і педагогічне спілкування 2
      L Гра як засіб соціальної адаптації дитини до умов дитячого садка
           L Механізм соціалізації та адаптації дитини дошкільного віку 2 3 4
           L Можливі причини «важкої адаптації» дітей до умов дитячого закладу
           L Основні завдання адаптаційного періоду та напрямки роботи практичного психолога 2 3
           L Історія розвитку гри. Видатні педагоги про значення гри 2 3
           L Ігрова діяльність як провідний засіб соціальної адаптації дітей-дошкільників 2 3 4
      L Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики 2 3 4 5
      L Катарсісне виховання та його значення у формуванні емоційно-інтелектуального розвитку дітей 2 3 4 5 6 7
      L Методика організації спостережень школярів за змінами в живій та неживій природі
           L Суть спостереження 2 3
           L Види спостережень 2 3
           L Спостереження як метод навчання природознавства 2 3
           L Використання спостережень за природою в 1-4 класах 2 3 4
      L Особливості проектування уроку математики в умовах інтерактивного навчання
           L Суть інтерактивного навчання 2
           L Форми інтерактивного навчального спілкування 2
           L Основні принципи, функції, моделі інтерактивного навчання. Фактори, що впливають на необхідність застосування інтерактивного навчання 2
           L Проектування уроку в інтерактивній формі 2 3
           L Організація роботи на інтерактивному уроці 2 3
      L Сутність педагогічного спілкування 2 3 4 5 6
      L Формування та розвиток математичних здібностей
           L Поняття про здібності 2 3
           L Задатки як природні передумови здібностей і таланту та їх відмінність 2 3
           L Розвиток здібностей 2
           L Основні поняття та загальна схема структури математичних здібностей 2
           L Вікові особливості формування та розвитку математичних здібностей 2 3 4
           L Про статеві відмінності в характеристиці математичних здібносте 2
           L Розвиток творчих здібностей учнів та дослідження 2 3 4
      L Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ" 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі
           L Загальна характеристика геометричної пропедевтики 2 3
           L Розвиток просторових уявлень молодших школярів
           L Формування уявлень про лінії і відрізок
           L Введення в початковій школі поняття кута
           L Ознайомлення учнів з многокутниками 2
           L Формування уявлень про коло і круг
      L Особливості організації роботи педагога-дефектолога з батьками дитини з порушеннями психофізичного розвитку
           L Соціальні проблеми конфліктів у системі "діти - батьки" 2
           L Перспективний план роботи з батьками
           L Роль психологічного клімату у формуванні особистості дитини
           L Психолого-педагогічна допомога батькам в організації гуманних відносин з дітьми 2
           L Конспект лекції-бесіди з батьками, які виховують дитину з обмеженими психофізичними можливостями
           L Умови успішного виховання дитини в сім’ї 2
      L Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач
           L Хімічні рівняння та їх типи 2 3
           L Математичні методи в аналітичній хімії 2 3 4
           L Міжпредметні зв’язки при розв’язуванні хімічних задач 2 3 4
      L Роль міжкультурного виховання у підготовці вчителів Німеччини
           L Міжкультурне виховання та його соціальна сфера 2 3
           L Впровадження міжкультурного виховання у підготовку німецьких учителів 2 3
           L Проектна та запланована підготовка освітян Німеччини 2 3
           L Німецька мова в Азії та для Азії, її зближення з «візуальною поезією» 2 3 4 5
           L Інновації у міжкультурному вихованні 2 3 4 5
      L Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"
           L Загальна характеристика учбової дисципліни 2 3 4
           L Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану
           L Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми 2 3 4
           L Поняття про «групи ризику»
           L Особливості учнів «групи ризику» 2
           L Основні чинники формування «групи ризику» 2 3
           L Форми і методи соціально-педагогічної підтримки 2 3
      L Аналіз ідей батьківської педагогіки В. Сухомлинського 2 3 4
      L Сучасні принципи і концепції навчання
           L Сучасні дидактичні системи
           L Програмована концепція навчання 2
           L Теорiя поетапного формування розумових дiй
           L Проблемне навчання
           L Розвиткове навчання
           L Технологiя навчання
           L Педагогiка спiвробiтництва
           L Особистiсно opiєнтoвaнe навчання
           L Викладач та студенти: рівні взаємодії 2 3
           L Педагогічна культура та педагогічний такт
           L Педагогічна майстерність, її елементи 2 3
      L Викладання теми "Історія інформатики" в школі
           L Роль історії науки при вивченні дисциплін навчального плану загальноосвітніх закладів 2 3 4
           L Принцип історизму в навчанні інформатики та психолого-педагогічні передумови його реалізації 2
           L Методологічні аспекти викладання теми «Історія інформатики» в навчально-виховному процесі 2 3 4
           L Історичний підхід при вивченні різних тем інформатики 2 3
           L Застосування соціальних сервісів Інтернет у навчанні інформатики в школі 2 3
           L Практичне впровадження ікт на етапах педагогічного експерименту
           L Педагогічний експеримент та аналіз результатів експерименту 2
           L Санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчальної роботи з використанням комп'ютерної техніки 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Розрахунок фактичної освітленості приміщення 2
      L Розробка сценарія навчального тренінгу
           L Тренінг та його атрибути 2 3
           L Тренінг як метод розвитку волі в діяльності інженера – педагога 2
      L Естетичне виховання молодших школярів в процесі навчання
           L Поняття “процес навчання”, “виховання”, “естетичне виховання” 2 3 4 5
           L Зміст, шляхи, форми і методи естетичного виховання 2 3 4
           L Естетичне виховання молодших школярів у Павлиській школі В.О.Сухомлинського 2
           L Фрагменти уроків з музики, образотворчого мистецтва та праці 2 3 4 5 6 7
      L Розвиток біотехнологічної освіти та її актуальність для підготовки майбутніх фахівців
           L Наукові дослідження з даного питання
           L Навчальні заклади України, що готують фахівців-біотехнологів 2
           L Особливості вищої біотехнологічної освіти
           L Розвиток біотехнологічної освіти 2
           L Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму розвитку української економіки 2 3 4
      L Реалізація принципів педагогіки толерантності як необхідна умова формування гуманістичних цінностей підростаючого покоління
           L Проблеми розвитку та взаємодії сучасного світу 2
           L Розвиток ідей толерантності 2 3
           L Принципи та завдання педагогіки толерантності 2
           L Характеристика та умовами формування толерантності у педагогічному середовищі 2 3
      L Застосування методів активного навчання при викладанні програмування
           L Роль активних методів навчання у навчально-виховному процесі
           L Підходи до застосування методів активного навчання на уроках інформатики 2
           L Особливості навчання програмування учнів за чинною програмою
           L Метод проектів як метод активного навчання учнів програмування 2
           L Рекомендації щодо застосування методу проектів при навчанні учнів програмування
           L Розробка навчального проекту з програмування 2
           L Експериментальна перевірка методичних рекомендацій щодо використання активних методів навчання при викладанні програмування 2 3 4
      L Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку
           L Місце, завдання i зміст гімнастики в режимі дня школяра
           L Основні форми організації занять з гімнастики в школі
           L Значення ранкової гігієнічної гімнастики у процесі гармонійного розвитку школяра 2
           L Ранкова гігієнічна гімнастика основа здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку
           L Особливості організації і виконання ранкової гігієнічної гімнастики 2 3
           L Анатомо–фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6 7
           L Вчителі фізичної культури і початкових класів про зміст та методику проведення ранкової гігієнічної гімнастики 2 3
           L Апробація комплексів ранкової гігієнічної гімнастики з вибірковим впливом на фізичні якості учнів молодшого шкільного віку 2 3 4 5
      L Монологічне мовлення у процесі комунікації
           L Сутність і значення монологічного мовлення, зокрема монологу-роздуму 2 3
           L Вимоги та параметри до спілкування у формі монологу-роздуму 2 3 4 5
      L Організація природоохоронної роботи й екологічне виховання школярів у літніх таборах
           L Загальна характеристика навчальних позашкільних закладів освіти 2
           L Особливості соціально-педагогічної діяльності в умовах літнього оздоровчого табору
           L Засвоєння поняття таборової зміни, її основних етапів, логіки їх розвитку
           L Ознайомлення із системою самоврядування в житті тимчасового дитячого колективу в умовах табору
           L Оволодіння методикою проведення тематичного дня-свята в роботі табору. Організація роботи табору як системи днів-свят
           L Організація спортивно-оздоровчої роботи в умовах табору. Зміст, форми, методи роботи
           L Оволодіння методикою організації гри в дитячих та юнацьких об'єднаннях в умовах табору
           L Проведення підсумкового періоду роботи табору
           L Сутність, завдання та принципи екологічного виховання учнів
           L Методи екологічного виховання 2
           L Форми та засоби екологічного виховання у процесі навчання 2
           L Особливості природоохоронної діяльності школярів
           L Природоохоронна самоосвіта учнів 2
      L Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів
           L Сутність та структура мотиваційної сфери молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Особливості природоохоронної діяльності учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7
           L Вивчення мотиваційної структури природоохоронної діяльності молодших школярів 2 3 4 5
           L Методика формування мотивів природоохоронної діяльності учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Методи реалізації комп’ютерної підтримки пізнавальної діяльності школярів з фізики
           L Поняття пізнавальної діяльності 2
           L Види пізнавальної діяльності 2
           L Активізація пізнавальної діяльності 2
           L Методи організації пізнавальної діяльності
           L Особливості використання ІКТ на уроках фізики 2 3
           L Методика проведення демонстраційних дослідів при вивченні теми «Магнітне поле» 2 3 4 5 6
      L Система дитячого музичного виховання Карла Орфа
           L Новаторство "елементарної музики" К. Орфа 2 3
           L Педагогічна концепція Карла Орфа у музичному вихованні 2
           L Значення системи музичного виховання Карла Орфа 2
      L В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти
           L Ми слухаємо музику природи
           L Як діти вчилися читати і писати
           L Що таке початкова школа 2
           L Навчання - частина духовного життя
           L В.О. Сухомлинський і сучасність
           L Методика розвивального навчання 2
           L Значення творчості видатного педагога 2
      L Розробка схем простих демонстраційних експериментів для шкільного курсу оптики
           L Функції експерименту в науковому пізнанні
           L Взаємодія теоретичного та експериментального методів у шкільному навчанні 2
           L Види шкільного навчального експерименту 2 3
           L Місце демонстраційного експерименту в шкільному курсі фізики 2 3
           L Основні вимоги до демонстраційного експерименту
           L Обладнання шкільного кабінету фізики 2
           L Принцип дії світловоду
           L Досліди з інтерференції
      L Тістопластика як одна з технік ліплення в початкових класах
           L Поняття про скульптуру
           L Технологія виготовлення виробів з солоного тіста
           L Інструменти та складові для роботи з солоним тістом
           L Виготовлення кольорового тіста
           L Порядок роботи при виготовленні виробів із солоного тіста
           L Ліплення великих і простих деталей
           L Створення фактури поверхні
           L Висушування, запікання, підсмажування
           L Нанесення захисних сумішей
           L Значення уроків ліплення в початковій школі 2 3 4
           L Встуні бесіди на уроках ліплення 2 3
           L Організація практичної роботи дітей 2 3 4 5
      L Особливості роботи соціального педагога в закладах пенітенціарної системи
           L Загальне поняття терміну «неповнолітній злочинець» та спеціальні навчально-виховні установи для неповнолітніх засуджених 2
           L Закономірності та принципи роботи соціального педагога з неповнолітніми в умовах позбавлення волі 2 3 4 5
           L Функції соціального педагога в пенітенціарних установах для неповнолітніх
           L Основні напрями діяльності соціального педагога в пенітенціарних установах для неповнолітніх 2
           L Основні методи роботи соціального педагога з неповнолітніми в умовах позбавлення волі 2 3 4 5 6 7
           L Практичне втілення форм та методів соціальної роботи з неповнолітніми в умовах позбавлення волі 2 3 4
           L Практичні рекомендації по удосконаленню процесу перевиховання неповнолітніх у закладах пенітенціарної системи
      L Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів
           L Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку
           L Види декоративно-вжиткового мистецтва 2 3 4
           L Екскурсія як складова навчально-виховної роботи
           L Методика проведення екскурсій 2 3
      L Морально-духовний розвиток і фізичне виховання вчителя
           L Учитель і суспільство
           L Роль учителя у суспільному розвитку
           L Функції учителя
           L Морально-духовні якості учителя-вихователя 2
           L Фізичне виховання вчителя 2
           L Педагогічна майстерність 2 3 4 5 6
      L Формування навчальних умінь та навичок
           L Поняття і класифікація умінь та навичок в психолого-педагогічній літературі 2
           L Характеристика навчальних умінь і навичок 2
           L Дидактичні принципи і етапи формування умінь і навичок 2 3 4
           L Основні методичні прийоми формування умінь і навичок 2
           L Методи діагностики сформованості умінь і навичок 2 3
      L Гурткова робота з образотворчого мистецтва у школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Формування мотиваційної готовності дітей до школи
           L Загальна характеристика психологічної готовності дітей до школи 2 3 4
           L Формування мотиваційної готовності дітей до школи 2 3 4 5
           L Експериментальне вивчення психологічної готовності дітей дo школи
           L Формування мотиваційної готовності до школи у дітей 6 року життя 2
           L Методичні рекомендації для вихователів і батьків по формуванню мотиваційної готовності дітей до школи рекомендації для батьків
           L Рекомендації для вихователів 2 3
           L Бесіда по виявленню «внутрішньої позиції школяра» 2 3
      L Формування і розвиток інтересу учнів до вивчення біології в 7 класі з використанням нетрадиційних засобів наочності
           L Історія виникнення поняття "наочності ", суть поняття 2
           L Наочність як дидактичний принцип навчання
           L Класифікація наочних посібників за біологією 2
           L Образотворчих посібників 2 3
           L Методика застосування наочності на уроках біології в сучасній школі 2
           L Організація експериментальної роботи. Застосування наочних засобів на усіх етапах уроку 2 3 4 5 6
      L Досвід роботи вчителя фізкультури
           L Особливості занять у сільській малокомплектній школі 2 3
           L Планування уроків з музичною стимуляцією 2
           L Навчання метання на уроках 2 3
           L Розвиток рухових якостей на уроках 2
           L Досвід роботи вчителів у позаурочній та позашкільній діяльності 2 3
           L Проведення днів здоров'я 2 3
           L Методика проведення уроків фізичної культури з використанням рухових ігор 2 3
      L Шляхи формування навичок каліграфічного письма 2 3 4 5 6 7
      L Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів
           L Сутність гри як специфічної форми навчання іноземної мови
           L Місце гри в процесі навчання іноземної мови
           L Гра як один із найефективніших методів навчання на початковому на середньому етапах засвоєння іноземної мови 2
           L Методика проведення гри як засобу активної пізнавальної діяльності 2
           L Мовні та рольові ігри на уроках іноземної мови 2 3
      L Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників
           L Категорія роду іменників 2 3 4 5 6
           L Категорія числа іменників 2 3 4 5
           L Категорія відмінка іменників 2 3 4 5 6
           L Зміст та етапи формування граматичних понять іменника у 1–4 класах 2 3 4 5 6 7
           L Методика формування граматичних понять іменника на уроках рідної мови 2 3 4 5 6 7
      L Використання сучасних інформаційних технологій на уроці англійської мови в середній школі
           L Поняття сучасних інформаційних технологій у навчанні
           L Цілі та завдання застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні англійської мови
           L Критерії сучасних інформаційних технологій у навчанні та принципи їх використання 2
           L Способи використання сучасних інформаційних технологій
           L Застосування комп’ютерних технологій у навчанні англійської мови 2
           L Інтернет як джерело додаткової інформації на старшому етапі вивчення англійської мови 2
           L Створення та використання навчальних мультимедійних презентацій на уроках англійської мови 2 3
           L Застосування мультимедійної дошки на уроці англійської мови 2
           L Планування уроку з використанням сучасних інформаційних технологій 2
      L Культура мислення молодших школярів
           L Поняття про культуру мислення 2 3 4
           L Інтелектуальна культура мислення 2 3
           L Аналіз педагогічного досвіду з проблеми 2 3
           L Культура мислення молодшого школяра як організаційно-методичний інструментарій навчально-виховного процесу 2 3 4 5
           L Діагностична основа технології формування культури мислення молодшого школяра 2 3 4 5
      L Взаємозв'язок учбової і позакласної роботи у формуванні природничих знань молодших школярів
           L Процес формування природничих знань молодших школярів
           L Методика формування природознавчих уявлень 2
           L Методика формування природознавчих понять 2 3 4
           L Поняття про організаційні форми навчання 2
           L Учбові форми навчання молодших школярів 2
           L Позакласна робота з природознавства 2 3 4
      L Сучасні технології навчання, методи та форми навчання
           L Поняття про форми навчання. Урок - основна форма організації навчання 2 3
           L Типи і структура уроків 2 3 4
           L Поняття про методи навчання. Класифікація методів навчання 2 3 4 5
           L Засоби навчання на уроках історії 2
      L Гуманізм педагогічних ідей Й. Песталоцці, Й. Гербарта і А. Дістервега
           L Педагогічні погляди і діяльність Й.Песталоцці 2 3
           L Педагогічна система А. Дістервега 2
           L Педагогічна теорія Йогана Фрідріха Гербарта 2
      L Урок як форма організації навчання
           L Індивідуалізація і диференціація навчання 2 3 4
           L Поняття про форми організації навчання
           L Проблеми форм організації навчання 2
           L Урок - основна форма організації навчання
           L Типи і структура уроків 2 3 4 5
           L Організація навчальної діяльності учнів на уроці 2 3 4
      L Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Є.І. Тихєєва – засновник сучасної методики розвитку рідної мови 2 3
      L Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку
           L Теоретичні основи правового виховання молодших школярів 2 3 4
           L Молодший школяр як об'єкт і суб’єкт правового виховання 2 3 4 5 6
           L Стан право виховної роботи з молодшими школярами в сучасній школі 2 3 4 5 6
           L Забезпечення єдності впливу родини і школи у правовому вихованні молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
      L Види та значення ігор
           L Класифікація ігор. Тенденції їх розвитку
           L Особливості гри 2 3
           L Програма «Розвиваючі ігри»
           L Ігротехнології 2 3 4 5
      L Урок креативного типу, заснований на методі евристичних питань з теми "Контрольно-вимірювальні прилади"
           L Електродинамічні, електростатичні, термоелектричні прилади
           L Електромагнітні, магнітоелектричні, комбіновані прилади
      L Особливості педагогічної діяльності учителя трудового навчання
           L Система підготовки й підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання 2
           L Навчально-методична література для спеціалістів трудової підготовки 2
           L Зміст роботи вчителя у процесі планування та підготовки до занять 2
      L Причини неуспішності школярів, шляхи її подолання та попередження
           L Ознаки та причини неуспішності 2
           L Корекційна робота з педагогічно занедбаними дітьми 2 3 4 5 6
           L Профілактика неуспішності 2
           L Надання допомоги учням з низьким рівнем підготовки 2 3 4
      L Методика навчання орфографії в середній школі
           L Лінгвістичні основи навчання орфографії в загальноосвітньому навчальному закладі 2 3 4 5
           L Психологічні фактори навчання правопису 2 3 4 5 6
           L Особливості методики формування у школярів орфографічних навичок на морфологічній основі 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів з орфографії 2
           L Завдання і хід педагогічного експерименту 2 3 4 5 6 7
      L Українські народні традиції та обрядовість у моральному вихованні молодших школярів
           L Особливості організації морального виховання у початковій школі 2 3 4 5
           L Морально-виховний потенціал українських народних традицій та обрядів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Організація морального виховання молодших школярів на засадах народної педагогіки 2 3 4 5 6
           L Аналіз наявного досвіду використання народних традицій та обрядів морального виховання у початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L Шляхи підвищення ефективності використання українських народних традицій та обрядів у моральному вихованні молодших школярів 2
      L Викладання теми "Алгоритми" 2 3 4
      L Пізнавальна активність дошкільнят
           L Сутність та чинники формування пізнавальної активності дошкільнят 2 3
           L Пізнавальний інтерес дітей старшого дошкільного віку: особливості та динаміка розвитку 2
           L Система завдань для формування у старших дошкільнят різних структурних компонентів пізнавального інтересу 2 3 4
           L Робота з проведення дитячого експериментування як засобу стимулювання пізнавальної активності старших дошкільнят 2 3 4 5
      L Ігрові методики ознайомлення з іноземними мовами дітей дошкільного віку
           L Готовність дошкільнят до навчання
           L Цілі, завдання та принципи навчання дошкільнят іноземної мови
           L Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на заняттях іноземною мовою 2
           L Ігрові методи, як основа здійснення навчального процесу 2 3 4
           L Навчання дошкільнят лексиці 2 3
      L Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів
           L Історіографія проблеми дослідження 2 3 4 5 6 7
           L Сутність, зміст і види бесіди як методу навчання 2 3 4 5
           L Дидактичні умови оптимального використання методу бесіди як фактору активізації діяльності учнів початкової школи 2 3 4 5 6
           L Практика розв’язання досліджуваної проблеми у масовій початковій школі 2 3 4
           L Бесіда як засіб розвитку пізнавальної активності учнів у передовому педагогічному досвіді 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Умови виховання культури спілкування старших дошкільників в ігровій діяльності
           L Культура спілкування як складова культури поведiнки людини
           L Поняття і специфіка спілкування у вітчизняній педагогіці 2 3
           L Особливості культури спілкування дітей старшого дошкільного віку
           L Гра як засiб виховання культури спiлкування старших дошкiльникiв 2
           L Виховання культури спiлкування старших дошкiльникiв в сюжетно-рольовiй грi
           L Керiвництво грою, як засобом виховання культури спiлкування дошкiльникiв 2 3
      L Методика підготовки і проведення практичного заняття "Оцінка екологічної стабільності території" з дисципліни "Землевпорядне проектування" з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
           L Практичне заняття як організаційна форма навчання 2
           L Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні 2 3 4
           L Місце дисципліни землевпорядне проектування у підготовці інженерів-землевпорядників
           L Методика та зміст практичного заняття по темі "Оцінка екологічної стабільності території" 2 3 4
      L Експериментальне дослідження активізації розумової діяльності дітей в процесі ознайомлення з природою
           L Аналіз психолого–педагогічної літератури з проблеми дослідження 2
           L Форми ознайомлення з природою 2 3 4 5 6 7
           L Праця дітей в природі та її вплив на розумовий розвиток дитини 2 3
           L Ігри як засіб закріплення знань дітей про природу 2 3 4 5
      L Підбір методів наукового дослідження фізичної підготовки школярів 2 3 4 5 6 7 8
      L Педагогічний досвід роботи по проведенню і підготовці свят в спеціальних установах для дітей з порушеним слухом
           L Діяльність в контексті свята 2 3 4
           L Класифікація свят
           L Вплив свят на формування і розвиток психічних процесів дітей з порушеннями слуху 2
           L Підготовка і організація свята в школі для дітей з недоліками слуху 2 3 4 5
           L Особливості проведення свят в школі для дітей з порушеннями слуху
           L Аналіз організації свят в Лебединській спеціалізованій школі для дітей з недоліками слуху 2 3 4 5
      L Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти 2 3 4 5
      L Методи опрацювання художнього стилю в 5-му класі
           L Загальна характеристика художнього стилю 2 3
           L Жанрове розмаїття художнього стилю 2
           L Вимоги чинної програми з української мови до опрацювання художнього стилю 2 3
           L Методика опрацювання художнього стилю у сучасних підручниках 2 3
           L Реалізація міжпредметних зв’язків з літературою у процесі опрацювання художнього стилю 2
           L Стилістична робота при вивченні лексикології та шляхи удосконалення стилістичних умінь та навичок учнів 2 3 4
           L Стилістична робота під час вивчення синтаксису і пунктуації та методи її вдосконалення 2
           L Шляхи подолання труднощів під час виконання стилістичних вправ та завдань 2 3 4
      L Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання
           L Історико-педагогічний аспект проблеми формування та діагностики пізнавальних здібностей 2
           L Поняття «пізнавальний інтерес», «пізнавальні здібності», їх структура 2 3
           L Рівні і критерії сформованості пізнавальних здібностей молодших школярів 2 3
           L Теоретичні питання використання пізнавальних завдань в процесі навчання учнів молодших класів 2
           L Особливості пізнавальних здібностей та стану рівня їх розвитку у дітей молодшого шкільного віку 2
           L Програма для формування пізнавальних здібностей молодших школярів 2 3 4 5 6 7
      L Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови у старшій школі
           L Навчання англійської мови у старшій школі 2
           L Традиційні методи навчання 2
           L Поняття активізації навчально-пізнавальної діяльності
           L Методи активізації пізнавальної діяльності учнів 2 3 4 5 6
           L Фрагмент уроку з використанням дидактичних ігор 2
           L Фрагмент уроку з використанням методу дискусії 2
           L Фрагмент уроку з використанням комп’ютерних технологій
           L Метод проектів у навчанні англійської мови 2
      L Прикладна спрямованість курсу геометрії і формування уявлень в учнів про математичне моделювання
           L Що таке математичне моделювання
           L Основні етапи математичного моделювання 2
           L Роль і місце моделювання та наочності у формуванні евристичної діяльності учнів 2
           L Текстові задачі виробничого, фізичного змісту та методи їх розв’язування 2 3
           L Прикладні задачі як засіб реалізації між предметних зв’язків
      L Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису
           L Основні завдання естетичного виховання школярів 2 3 4 5
           L Естетичні можливості творів живопису 2 3 4
           L Сприймання творів живопису на уроках образотворчого мистецтва 2 3 4 5
           L Педагогічні умови організації естетичного сприймання творів живопису 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Досвід роботи викладача математики 2 3 4 5
      L Можливості використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі
           L Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі 2 3 4
           L Комп’ютерні мережі як засіб спілкування на уроках інформатики 2
           L Педагогічні умови формування інформаційної культури учнів на уроках інформатики з використанням інформаційних технологій 2 3 4
           L Роль і місце комп’ютерних мереж у формуванні інформаційної культури учнів
           L Розробка фрагментів уроків та практичних завдань з використанням комп’ютерних мереж 2 3
      L Методика підготовки і проведення лабораторного заняття з землеробства
           L Лабораторно-практична робота як метод викладання землеробства
           L Структура, зміст і методика проведення лабораторно-практичних робіт в землеробстві
           L Організація лабораторно-практичних занять в землеробстві 2
           L Лабораторні роботи з землеробства 2 3 4 5
      L Особливості вербальних і невербальних форм педагогічної вимоги 2 3 4 5 6
      L Формування культури українського мовлення першокласників
           L Психолого – педагогічні основи навчання культури українського мовлення першокласників 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Умови успішного навчання молодших школярів орфоепії, лексики, граматики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Психолінгвістичні й методичні підходи до змісту формування у першокласників мовленнєвих умінь і навичок міркувати 2 3
           L Експериментальна методика формування культури мовлення першокласників 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Перевірка ефективності проведеної роботи з формування культури мовлення учнів в навчальному процесі першого класу 2 3 4
      L Літературні ігри на уроках читання як засіб літературного розвитку молодших школярів
           L Характеристика літературного розвитку молодших школярів 2 3 4 5
           L Дидактична гра в навчально-виховному процесі 2 3
           L Особливості використання літературних ігор на уроках читання в початковій школі 2 3
           L Практична робота з використання літературних ігор на уроках читання як засобу літературного розвитку молодших школярів 2
           L Дослід використання літературних ігор у початковій школі 2 3 4 5 6 7
      L Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи
           L ЗМР з елементами загального недорозвинення
           L ЗМР з елементами локального недорозвинення мовлення у формi моторної алалiї
           L Розвиток зорового сприйняття
           L Затримка мовленневого розвитку у детей з розумовою вiдсталiстю
      L Теоретичні основи загартовуючих процедур як засобу розвитку здорового організму дошкільників
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 2 3
           L Фізіологічні особливості організму дітей дошкільного віку 2
           L Види загартовуючих процедур 2
           L Загартування дитячого організму в Україні та за кордоном 2 3 4
           L Робота з батьками педагогічного колективу дитячого садка 2 3 4
      L Моральне виховання старших дошкільників
           L Теоретичний аналіз змісту морального виховання 2 3
           L Методи морального виховання 2 3
           L Народна іграшка як засіб морального виховання
           L Значення української народної іграшки в різнобічному вихованні дітей 2 3
           L Експериментальне дослідження на виявлення рівня моральної вихованості старших дошкільників 2 3 4 5
      L Виховання толерантності у майбутніх соціальних педагогів
           L Зміст поняття "толерантність соціального педагогога" 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Структура, критерії і рівні сформованості толерантності у майбутніх соціальних педагогів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду виховання толерантності 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Педагогічні умови формування толерантності у майбутніх соціальних педагогів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Формування загальнонавчальних умінь першокласників на уроках "Я і Україна"
           L Характеристика загальнонавчальних умінь, що формуються в початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Теоретичні засади процесу формування загальнонавчальних умінь в учнів 2 3 4
           L Психологічні особливості дітей 6-7-літнього віку з точки зору можливостей оволодіння загальнонавчальними вміннями і навичками 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Аналіз сучасного стану проблеми дослідження в практиці роботи початкової школи 2 3
           L Експериментальна методика формування загальнонавчальних умінь на уроках «Я і Україна» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Ващенко про виховання молоді на засадах християнської моралі
           L Сутність виховного ідеалу
           L Характеристика Г. Ващенком християнського і загальноєвропейського виховних ідеалів 2 3 4 5
           L Використання ідей Г. Ващенка про виховання молоді на засадах християнської моралі 2 3 4 5 6
      L Формування математичної культури учнів
           L Математична культура як складова загальної культури 2
           L Математичні здібності – основа формування математичної грамотності 2 3 4 5 6 7 8
           L Навички математичного моделювання 2 3 4
           L Спроби визначення рівня математичної грамотності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Естетика графічної культури. Графічна грамотність 2 3 4 5 6
      L Взаємозв’язок школи та сім'ї у вихованні учнів початкових класів
           L Особливості й перспективи розвитку сучасної сім'ї 2 3
           L Форми й методи роботи вчителя з батьками учнів 2
           L Залучення батьків до виховної роботи
           L Взаємодія вчителів з батьками
           L Вплив родини та класного керівника на виховання учнів 2 3
           L Форми планування виховної діяльності класного керівника 2 3
      L Наочні засоби вивчення географії материків та океанів
           L Проблема застосування наочних засобів навчання у методиці навчання географії 2 3 4 5
           L Класифікація наочних засобів навчання географії 2
           L Картографічні посібники у системі засобів навчання 2
           L Наочність у підручнику з географії 2
           L Аудіальні засоби навчання
           L Навчальні моделі у системі наочних засобів навчання 2 3 4 5
           L Психолого-дидактичні засади застосування навчальних моделей як наочних засобів навчання 2 3
           L Застосування навчального моделювання у процесі вивчення географії материків та океанів 2 3
           L Методика застосування моделей при вивченні фізичної географії
           L Картографічний матеріал на уроках географії материків та океанів 2 3 4
           L Експериментальне визначення ефективності застосування наочних засобів навчання 2 3 4 5 6 7
      L Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика" 2 3 4 5 6
      L Тестова перевірка знань з англійської мови для учнів старших класів
           L Загальні вимоги до тестів 2
           L Властивості тестів
           L Рівні тестів
           L Структуризація тестів
           L Методика складання тестів
           L Принципи відбору змісту тестового матеріалу
           L Використання автоматизованого контролю знань на уроках англійської мови
      L Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Дидактичне проектування самостійної роботи студентів з дисципліни "Методика професійного навчання"
           L Реформування вищої освіти України з урахуванням інтеграційних європейських процесів 2 3 4
           L Роль самостійної роботи студентів у сучасних умовах навчання 2 3
           L Основні види, рівні, типи та форми самостійної роботи студентів 2 3 4 5
           L Досвід використання самостійної роботи студентів за кордоном 2
           L Методичне забезпечення та контроль самостійної роботи студентів 2 3 4
           L Організація і планування самостійної роботи у ВНЗ 2 3 4
           L Використання різних форм срс при вивченні дисципліни «Методика професійного навчання» 2 3 4 5
           L Вибір оптимальних форм та розробка завдань для самостійних робіт 2 3
      L Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів
           L Теоретичні основи організації оптимальної пізнавальної діяльності молодших школярів 2 3 4 5
           L Педагогічна сутність первинного сприймання нового: характеристика основних понять проблеми 2 3
           L Психолого-педагогічні особливості сприймання молодшими школярами навчального матеріалу на уроці 2 3
           L Специфіка сприймання вербальної інформації молодшими школярами 2 3
           L Специфіка сприймання візуальної інформації у початковій школі 2 3
           L Дидактичні умови оптимальної організації первинного сприймання навчального матеріалу на уроках у початковій школі 2 3 4
           L Розв’язання проблеми організації первинного сприймання навчального матеріалу у масовій початковій школі 2 3 4 5 6
           L Забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у передовому педагогічному досвіді 2 3 4 5 6 7
           L Системний підхід до удосконалення етапу первинного сприймання матеріалу молодшими школярами 2 3 4 5 6 7
      L Діяльність соціального педагога по формуванню у студентів мотивації професійного становлення
           L Мотивація професійного становлення як наукове поняття 2 3 4 5
           L Критерії і рівні сформованості мотивації до професійного спрямованості студентської молоді 2 3
           L Роль соціального педагога у формуванні мотивації до професійного становлення студентів 2 3
           L Діагностика сформованості мотивації професійного становлення студентської молоді 2 3 4 5 6 7 8
           L Педагогічні умови ефективного впливу соціального педагога на процес формування мотивації до професійного становлення 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Методичні рекомендації для соціальних педагогів та викладачів вищих навчальних закладів щодо формування мотивації професійного становлення студентів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
           L Програма рекомендованих заходів для групових занять із студентами, в рамках соціально-педагогічного супроводу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Теоретичні основи впровадження рейтингової системи педагогічного контролю у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання
           L Кваліметрія знань як компонент концепції неперервної освіти в Україні 2 3 4
           L Визначення критеріїв оцінки ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання 2
           L Функції рейтингової системи педагогічного контролю і оцінювання навчальних досягнень студентів
           L Компоненти професійної підготовки студентів як об’єкт рейтингового оцінювання 2
           L Розробка рейтингової системи оцінювання теоретичної підготовленості студентів 2 3 4 5 6
           L Методична підготовка студентів в умовах рейтингової системи педагогічного контролю 2
           L Рейтингова система оцінювання технічної підготовленості студентів 2 3
           L Розробка рейтингової системи оцінювання фізичної підготовленості майбутніх фахівців 2 3
      L Мова рідна, слово рідне 2 3
      L Термінологічна робота на уроках зоології
           L Поняття про термін 2
           L Система термінологічної роботи при вивченні біології 2
           L Термінологічна робота при вивченні нового матеріалу 2 3
           L Термінологічна робота при закріпленні матеріалу
           L Роль підручника при роботі над термінами 2
      L Університетська освіта
           L Демократизація ВНЗ – нагальна вимога сучасності
           L Автономія ВНЗ 2
           L Спрямованість на демократизацію ВНЗ
           L Глобальні проблеми ВНЗ
           L Українсько-канадський проект "Демократична освіта"
           L Демократизація і автономія вищої освіти – шлях оновлення навчальних закладів 2
           L Моя майбутня професія 2
      L Особливості бюджетного фінансування професійно-технічних закладів
           L Стан підготовки спеціалістів робочих спеціальностей в Україні 2
           L Особливості фінансування професійно-технічних закладів 2 3
           L Шляхи удосконалення системи фінансування професійно-технічної освіти 2
      L Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку
           L Завдання екологічного виховання 2 3 4
           L Умови екологічного виховання 2
           L Екологізація діяльності дітей у дошкільному закладі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Складові екологічної культури 2 3
           L Формування екологічно мотивованої діяльності дошкільнят 2 3 4 5
           L Програмне забезпечення дошкільнят у сфері „Природа” 2
           L Використання практичних занять екологічного змісту при роботі з дошкільнятами 2
      L Методичні основи застосування дидактичної гри на уроках математики в початковій школі
           L Історія виникнення ігор 2
           L Погляди видатних педагогів і психологів на застосування ігор у навчальній діяльності молодших школярів 2
           L Зміст і значення дидактичної гри в навчальній діяльності 2
           L Суть дидактичної гри як методу навчання математики в початкових класах 2
           L Методика організації і проведення дидактичної гри 2 3
           L Ігрові ситуації на уроках математики як один з нестандартних підходів 2 3
      L Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів
           L Розкриття сутності та фізіологічних основ уваги у підходах зарубіжних та вітчизняних учених 2 3 4 5
           L Класифікація, види та форми вияву уваги 2 3
           L Психологічна характеристика властивостей уваги 2 3 4 5
           L Психологічні особливості розвитку видів уваги у молодшому шкільному віці 2 3 4
           L Розвиток властивостей уваги у молодшому шкільному віці 2
           L Причини неуважності учнів початкових класів під час учбової діяльності 2 3
           L Синдром дефіциту уваги та його прояви у молодших школярів з гіперактивністю 2 3 4 5
           L Методичні шляхи дослідження та характеристика вибірки 2 3 4 5 6 7
           L Програма корекційних занять для розвитку уваги молодших школярів 2 3 4 5 6
      L Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання
           L Методологічні основи патріотичного виховання молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Експериментально-дослідницька робота у патріотичному вихованні молодших школярів 2 3 4 5 6 7
           L Обґрунтування ефективних шляхів і засобів патріотичного виховання молодших школярів 2 3 4 5 6
      L Мультимедійні системи навчання 2 3 4 5
      L Методичні засади контролю пізнавальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів із загальної фізики 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Сучасні уроки зарубіжної літератури і методи їх проведення
           L Вимоги до сучасного уроку зарубіжної літератури 2
           L Місце технології в навчальному процес
           L Інтерактивне навчання 2 3
           L Активні форми занять у сучасній школі з літератури 2 3 4 5 6 7
           L Комп’ютерне навчання: перспективи застосування 2

Всего страниц: 5426

Більше про педагогіку:

Форми та методи організації самостійної роботи студентів
Форми організації навчання поділяють на аудиторну та позааудиторну роботу. Але, зокрема, кредитно-модульна система навчання більше часу відводить на позааудиторну навчальну діяльність студентів, а саме: самостійну навчальну діяльність без участі викладача. Самостійна навчальна діяльність має місце ...

Експериментальна перевірка методичних рекомендацій щодо використання активних методів навчання при викладанні програмування
Експеримент було проведено на базі Харківської гімназії №53. Метою експериментального дослідження була перевірка ефективності впровадження активних методів навчання в уроки програмування за розробленими методичними рекомендаціями. У дослідженні брали участь 2 групи учнів з одного класу (8-А клас). ...

Зв'язок математики з іншими навчальними дисциплінами
Особливості формування математичних знань через специфіку складу учнів допоміжної школи роблять особливо актуальною проблему широкого, цілеспрямованого використання міжпредметних зв'язків під час навчання. Міжпредметними називаються зв'язки, за допомогою яких закріплюється нова інформація з тієї чи ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com