Карта сайта

Матеріали по педагогіці

      L Ієрархічна структура управління фізичною культурою і спортом в Хмельницькій області у м. Кам’янець-Подільському
      L Комунікативні якості педагогічного мовлення 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків
           L Штрихи біографії Степана Гайдучка та Тараса і Петра Франків 2 3 4 5
           L Науково-педагогічна спадщина професора Степана Гайдучка в сфері фізичної культури 2
           L Петро Франко – біля витоків українського «Пласту»
           L Теоретико-методичні особливості фізичного виховання в поглядах Тараса Франка 2 3
      L Роль трудового навчання у системі професійної підготовки розумово відсталих школярів
           L Трудове навчання - основа всебічного розвитку особистості розумово відсталих учнів 2 3
           L Види трудової діяльності для розумово-відсталих школярів на прикладі квітникарства та швейної справи 2 3 4 5
           L Вплив трудового навчання розумово відсталих школярів на майбутній вибір професії 2 3 4 5
      L Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра
           L Сутність естетичного виховання 2 3
           L Естетичне виховання в системі освіти 2
           L Шляхи і засоби естетичного виховання молодших школярів 2
           L Втілення методів естетичного виховання в практичній діяльності 2
           L Розкриття естетичних властивостей в учбово-виховному процесі 2
           L Сприйняття естетичних властивостей природи в навчальній та позанавчальній діяльності молодших школярів 2 3
      L Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови
           L Загальна характеристика поняття самостійної роботи учнів 2 3
           L Значення самостійної роботи учнів на уроці 2 3
           L Основні види творчої самостійної роботи з німецької мови 2 3
           L Алгоритми уроків із застосуванням різних видів творчої самостійної роботи учнів 2
           L Метод проектів як одна з ефективних форм організації самостійної роботи учнів 2 3
      L Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва
           L Сутність явища Інтернет-залежності та її симптоми 2 3
           L Психологічні причини Інтернет-залежності 2
           L Вплив Інтернет-залежності на виховання школярів 2 3 4
      L Педагогічні умови використання української народної казки як засобу активізації творчого потенціалу молодших школярів на заняттях іноземної мови 2 3
      L Міжпредметні зв'язки та їх роль у викладанні географії
           L Функції міжпредметних звязків
           L Види міжпредметних звязків у змісті навчання географії
           L Планування і шляхи реалізації міжпредметних звязків в навчанні географії
           L Міжпредметні звязки з біологією та іншими предметами природничого циклу 2
           L Міжпредметні звязки з математикою
           L Міжпредметні звязки з історією та іншими предметами гуманітарного циклу 2
      L Особливості вивчення теми "Гідросфера" в початковому курсі загальної географії
           L Методи вивчення теми 2
           L Особливості формування понять і уявлень в темі 2
           L Основні форми навчання під час вивчення теми “гідросфера”
           L Урок вивчення нового матеріалу
           L Урок розширення та поглиблення знань
           L Урок застосування набутих знань на практиці
           L Урок корекції та контролю 2 3
      L Особливості вивчення простого речення в початковій школі
           L Поняття простого речення в сучасній українській мові 2 3 4
           L Теоретико-практичні основи формування поняття просте речення на уроках рідної мови 2 3 4 5 6 7
           L Зміст роботи по формуванню поняття простого речення 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Перевірка ефективності запропонованої системи вправ 2 3
      L Методика роботи над простими задачами, пов'язаними з різницевим і кратним відношенням
           L Психолого-педагогічні основи використання математичних задач 2 3 4
           L Класифікація простих задач у математичних підручниках 2
           L Аналіз системи задач ІІІ групи в чинних підручниках математики шляхи її вдосконалення 2 3
      L Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
           L Поняття та сутність компетентності 2
           L Структура і функції компетентностей
           L Групи компетентностей 2 3 4
           L Застосування продуктивних методик для формування компетентностей учнів 2 3 4 5
           L Оцінювання сформованості основних груп компетентносей учнів як засіб впливу на їх формування 2 3 4 5 6 7
      L Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі
           L Нетрадиційні принципи викладання українського народознавства в школі
           L Нетрадиційні методи викладання українського народознавства 2 3
           L Методи навчання,спрямовані на формування особистості 2 3
      L Професійні орієнтації старшокласників 2 3 4
      L Урок іноземної мови як основний засіб іншомовного спілкування
           L Вікові та психологічні особливості учнів 2 3
           L Вимоги до сучасного уроку іноземної мови 2 3 4
           L Методика проведення сучасного уроку як основного засобу іншомовного спілкування на старшому ступені навчання 2 3
      L Ознайомлення з творами українських художників на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
           L Аналіз, на основі програм початкових класів, творів образотворчого мистецтва, які вивчаються у початковій школі 2
           L Твори образотворчого мистецтва, як наочність до проведення уроків образотворчого мистецтва 2 3
           L Мистецтво кінця XIX – початку XX століття
           L Твори образотворчого мистецтва, на основі яких відбувається ознайомлення з видами мистецтва 2 3 4 5
           L Твори образотворчого мистецтва, на основи яких відбувається ознайомлення з творчістю художників 2 3 4 5
           L Розвиток уміння сприймати твори мистецтва 2 3 4 5
           L Підготовча робота до сприймання твору мистецтва 2 3
           L Організація процесу сприймання художнього твору на уроках образотворчого мистецтва 2 3
      L Розвиток академічних компетенцій студентів вищого навчального закладу
           L Сутність, структура поняття "академічна культура" 2 3 4 5 6
           L Академічні компетенції як предмет педагогічного дослідження 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз досвіду стимулювання розвитку академічних компетенцій 2 3 4
           L Самостійна робота студентів як засіб розвитку академічних компетенцій 2 3 4 5 6 7 8
           L Методичні заходи розвитку академічних компетенцій 2 3 4
           L Заходи психологічної підтримки розвитку академічних компетенцій
           L Аналіз результатів роботи з розвитку академічних компетенцій у студентів вищого навчального закладу 2 3 4 5
      L Шляхи та засоби формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови
           L Теоретичні засади процесу формування іншомовної комунікативної компетенції учнів 2
           L Особливості формування комунікативної компетенції учнів початкової школи 2
           L Формування комунікативної компетенції учнів середньої школи 2
           L Особливості формування комунікативної компетенції в старшій школі 2
           L Загальні засади комунікативного підходу при навчанні іноземної мови 2
           L Методика використання комунікативно-орієнтованого підходу при навчанні усного і писемного мовлення 2 3 4 5
           L Методика використання комунікативно-орієнтованого підходу при навчанні аудіювання та читання 2 3 4
      L Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення
           L Роль гри в організації навчального та виховного процесу 2 3 4 5
           L Методика проведення гри, правила та вимоги до неї 2 3 4 5
           L Застосування ігор та ігрових елементів на уроках інформатики 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Ділова гра на уроках інформатики 2 3
      L Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства
           L Розвиток пізнавального інтересу як запорука використання додаткового матеріалу на уроках природознавства 2
           L Розвиток навчально-пізнавальних дій в учнів на уроках природознавства
           L Позитивні та негативні аспекти використання додаткової литератvры
           L Використання додаткової літератури в домашніх завданнях
           L Ознайомлення першокласників з природою 2
      L Формування у молодших школярів ціннісних орієнтирів за творами В.О. Сухомлинського
           L Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтирів школярів та використання їх у навчальному процесі 2
           L Розвиток морально-етичних, родинних, гуманістичних цінностей у молодших школярів та їх обґрунтування 2 3 4 5
           L Аналіз творів В.О.Сухомлинського та методика їх вивчення 2 3 4 5
           L Організація і зміст експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8
           L Перевірка ефективності вивчення творів В.О. Сухомлинського орієнтованого на ціннісний компонент в експериментальному дослідженні 2 3 4 5 6
      L Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема
           L Поняття готовності дітей до навчання в школі
           L Характеристика складових готовності дітей до шкільного навчання 2 3
           L Психологічна готовність 2
           L Фізична готовність
           L Досвід масової школи і передовий педагогічний досвід 2 3
      L Удосконалення педагогічної оцінки на уроках музики
           L Погляди В. Сухомлинського й Ш. Амонашвілі на педагогічну оцінку 2
           L Вчителі музики про педагогічну оцінку 2
           L Суперечливість питань педагогічної оцінки 2
           L Труднощі, що виникають під час організації опитування учнів 2
           L Педагогічна оцінка в гуманному спілкуванні
           L Оцінка колективної навчальної діяльності учнів 2
      L Підручникове забезпечення початкової школи
           L Функції підручника 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Підходи до аналізу й оцінювання навчальної книги 2 3 4 5
           L Загальна характеристика навчально-методичного комплексу з курсу „Я і Україна” 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
           L Авторські пропозиції 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      L Методика формування умінь і навичок здорового способу життя в курсі "Основи здоров’я"
           L Загальна характеристика наукових основ здорового способу життя 2 3
           L Історичний аспект зародження уявлень про здоровий спосіб життя 2
           L Аналіз розділів програми початкової школи 2
           L Методика формування здорового способу життя на виховних годинах в початковій школі 2 3
      L Психолого-педагогічна характеристика дітей зі складним дефектом. Сліпоглухі діти
           L Поняття про складну структуру дефекту. Сліпоглухота
           L Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями зору та слуху 2
           L Корекційно-розвивальна робота зі сліпоглухими дітьми
      L Методика навчання письма в букварний період навчання грамоти
           L Вироблення навичок письма як складний багатосторонній процес 2 3 4
           L Організація навчання письма в букварний період 2 3
           L Вимоги до уроків навчання письма в букварний період 2 3
           L Орієнтовна структура уроку письма в букварний період навчання грамоти 2 3 4 5 6
      L Методика викладання математики в системі спеціальних дисциплін
           L Загальноосвітня мета навчання математики у допоміжній школі
           L Корекційно-розвивальна мета навчання математики у допоміжній школі
           L Зв'язок математики з іншими навчальними дисциплінами 2
      L Формування уваги на уроках читання у початкових класах
           L Поняття про увагу, як психологічне явище 2 3 4
           L Керування увагою школярів у процесі виконанння навчальних завдань 2 3
           L Дитяча неуважність та шляхи її подолання 2 3
           L Характеристика творів різних літературних жанрів 2 3 4
           L Засоби формування уваги на уроках читання у початкових класах 2
           L Методика використання засобів формування уваги при вивченні творів різних жанрів 2 3 4 5 6 7
      L Лабораторне заняття як форма організації навчання 2 3
      L Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Динаміка поступального і обертального руху" 2 3 4 5 6 7
      L Розвиток естетичної компетентності студентів засобами образотворчого мистецтва
           L Сутність поняття "компетентність" та "естетична компетентність" 2 3 4
           L Ціннісно-мотиваційний, когнітивний та діяльнісний компоненти естетичної компетентності студентів 2 3 4 5 6
           L Художньо - естетична діяльність як основний чинник розвитку естетичної компетентності студентів 2 3 4 5
           L Стан естетичної компетентності вчителів загальноосвітніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів 2 3
           L Впровадження національного компоненту у фаховій підготовці студентів як складова образотворчого мистецтва 2 3 4
           L Аналіз впливу національного компоненту образотворчого мистецтва на естетичну компетентність студентів 2 3 4 5 6
      L Розвиток дошкільного виховання в Україні
           L Дошкільне виховання в Україні в період її перебування у складі Російської Імперії 2
           L Зрушення у розвитку дошкільного виховання періоду Української Народної Республіки
           L Педагогічна спадщина Русової С.Ф 2
           L Розвиток дошкільного виховання в Радянський період у 20-ті роки 2
           L Згортання програми розвитку в період зростання сталінського терору 2
           L Теоретичні ідеї про виховання Верховинця В.М 2 3 4
      L Формування культури поведінки учнів в початковій ланці освіти
           L Поняття інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу 2 3
           L Педагогічна сутність формування елементів комп’ютерної грамотності молодших школярів 2 3
           L Впровадження комп’ютерної грамотності на уроках інформатики 2 3 4
           L Комп’ютерна грамотність як необхідний компонент сучасної освіти 2 3
           L Мовна культура молодших школярів на уроках інформатики 2 3 4 5 6
      L Особливості підготовки дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня до школи
           L Загальне недорозвинення мовлення як складне порушення компонентів мовленнєвої системи
           L Специфіка протікання, причини виникнення та класифікація ЗНМ 2 3 4
           L Характеристика розвитку психічних та мовленнєвих процесів у дітей з загальним недорозвиненням мовлення дошкільного віку 2 3 4
           L Готовність до школи – це певний рівень розвитку дитини 2
           L Обстеження дітей із загальним недорозвиненням мовлення 2
           L Логопедична робота з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня 2 3 4 5 6
      L Особливості викладання музики в початкових класах
           L Музична освіта в науковій літературі 2
           L Особливості сприйняття музики дітьми молодшого шкільного віку 2 3
           L Специфіка музичної освіти
           L Методичні рекомендації до викладання музики в молодших класах 2
           L Практична робота під час викладання музики в початкових класах 2
           L Використання музичних ігор у викладанні музики в початкових класах 2 3 4 5 6
      L Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи
           L Загальне недорозвинення мовлення як складне порушення компонентів мовленнєвої системи
           L Специфіка протікання, причини виникнення та класифікація ЗНМ 2 3 4 5
           L Характеристика розвитку психічних та мовленнєвих процесів у дітей з загальним недорозвиненням мовлення дошкільного віку 2 3 4
           L Готовність до школи – це певний рівень розвитку дитини 2 3
           L Обстеження дітей із загальним недорозвиненням мовлення 2
           L Логопедична робота з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня 2 3 4 5
      L Організація самостійної роботи на уроках у початковій школі
           L Самостійна робота як дидактична категорія 2
           L Питання організації самостійної роботи в педагогічній теорії 2 3 4
           L Стан проблеми організації самостійної роботи у масовому педагогічному досвіді 2 3 4
           L Врахування психологічних особливостей молодших школярів у процесі організації самостійної роботи 2 3
           L Характеристика дидактичних умов організації самостійної роботи у початкових класах та їх експериментальна перевірка 2 3 4 5 6 7 8
      L Педагогіка як наука про виховання людини
           L Видатні вчені-педагоги 2
           L Основні положення, проблеми, завдання, структура педагогіки
      L Методи превентивної педагогіки
           L Методи педагогіки
           L Методи ранньої превенції 2
      L Макаренко як класик вітчизняної педагогіки XX століття
           L А.С. Макаренко про сімейне виховання дітей 2 3 4 5
           L Сім’я як природний колектив 2
           L Педагогічні ідеї та досвід А.С. Макаренка в контексті світової педагогіки 2
      L Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Складові процесу виховання
           L Суть процесу виховання 2 3 4
           L Модель процесу виховання та характеристика її складових 2 3 4 5 6
      L Розробка дидактичного проекту та його підготовка до друку
           L Галузь економіки та напрямки модернізації технічних систем і виробничих технологій
           L Необхідність удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників, що обумовлена модернізацією технологічних систем
           L Відомі групи трудових процесів, їх характеристика та вибір 2
           L Групи трудових процесів робітника, виходячи з аналізу професійної діяльності
           L Термін підготовки фахівця 2 3
           L Дисципліна й навчальна тема, спрямована на формування вмінь з виконання конкретної трудової операції
           L Характеристики навчальної теми підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю "Оператор плоскої печаті"
           L Інструкційно-технологічна карта виконання операції зшивання блоку теми "Поблочне шиття книжкового блоку" 2 3 4 5
      L Організація і проведення уроків по історії України 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Методика трудового навчання як навчальна дисципліна
           L Визначення завдань методики як навчальної дисципліни та галузі наукового педагогічного пізнання
           L Обгрунтування змісту програмного матеріалу з трудового, професійного навчання 2
           L Зв'язок методики з іншими вузівськими навчальними предметами
           L Можливості проведення педагогічних досліджень у трудовому навчанні 2 3 4 5
      L Урок-роздум на тему "В. Сухомлинський "Красиві слова і красиве діло" 2
      L Вища освіта в США
           L Сучасні принципи побудови вищої освіти США 2 3 4 5
           L Система вищої освіти в сша. коледжі та університети 2 3 4 5 6 7
      L Трудове виховання дітей молодшого шкільного віку в сім’ї
           L Історичний аспект проблеми трудового виховання в сім’ї 2
           L Сутність та завдання трудового виховання в сім’ї 2 3 4
           L Взаємозв’язок гри та трудового виховання 2 3 4 5
           L Праця і її роль у всебічному розвитку особистості
           L Перехід дитини з дошкільного в молодший шкільний вік і трудове виховання 2
           L Стан проблеми трудового виховання в сім’ї 2 3 4 5
      L Формування уявлень про творчість українських письменників ХІХ ст. як засіб розширення читацького кругозору молодших школярів
           L Дитяча література як основа формування читацького кругозору 2 3
           L Українські письменники ХІХ ст. в дитячому читанні 2 3 4 5
           L Прийоми формування уявлень про творчість письменників 2 3 4
           L Шляхи розширення читацького кругозору молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
      L Проблема самовиховання
           L Методичні основи організації самовиховання школярів 2 3
           L Розробити правила керівництва самовиховання молодших школярів 2 3
      L Підготовка учнів до відкритих виступів
           L Основні фактори, які впливають на вдалий виступ 2
           L Особливості початкового етапу роботи над твором 2 3 4
           L Передконцертний період підготовки до відкритого виступу 2 3
      L Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі
           L Зміст первинних знань, умінь та навичок у 5-му класі 2 3 4
           L Реалізація принципів дидактики в трудовому навчанні 2 3 4
           L Організація навчального процесу 2 3
           L Методи здійснення трудової підготовки 2 3 4 5
           L Загальні вимоги до обладнання робочих місць
           L Планування та проведення занять у шкільних майстернях 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
      L Педагогічні умови ефективного розвитку сили в молодших класах засобами рухливих ігор
           L Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку
           L Загальна характеристика сили як фізичної якості людини
           L Характеристика рухливих ігор для дітей молодшого шкільного віку
           L Основи методики розвитку силових здібностей школярів молодших класів 2
           L Вправи для полегшення підбору засобів сприяючих розвитку силових здібностей 2 3 4 5 6 7
      L Корекція заїкання у школярів
           L Причини виникнення та симптоматика заїкання 2 3
           L Класифікація заїкання 2
           L Особливості застосування комплексного підходу до подолання заїкання у дітей дошкільного та шкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Використання народних прикмет природознавчого характеру на уроках "Я і Україна" в початковій школі
           L Особливості виникнення народних прикмет та їх класифікація 2 3 4 5
           L Педагогічні можливості народних прикмет природознавчого характеру в умовах початкової школи 2 3
           L Аналіз думки вчителів щодо можливості та доцільності використання на уроках «Я і Україна» народних прикмет природознавчого характеру 2 3 4
           L Формування пізнавальної активності молодших школярів під час використання народних прикмет природознавчого характеру на уроках «Я і Україна» 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Модернізація процесу навчання за допомогою комп’ютерних технологій
           L Зміст навчального процесу в системі надання середньої освіти 2 3 4
           L Роль комп'ютерних технологій в процесі навчання учнів загальноосвітньої школи 2 3
           L Практика використання комп'ютерних технологій в процесі навчання в школі 2
           L Сучасний стан проблеми модернізації навчального процесу 2 3
      L Використання історичних фактів при вивченні нумерації чисел в початкових класах
           L Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності 2 3
           L Виховання школярів на уроках математики за допомогою повідомлення ним відомостей з історії науки 2 3
           L Історія математики
           L Вавилония і Єгипет
           L Грецька математика
           L Індія й араби
           L Епоха відродження 2 3
           L Математика в Росії 2 3
      L Використання музичного фольклору на уроках музики в початкових класах
           L Музичний фольклор як наукова проблема 2 3 4
           L Музичний фольклор як невід'ємна частина навчально-виховного процесу молодших школярів на уроках музики 2
           L Вікові особливості молодших школярів 2 3 4
           L Методичні рекомендації щодо використання музичного фольклору на уроках музики у початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L План - конспект уроку "Ой, весно, весно, що ти нам принесла 2 3
      L Забезпечення національної спрямованості фізичного виховання молодших школярів засобами українських народних рухливих ігор
           L Фізичне виховання як компонент народної педагогіки 2 3 4
           L Гра як метод фізичного виховання у народній педагогіці 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Формування фізичної діяльності учнів засобами українських народних рухливих ігор 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Організація профільного та допрофільного навчання в сучасній школі
           L Досвід профільної диференціації навчання в краінах західної Європи, США та російський досвід прфільного навчання 2 3
           L Аналіз напрямів та форм організації профільного навчання 2 3
           L Особливості організації допрофільного навчання в сучасній школі 2 3 4 5 6 7
           L Профільна загальноосвітня підготовка в системі початкової та середньої професійної освіти
           L Етапи модернізації профільного навчання в сучасній школі 2
           L Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Передумови та особливості функціонування університетів і шкіл в середньовіччі
           L Особливості розвитку шкільництва 2
           L Міські школи 2 3 4
           L Школа і суспільство 2 3
           L Риси університетської освіти 2 3
           L Навчальний процес в університеті 2
           L Освітні процеси в середньовічній Україні 2
      L Формування іміджу дошкільного навчального закладу
           L Еволюція розвитку поняття „імідж” 2 3 4 5
           L Види іміджу 2 3 4 5 6 7
           L Чинники, що формують імідж дошкільного навчального закладу 2 3 4 5 6 7
      L Фольклор як засіб виховання школярів 2 3 4
      L Педагогічні умови використання спортивних ігор у практиці роботи з фізичного виховання дошкільного навчального закладу
           L Проблема використання спортивних ігор в практичній діяльності ДНЗ з фізичного виховання дітей у теорії дошкільної педагогіки 2
           L Використання та значення спортивних ігор у фізичному вихованні дошкільників 2 3
           L Педагогічні умови використання спортивних ігор як практичного засобу фізичного виховання дошкільників в умовах ДНЗ 2 3 4 5 6
           L Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" 2
           L Конспекти спортивних ігор для занять з фізичного виховання в старшій групі ДНЗ 2 3 4
      L Розвиток творчих здібностей
           L Складові розвитку творчих здібностей
           L Теоретичне обґрунтування проблеми розвитку творчих здібностей учнів 7-9 класів на уроках фізики на засадах моніторингового підходу 2
           L Матеріали експериментальних досліджень розвитку творчих здібностей учнів 7-9 класів із фізики 2 3 4 5 6
      L Використання інтерактивних методів навчання на уроці
           L Суть інтерактивних методів навчання 2
           L Використання інтерактивних методів на уроках викладачами професійного гірничого ліцею 2 3 4 5 6
      L Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови
           L Розвиток пізнавальної активності у молодших школярів як педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Формування пізнавальної активності школярів на уроках української мови 2 3 4 5 6
           L Експериментальна перевірка розвитку пізнавальної активності у молодших школярів на уроках української мови 2 3
           L Перевірка ефективності формування пізнавальної активності у молодшого школяра на уроках української мови в експериментальному дослідженні 2 3
      L Використання нестандартних уроків у початковій школі
           L Історія розвитку нестандартних уроків у практиці роботи початкової школи 2 3
           L Теоретичні основи використання нестандартних уроків у роботі з молодшими школярами 2 3
           L Види нестандартних уроків у практиці роботи вчителя початкової школи
           L Специфіка проведення уроків-дослідження у роботі з молодшими школярами 2 3
           L Організація ігрової діяльності на уроках у початковій школі 2
           L Особливості проведення уроків-судів у початкових класах 2 3
      L Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя
           L Планування системи моніторингу
           L Проведення моніторингу в рамках навчальної теми
           L Організація корекційної діяльності за результатами моніторингу 2 3 4
      L Географічні особливості розвитку дошкільної освіти на території Кіровоградської області
           L Розвиток дошкільної освіти у ХІХ столітті
           L Розвиток дошкільної освіти після 1917 року 2 3 4
           L Структура дошкільної освіти в Україні
           L Реалії та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні 2
           L Географічні особливості розвитку дошкільної освіти на Кіровоградщині 2 3 4 5 6 7
      L Бібліографічне інформування
           L Групове бібліографічне інформування
           L Масове бібліографічне інформування 2
      L Розвиток обдарованості молодших школярів у процесі вивчення математики
           L Сутність понять "обдарованість", "обдарована дитина" 2 3 4
           L Типологія видів обдарованості 2
           L Діагностика та методи виявлення дитячої обдарованості 2 3
           L Організація роботи з обдарованими і здібними учнями 2 3
           L Сутність позакласної роботи з математики та її організація 2 3
           L Форми і види позакласної роботи з математики 2 3 4 5 6 7 8
           L Стан проблеми в практиці школи 2 3 4
           L Особливості організації позакласної роботи з математики 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Методика визначення схильностей дитини 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Розповідь про дитинство С.В. Ковалевської 2 3 4 5 6
      L Класифікація інтерактивних методів навчання
           L Ігрові імітаційні методи навчання 2
           L Ділова гра, як метод активного навчання 2
           L Дискусійні методи 2 3
      L Методичні основи використання пояснювально-ілюстративного виду навчання при вивченні курсу "Основи економіки"
           L Сутність використання пояснювально-ілюстративного виду навчання 2 3
           L Місце і роль курсу «Основи економіки» в системі економічної освіти 2 3
           L Розробка методики вивчення курсу «Основи економіки» за допомогою пояснювально-ілюстративного виду навчання 2
           L Планування навчального процесу та його ефективність розробленої методики 2 3
      L Розвиток уяви молодших школярів за рекомендаціями Джанні Родарі
           L Поняття уяви 2 3 4
           L Загальна характеристика уяви в молодшому шкільному віці 2 3
           L Психолого-педагогічні засоби розвитку уяви молодших школярів 2 3
           L Рівні розвитку уяви молодших школярів
           L Розробка і особливості циклу занять з розвитку уяви молодших школярів за рекомендаціями Джанні Родарі 2 3
           L Ефективність впровадженого циклу занять з розвитку уяви молодших школярів засобами вербальних ігор Джанні Родарі 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Сучасні засоби виховання підлітків в літніх таборах
           L Особливості психології та світогляду підлітків 2
           L Методи та прийоми характерні для роботи з підлітками 2 3
           L Організаційно-методичні моменти роботи із підлітками 2
           L Форми та способи організації життя дітей у ЛОТ 2
           L Фізичне виховання: спортивні змагання, табірні заходи та свята 2
           L Підлітки-інваліди та робота з ними
           L Робота над моральними якостями і світоглядом 2 3
      L Словесні методи навчання як проблема педагогічної науки
           L Сутність і структура методу навчання 2
           L Дидактичні особливості словесних методів навчання 2 3
           L Словесні методи навчання і їхнє використання у навчальному процесі початкової школи 2 3 4 5
           L Особливості використання словесних методів на уроках в початковій школі 2 3
           L Основні умови вибору та успішного застосування бесіди як словесного методу на уроках 2
           L Дидактичні основи використання підручника як словесного засобу навчання 2 3 4 5
           L Використання підручника на різних етапах уроку
           L Самостійна робота учнів з підручником та робота під керівництвом вчителя 2 3 4
      L Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань
           L Слово як основна одиниця лексикології 2 3 4 5 6 7 8
           L Проблеми класифікації лексики 2 3 4 5 6
           L Шляхи збагачення словникового запасу молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Система вправ зі збагачення словникового запасу учнів початкових класів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як фактор цілісного формування особистості
           L Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як психолого-педагогічна проблема 2 3 4
           L Поняттєво-категоріальний апарат дослідження 2 3 4 5 6
           L Екологічне виховання студентів сучасного вищого навчального закладу 2 3 4
           L Функціональна модель екологічного виховання і освіти студентів біологічного факультету 2 3 4 5 6 7 8
           L Змістові аспекти екологічного виховання студентів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Шляхи реалізації екологічного виховання студентів в умовах вищого навчального закладу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів
           L Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій 2 3 4 5 6 7
           L Особливості формування ціннісних орієнтацій в структурі виховання особистості школяра 2 3
           L Жанри української народної музики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Виховний потенціал української народної музики 2 3 4
           L Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій в процесі вивчення творів української народної музики
           L Критерії та рівні сформованості ціннісних орієнтацій 2 3 4 5 6
      L Бар’єри в педагогічному спілкуванні і учбово-педагогічній взаємодії
           L Бар'єри й ускладнення у процесі комунікації 2
           L Особливості, функції педагогічного спілкування 2
           L Педагогічне спілкування як діалог
           L Структура педагогічного спілкування 2
           L Стиль педагогічного спілкування
           L Рольові позиції в педагогічному спілкуванні
      L Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах
           L Загальна характеристика розвитку дошкільнят 2 3
           L Фактори, які впливають на розвиток фізичних якостей у дітей дошкільного віку
           L Моделювання забезпечення рухової активності дітей в повсякденному житті
           L Оптимальна рухова активність - необхідна умова забезпечення здоров’я дітей 2 3
           L Організація керування самостійною руховою діяльністю дітей 2 3
           L Організація активного відпочинку дітей 2 3 4 5 6
      L Особливості використання історичних документів в старших класах
           L Роль та значення історичного документу 2
           L Класифікація історичних документів у методиці викладання історії 2
           L Психолого – педагогічна характеристика учнів старшої школи 2
           L Методичні основи використання документів в 10 -11 класах 2 3 4 5 6
      L Лексика кольору в українській мові
           L Стилістична диференціація української лексики 2 3 4 5
           L Лексико-семантичні групи назв кольорів в українській мові 2 3 4
           L Колір і деякі мовні засоби його творення 2 3 4 5 6 7
           L Характеристика вмінь учнів визначати кольорову лексику 2 3
           L Методичні рекомендації щодо використання кольорової лексики на уроках образотворчого мистецтва та української мови 2 3 4 5
      L Принцип наочності в молодшій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття 2 3 4 5 6 7
      L Переконання в педагогіці
           L Педагогічні вимоги до використання методу переконання 2
           L Особистий приклад педагога 2 3 4
      L Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання
           L Сутність використання начерків та ескізів на заняттях трудового навчання 2
           L Аналіз програми з розділу „Проектування виробів” в 8-9 класах 2 3
           L Розробка методики виконання ескізів та начерків у 8 – 9 класах на основі інтерактивного навчання 2 3 4
           L Планування занять з трудового навчання розділу „Проектування виробів” 2 3
           L Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики 2 3
      L Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками
           L Система педагогічних наук
           L Зв’язок між педагогікою та психологією
           L Зв’язок між педагогікою та філософією
      L Розвиток мовлення шестирічних першокласників
           L Розвиток мовлення як провідний принцип початкового навчання 2 3 4
           L Особливості мовленнєвого розвитку учнів початкових класів 2 3 4
           L Методичні проблеми розвитку зв’язного мовлення учнів 1 класу 2 3 4 5
           L Методика роботи над розвитком зв’язного мовлення учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу
           L Історія становлення реабілітаційної допомоги дітям, що мають відхилення у розвитку 2
           L Мета та завдання допомоги дітям в умовах соціально-реабілітаційного закладу 2
           L Провідні напрямки та шляхи допомоги дітям в умовах соціально-реабілітаційного закладу 2
           L Сучасний стан логопедичної допомоги дітям з порушеннями у розвитку в Україні 2
           L Логопедична робота — провідний напрям допомоги дітям в умовах соціально-реабілітаційного закладу 2
      L Особливості педагогічного краєзнавства як засобу навчання та виховання школярів
           L Розвиток та становлення педагогічного краєзнавства 2 3
           L Етнопедагогіка як складова педагогічного краєзнавства 2 3
           L Роль краєзнавства в вихованні та розвитку особистості школяра 2
           L Педагогічне краєзнавство як засіб навчання школярів 2 3
      L Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку
           L Моральні та людські цінності як фактор народу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Від народознавства до свідомого патріотизму 2
      L Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі
           L Опис прикладного програмного забезпечення для створення дидактичних засобів 2
           L Конспекти уроків із використанням комп’ютерних дидактичних засобів 2 3 4
      L Компетентнісний підхід як умова формування пізнавальної самостійності учнів у навчанні фізики
           L Основні положення компетентнісного підходу у формувані пізнавальної самостійності 2
           L Психолого-педагогічні аспекти пізнавальної самостійності 2 3 4
           L Шляхи формування пізнавальної самостійності учнів через компетентнісний підхід на уроках фізики 2 3 4 5 6 7 8
           L Методичні рекомендації щодо формування основних груп компетентностей учнів на уроках фізики 2
           L Різні способи розв’язування фізичних задач математичними способами 2
      L Казка як засіб казкотерапії
           L Поняття казки та її роль у вихованні дитини 2
           L Проблема класифікації казок 2
           L Основні функції казки як методу психологічної роботи 2
           L Види казок, які застосовуються у психологічній практиці 2
           L Казка як засіб для розвитку словесно-логічного мислення та уяви 2
           L Казки раннього дитинства
           L Роль казки у формуванні особистості дошкільника 2
           L Казки, які входять до шкільної програми 2
      L Творчий підхід до вивчення математики
           L Методика формування творчої особистості при вивченні математики 2 3
           L Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів до вивчення математики 2
           L Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках математики
           L Незвичайні творчі вправи до уроків математики 2
      L Використання комп'ютера в роботі вчителя початкових класів
           L Основні проблеми використання комп’ютера у навчанні молодших школярів 2
           L Використання комп’ютера у виховній роботі з молодшими школярами 2
           L Вплив комп’ютера на психічне і фізичне здоров’я дитини. Проблеми та шляхи їх вирішення 2 3
           L Методична розробка першого уроку для учнів 1 класів із використанням комп’ютера 2 3
      L Методика проведення уроків фізичного виховання в 1-4 класах
           L Особливості методики проведення уроків фізичної культури в 1-4 класах 2
           L Підготовка до уроку фізичної культури
           L Мета, завдання та критерії обліку успішності учнів початкових класів з фізичної культури в школі 2
           L Засоби на уроках фізичної культури в 1-4 класах 2
           L Завдання фізичного виховання школярів 1-4 класів 2
           L Оздоровче, освітнє і виховне значення рухливих ігор 2
      L Формування взаємин між дітьми дошкільного віку
           L Співпраця дошкільного закладу та сім'ї у формування соціальної компетентності дитини 2 3 4 5 6 7 8
           L Спільна продуктивна діяльність на заняттях з трудової діяльності як засіб формування взаємин дошкільників 2 3 4 5 6 7 8
           L Становлення взаємин дітей у грі 2 3 4 5 6 7 8
           L Реалізація розвивальної методики формування взаємин між дітьми дошкільного віку засобами вправ, завдань, ігор у різних видах діяльності дітей 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі
           L Історія виникнення та використання аудіовізуальних засобів навчання для активізації пізнавальної активності учнів у ПТНЗ 2 3
           L Мета та завдання аудіовізуальних засобів навчання для активізації пізнавальної активності учнів у ПТНЗ 2 3 4 5 6
           L Принципи професійного навчання, що першочергово реалізуються при застосуванні аудіовізуальних засобів навчання для активізації пізнавальної активності учнів у ПТНЗ 2 3 4 5 6
      L Використання творів живопису у формуванні мовленнєвої компетентності дошкільників
           L Спілкування як специфічний вид дитячої діяльності 2 3
           L Змістова характеристика видів мовленнєвої компетенції дошкільників 2 3
           L Твори живопису як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку 2 3 4
           L Особливості використання творів живопису в роботі з формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Лінгводидактична модель розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами художньої ілюстрації 2 3 4
           L Поради вихователям щодо формування мовленнєвої компетентності дошкільників 2 3
      L Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Екологічне виховання в школі
           L Екологічна культура як ціль виховання в сучасній школі 2
           L Про екологізацію як стратегію шкільної освіти 2
           L Методи екологічна освіти в сучасній школі
           L Основні напрямки здійснення екологічного виховання молодшого школяра 2 3
           L Реалізація діяльністного підходу в шкільній екологічній освіті на уроці географії 2 3
           L Гра як засіб екологічного виховання 2 3
      L Дослідження рівня розвитку силової витривалості дітей середнього шкільного віку
           L Анатомо-фізіологічні особливості розвитку школярів середнього віку 2
           L Психологічні особливості підлітка 2
           L Значення силової витривалості для дітей середнього шкільного віку 2 3 4 5
      L Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"
           L Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку 2 3 4 5
           L Сучасний урок природознавства з погляду забезпечення пізнавальних інтересів 2 3 4 5 6
      L Використання дидактичних ігор на уроках математики
           L Психолого-педагогічні передумови використання дидактичних ігор на уроках математики 2 3 4 5
           L Використання дидактичних ігор у практиці сучасної початкової школи 2 3 4
           L Методичні підходи до використання дидактичних ігор на уроках математики 2
           L Розробка системи дидактичних ігор на уроках математики в 1 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Принцип наступності дошкільної та початкової освіти у фаховій підготовці 2 3 4 5
      L Реферат як форма роботи з науковою літературою
           L Поняття реферату, форми та види рефератів 2
           L Основні структурні елементи реферату
           L Техніка роботи з науковою літературою 2
           L Основні вимоги до написання реферату 2 3
      L Дитячі та юнацькі організації в Україні
           L Завдання дитячих та юнацьких організацій та їх роль у формуванні підростаючого покоління
           L Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України
           L Організація скаутського руху в Україні
      L Лабораторні роботи в курсі біології
           L Лабораторне заняття як форма організації навчання 2 3
           L Лабораторна робота та її аналіз 2 3
           L Структура лабораторних робіт з біології 2
           L Методика організації та проведення лабораторних занять з біології 2 3
           L Оцінювання лабораторних робіт 2
      L Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості
           L Завдання і зміст морального виховання 2
           L Завдання і зміст правового виховання 2 3
           L Завдання і зміст естетичного та інших видів виховання 2 3 4 5
      L Засоби стимулювання навчальної активності школярив
           L Емоційне стимулювання навчально-пізнавальних потреб школярів
           L Когнітивний та заключний етапи
           L Загальні правила конкретних стимулів виховання та навчання 2
           L Правила: іграшки керують світом 2 3 4
      L Орієнтування на місцевості, план і карта у методиці викладання географії в допоміжній школі 2 3 4 5
      L Діяльність дошкільника
           L Предметна діяльність дошкільника 2 3 4 5 6
           L Керування діями дошкільника 2
           L Діяльність старшого дошкільника 2 3 4 5 6 7
           L Керування діяльністю в старшому дошкільному віці 2
           L Поняття про увагу 2 3 4 5 6 7
           L Уважність як властивість особистості
           L Вивчення властивостей уваги 2
           L Розвиток і виховання уваги 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Методичне забезпечення вивчення теми "Метали" в 9 класі
           L Загальна характеристика металів
           L Фізичні властивості металів 2
           L Хімічні властивості металів
           L Природні сполуки металів. Добування металів
           L Сплави
           L Традиційна форма організації навчального процесу
           L Нетрадиційні форми організації навчальної діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Методичні забезпечення проведення уроків з теми „Метали” 2
           L Методична розробка нетрадиційного уроку з теми „Загальні відомості про метали” 2 3 4 5 6
      L Документайційно-інформаційна діяльність науково-дослідної частини університету імені Михайла Остроградського
           L Історична довідка розвитку Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 2 3 4
           L Нормативна база діяльності науково-дослідної частини 2 3 4
           L Структура та функції науково-дослідної частини 2
           L Головні напрямки та результати діяльності науково-дослідної частини
           L Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених 2 3 4 5 6
           L Винахідницька та патентно-ліцензійна діяльність в університеті 2 3
           L Функціонування наукових шкіл в університеті
           L Головні завдання та організаційні засади діяльності наукових шкіл 2
           L Основні чинники, ознаки та критерії ефективного функціонування наукових шкіл
           L Діючі наукові школи в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 2 3
           L Вчена рада в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 2
           L Права та обов’язки членів вченої ради 2
           L Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 2
           L Співробітництво Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського на міжнародному рівні 2 3 4
           L Впровадження системи електронного документообігу в науково-дослідній частині 2 3
           L Міжнародна взаємодія – як шлях до перспектив 2
           L Пропозиції щодо удосконалення документно-організаційної, науково-інформаційної структури університету та науково-дослідної частини 2 3
           L Організація охорони праці в навчальному закладі 2 3
           L Організація навчання працівників і студентів з питань охорони праці 2
           L Пожежна безпека в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 2 3
      L Використання педагогічних технологій розвитку творчих здібностей в процесі трудового навчання
           L Сутність і особливості педагогічної технології 2 3 4
           L Класифікація педагогічних технологій 2
           L Аналіз формування творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання 2
      L Розвиток систем вищої освіти зарубіжних країн
           L Характерні тенденції у розвитку зарубіжної вищої освіти 2 3
           L Історичні витоки ступеневої освіти 2 3 4
           L Національні системи вищої освіти 2 3 4 5 6 7
      L Музично-ритмічні вправи як засіб художньо-естетичного виховання школярів
           L Особливості художньо-естетичного виховання в молодшому шкільному віці 2 3 4 5
           L Шляхи і засоби художньо-естетичного виховання молодших школярів 2 3 4
           L Ритм як основна складова музично-ритмічного виховання 2 3 4 5 6 7
           L Використання музично-ритмічних вправ на уроках в початкових класах та позакласній виховній роботі
      L Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів
           L Орфоепія як самостійний розділ мовознавства 2 3 4 5 6
           L Основні одиниці орфоепії 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Система засвоєння орфоепічних знань у початкових класах 2 3 4 5 6
           L Робота над наголосом 2 3
           L Робота над вимовою звуків 2 3 4 5 6 7
      L Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
           L Особистість як предмет дослідження 2
           L Естетичне виховання як чинник формування особистості 2
           L Вплив особистісних якостей педагога на естетичне виховання молодших школярів 2 3 4
      L Деякі аспекти інтерактивного навчання
           L З історії інтерактивних методів навчання
           L Інтерактивне навчання: «за» і «проти» 2
      L Соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженою дієздатністю 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
      L Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника 2
      L Проблема обучения в трудах В.А. Сухомлинского
      L Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини
           L Поняття про родину як один з факторів розвитку особистості 2
           L Класифікація родин за особливостями взаємовідносин між батьками та дітьми
           L Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини у повній родині 2 3
           L Вплив стилів батьківсько- дитячих взаємовідносин у неповній родині та формування особистості дитини 2 3
      L Дидактичні умови використання методів мистецької освіти в процесі педагогічної практики майбутніх вчителів музики
           L Сутність методів освіти їх класифікація 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Особливості методів мистецької освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Обґрунтування дидактичних умов використання методів мистецької освіти в процесі педагогічної практики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
      L Роль колективу у формуванні особистості
           L Сухомлинський В.О. та Макаренко А.С. про вплив дитячого колективу на особистість 2
           L Сутність поняття про колектив. Структура і функції колективу 2
           L Шляхи розвитку і згуртування колективу 2 3
           L Виховний вплив колективу на особистість
           L Специфічні особливості виховання особистості в колективі. Реалізація в класному колективі функції блокування агресивних проявів вихованця
           L Здійснення виховання особистості в колективі у практичній роботі вчителя в ЗОШ 2 3
      L Формування особистості громадянина
           L Суть та значення громадянського виховання
           L Зміст громадянського виховання 2
           L Шляхи реалізації громадянського виховання школярів 2 3
           L Аналіз проведеного анкетування серед школярів 9 класу школи №167 м. Харкова 2
           L Аналіз проведеного анкетування серед вчителів школи №167 м. Харкова 2
           L Методичні рекомендації вчителям щодо здійснення громадянського виховання у ЗОШ 2 3 4 5
      L Розвиток національної свідомості учнів
           L Використання краєзнавчого матеріалу в процесі розвитку національної свідомості учнів
           L Проблема національно–патріотичного виховання в школі 2 3
           L Організація народознавчої діяльності учнів 2
      L Розвиток історичного мислення на уроках історії
           L Загальна характеристика мислення. Особливості історичного пізнання і мислення 2 3 4
           L Методи історичного пізнання. Загальна характеристика історичного мислення 2
           L Зміст історичної освіти як основа розвитку історичного мислення 2
           L Способи засвоєння змісту історичної освіти 2
           L Методи навчання історії як основний фактор розвитку історичного мислення 2 3
           L Засоби формування історичного мислення 2 3 4
           L Використання активних форм і методів викладання історії з метою розвитку історичного мислення 2 3
           L Місце інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розвитку історичного мислення учнів 2 3 4
      L Методи навчання школярів на уроках іноземної мови
           L Поняття «метод навчання» 2 3
           L Методи усного викладу знань вчителем і активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів 2 3 4
           L Методи закріплення матеріалу: бесіда, робота з підручником
           L Методи самостійної роботи учнів щодо осмислення і засвоєння нового матеріалу 2 3
           L Методи навчальної роботи щодо вироблення умінь і навичок і застосування знань на практиці
           L Методи викладання іноземних мов 2 3 4 5 6
           L Питання вибору методів навчання 2
      L Соціалістичний канон української культури
           L Підбиття підсумків заняття
           L Повідомлення домашнього завдання
      L Діти–індиго та особливості їх виховання
           L Особливості навчання дітей–індиго
           L Типологія дітей – індиго та моделі їх поведінки 2
           L Психологічний аспект виховання дітей – індиго
      L Використання народної іграшки у виховному процесі дошкільного навчального закладу
           L Проблема використання народної ігришки як засобу виховання дітей в творах педагогів світової і вітчизняної науки 2
           L Значення української народної іграшки в різнобічному вихованні дітей 2 3
           L Види української народної іграшки, їх зміст 2 3 4
           L Історія виникнення і розвитку української народної іграшки 2 3 4
           L Методика використання української народної іграшки у виховній роботі з дітьми дошкільного віку 2
           L Реалізація розвивальної методики ознайомлення дітей мистецтвом створення української народної іграшки 2 3 4
      L Інноваційні процеси в системі освіти
           L Поняття інновації в педагогіці 2 3
           L Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки 2 3
           L Інноваційні заклади освіти
           L Інновації в системі середньої загальної освіти 2 3 4 5 6 7
      L Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
           L Нормативно-правова база роботи дитячих оздоровчих закладів 2 3 4 5 6
           L Урахування вікових особливостей дітей та підлітків в умовах оздоровчого закладу 2 3 4
           L Соціально-педагогічні особливості тимчасового дитячого колективу 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Методичні засади роботи дитячого оздоровчого закладу 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Формування позитивної мотивації навчання за допомогою трудової діяльності
           L Зміст поняття «позитивна мотивація» 2
           L Вишивка як засіб формування позитивної мотивації навчання учнів молодших класів 2
           L Аналіз досвіду вчителів-практиків початкової школи 2 3
           L Експериментальна робота щодо формування позитивної мотивації молодших школярів учнів третіх класів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Аналіз аргументів, які використовували європейські організатори Болонського процесу щодо його започаткування, і які аргументи наводили їх опоненти
           L Аналіз аргументів, які використовували європейськіорганізатори Болонського процесу 2 3 4
           L Аналіз поглядів на впровадження Болонського процесу в Україні 2
      L Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі
           L Контрольно-оцінна діяльність як наукова проблема. Проблеми оцінювання якості освіти 2 3 4 5
           L Особливості контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку 2 3 4
           L Технологія діагностики результатів навчання в початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L Система оцінювання результатів навчання в початковій школі 2 3 4 5
           L Стан готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень 2 3 4 5
           L Пошук шляхів вдосконалення контрольно-оцінної діяльності у початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L Система роботи по забезпеченню оптимальної контрольно-оцiнної дiяльностi у навчальному процесi початковоїх школи 2 3
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Вітчизняна історія в системі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Діяльність викладача в процесі навчання 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Здоровий спосіб життя як основа фізичного виховання школярів
           L Визначення поняття "здоров`я" людини, його компоненти та передумови 2 3
           L Поняття і складові здорового способу життя людей 2
           L Показники здорового способу життя та засоби впливу на його формування 2 3
           L Формування культури здорового способу життя школярів
           L Необхідність і умови формування культури ЗСЖ
           L Мотиваційні фактори формування ЗСЖ учнівської молоді 2
           L Оцінка стану здоров’я та чинників здорового способу життя старшокласників 2
      L Науково-дослідна робота студентів і шляхи її удосконалення
           L Загальні принципи наукової праці зі студентами
           L Види і форми науково-дослідної роботи студентів 2 3
           L Участь у наукових і науково-практичних конференціях 2
      L Музикотерапія як засіб регуляції гіперактивності та агресивності у дітей старшого дошкільного віку
           L Музикотерапія як вид арт-терапії 2 3
           L Психолого-педагогічні вади характеру дітей старшого дошкільного віку 2
           L Діагностика стану вад дітей старшого дошкільного віку 2
           L Застосування музикотерапії в дошкільних навчальних закладах 2 3
      L Формування мотивації здорового способу життя з використанням ігор-драматизацій
           L Методологічні засади, підходи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
           L Критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
           L Форми, методи та методичні прийоми роботи у формуванні мотивації здорового способу життя
           L Урок-бесіда: «Здоров’я дітей – здров’я нації» 2 3
           L Театралізоване заняття: «Прелюдія до сумних роздумів» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Методика підготовки до організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів
           L Сутність поняття «самостійна робота» 2
           L Форми та методи організації самостійної роботи студентів 2
           L Організації самостійної роботи студентів у позааудиторний час 2
      L Проблемне навчання як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх викладачів фізики
           L Система методів навчання загальної фізики у ВНЗ 2
           L Сутність та структура проблемного навчання 2
           L Методичні особливості реалізації проблемного навчання загальної фізики в системі фахової підготовки майбутнього вчителя фізики 2
           L Розробка дидактичного матеріалу до лекційного заняття з теми: «Магнітна взаємодія струмів. Закон Ампера. Вектор магнітної індукції» 2 3
           L Розробка тестових завдань з теми «Магнітна взаємодія струмів. Закон Ампера. Вектор магнітної індукції» 2
      L Значення розвитку психічної пізнавальної сфери дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання
           L Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра 2
           L Розвиток особистості у молодшому шкільному віці 2
           L Самооцінка молодших школярів 2
           L Особливості процесів відчуття та сприймання у молодшого школяра
           L Роль уваги та пам'яті в житті та навчальній діяльності дітей молодшого шкільного віку
           L Значення мислення в навчальній та пізнавальній діяльності молодших школярів
           L Вивчення рівня побутових знань другокласників
           L Вивчення рівня самооцінки групи учнів другого класу
      L Методика вивчення математики
           L Типологічний словник уроку
           L Урок у системі особистісно орієнтованого навчання 2
           L Модель сучасного уроку 2 3
           L Підготовка вчителя до уроку, самоаналіз його результатів 2 3 4 5
      L Використання дидактичних ігор на уроках математики
           L Психолого-педагогічні особливості використання гри на уроках математики 2 3 4
           L Дидактична гра як метод навчання: характеристика основних понять проблеми 2 3 4
           L Дидактичні ігри та ігрові ситуації на уроках математики 2 3
           L Загальна характеристика досвіду проведення ігрової діяльності молодших школярів 2 3 4 5
           L Методика проведення дидактичних ігор на уроках математики 2 3 4 5 6
      L Корекцiйна логопедична робота при спастичнiй дизартрiї
           L Характеристика спастичничної форми псевдобульбарної дизартрії
           L Основні напрямки корекції мови 2
           L Перша стадія корекційної логопедичної роботи при спастичній дизартрії 2 3 4 5 6
           L Друга стадія корекційної логопедичної роботи при спастичній дизартрії 2
           L Третя стадія корекційної логопедичної роботи при спастичній дизартрії 2 3
      L Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах
           L Обдарованість: суть, види, ознаки 2 3
           L Психолого-педагогічні умови розвитку обдарованості 2
           L Форми роботи з обдарованими дітьми у школі
           L Шляхи розв’язання проблеми розвитку творчих здібностей школярів 2
           L Діагностика обдарованості в учнів старших класів 2 3
      L Зміст сучасної освіти
           L Способи розміщення дидактичного матеріалу
           L Альтернативні концепції змісту освіти
           L Основні джерела змісту освіти 2 3
      L Розробка двох прикладів ділової гри
           L Теоретична частина на тему «Ділова гра: поняття, основи, переваги, недоліки» 2
           L Ділова гра на тему «Особливості просторового розміщення природно-ресурсного потенціалу України» 2 3
           L Ділова гра на тему : «Вивчення транспортно-географічного положення та визначення ринкового потенціалу центрів роздрібної торгівлі» 2
      L Організація та методика проведення занять за профілем "Плоско-рельєфне різьблення" у 10-11 класах
           L Профільне навчання старшокласників, та умови його організації 2 3 4
           L Можливість упровадження плоско-рельєфного різьблення на заняттях профільного навчання старшокласників 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз програми з трудового навчання учнів 10-11 кл. за профілем деревообробка та розробка варіативної частини програми 2 3 4 5 6 7 8
           L Методичне забезпечення навчання за профілем плоско-рельєфне різьблення у старших класах 2 3 4 5 6 7
      L Причини неуспішності студентів
           L Класифікація причин неуспішності 2
           L Заходи по подоланню причин невстигання 2
           L Психолого-педагогічні причини неуспішності 2 3 4 5
           L Психологічна характеристика неуспішних 2
           L Психолого-педагогічна типологія загального відставання в навчанні 2 3 4 5 6 7 8
      L Методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік"
           L Особливості використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Аналіз комп’ютерних засобів навчання дисципліни “Бухгалтерський облік” 2 3 4 5 6
           L Аналіз системи навчання дисципліни “Бухгалтерський облік” 2 3
           L Аналіз методів, засобів і форм навчання дисципліни “Бухгалтерський облік” 2
           L Розробка методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік” 2 3 4 5 6 7 8
           L Критерії та методи оцінки методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік” 2 3
           L Сутність та методика реалізації експертного оцінювання у ВНЗ 2 3 4
           L Результати експертного оцінювання методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік” 2 3
           L Обґрунтування вибору напрямку організаційно-економічного дослідження 2
           L Виявлення оцінних параметрів, що характеризують конкурентоздатність НПП 2
           L Розробка шкали бальної системи по кожному оцінюваному параметру 2 3
      L Заняття як форма організації процесу навчання та виховання
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури в дослідженні теми 2
           L Ознаки занять, їх види, структура та зміст 2 3 4 5 6
           L Формування у дошкільників здатності вирішувати учбову задачу 2
           L Модель заняття в старшій групі по розділу "Птахи взимку" 2 3 4 5
      L Особливості формування культури поведінки школярів в умовах дозвіллєвої діяльності
           L Аналіз соціально-педагогічної літератури з проблеми дослідження 2 3 4 5
           L Зміст, форми і методи формування культури поведінки у школярів 2 3 4
           L Експериментальне дослідження формування культури поведінки школярів в умовах дозвіллєвої діяльності 2 3 4
           L Аналіз результатів дослідно-експериментальної частини роботи та методичні рекомендації соціальним педагогам щодо оптимізації процесу формування культури поведінки школярів 2 3 4 5 6
      L Роль вищої освіти у підготовці фахівців
           L Нова сучасна концепція професійно-орієнтованої освіти
           L Основні принципи сучасної освіти 2
           L Визначення профілю фахівця 2
      L Фізичне виховання і здоровий спосіб життя учнів
           L Фізіологічні і педагогічні передумови до нормального рівня фізичної підготовленості і здоровий спосіб життя учнів 2
           L Особливості розвитку дітей середнього шкільного віку
           L Особливості розвитку школярів старшого віку
           L Рухова активність і здоров'я людини
           L Розминка, її завдання і порядок виконання
           L Профілактика і корекція найбільш поширених захворювань опорно-рухового апарату
           L Основні методики виконання вправ на розвиток базових фізичних якостей 2 3 4
      L Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Креативні методи навчання
           L Доцільність та актуальність креативних методів навчання
           L Аргументи застосування креативних методів
           L Головна ідея, фактори та аксіоми креативного навчання
           L Класифікація креативних методів навчання 2 3
      L Формування історичної свідомості учнів 2 3 4
      L Методика навчання різним видам фізичних вправ
           L Особливості навчання у фізичному вихованні
           L Формування рухових вмінь та навичків 2
           L Структура процесу навчання рухових дій 2 3
           L Методи навчання фізичним вправам 2 3 4
      L Методика виконання портрету в живописній техніці у старших класах
           L Головне завдання викладання образотворчого мистецтва 2
           L Художній образ у системі творчого мислення 2
           L Методика виконання портрету та його аналіз на основі наукових досліджень 2
           L Досліжно-експеременталь перевірка методики виконання портрету в старших класах 2 3
           L Обґрунтування та проведення формувального експерименту 2 3
           L Види та жанри масляного живопису його технологічні особливості 2
           L Технологічні особливості масляного живопису 2 3 4 5
           L Послідовність виконання творчого задуму 2
           L Портрет як жанр образотворчого мистецтва. Портрети у творчості Т. Г. Шевченка. Портрет людини за уявою 2 3 4
           L Портретний живопис. Портрет друга 2 3 4 5
      L Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури
           L Психолого-педагогічна суть організованості як особистої якості дитини 2 3 4 5 6 7
           L Особливості розвитку організму дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5
           L Самостійність як елемент організованості школярів 2 3
           L Наполегливість школярів молодших класів як елемент їхньої організованості
           L Уважність як елемент організованості дітей 2 3
           L Роль фізичних вправ у процесі виховання організованості дітей молодшого шкільного віку 2
           L Особливості розвитку організованості учнів початкових класів на уроках фізкультури 2
           L Оцінка рівня розвитку організованості молодших школярів 2
      L Засоби зорової наочності при вивченні іноземної мови
           L Психологічні передумови навчання іноземних мов засобами зорової наочності 2
           L Врахування психології пізнавальних процесів під час навчання іноземних мов 2 3 4 5 6
           L Використання засобів навчання як важливого невід’ємного компоненту навчального процесу з іноземної мови 2 3
           L Використання наочних посібників у навчанні німецької мови
           L Використання репродукцій картин та індивідуальний контроль за допомогою карток 2 3 4
           L Застосування опорних схем для вивчення німецької мови у середніх та старших класах 2
           L Використання жестів та ляльок у вивченні німецької мови на середньому етапі 2 3 4 5
      L Формування діалогічного мовлення шестикласників засобами української фразеології
           L Діалог в усно-мовленнєвому спілкуванні 2 3 4
           L Фразеологізми в діалогічному мовленні 2 3 4
           L Психолого-педагогічні особливості 2 3 4 5
           L Стан навчання діалогічного мовлення 2
           L Засвоєння знань 2
           L Система вправ для навчання діалогу 2 3 4 5 6
      L Бібліотечна освіта в США 2 3 4 5 6 7
      L Освіта як чинник соціально-політичної та культурної інтеграції українського суспільства 2 3
      L Особливості розвитку вольової сфери у молодшому шкільному віці
           L Особливості розвитку вольової сфери
           L Психологічні особливості молодших школярів 2
           L Особливості розвитку вольової сфери 2
           L Шкільне навчання – стимул для розвитку волі 2 3 4 5 6 7
           L Дисциплінованість – важлива риса моральної поведінки 2 3
           L Дослідження наявності розуміння поняття волі й вольових якостей дітьми 2 3
           L Результати спостережень вольових якостей у хлопчиків і дівчаток 1 – 3 класів 2 3 4
      L Вплив математичної обізнаності на продуктивність пам’яті
           L Дослідження особливостей розвитку пам'яті дошкільників 2 3 4
           L Дослідження особливостей розвитку пам'яті молодших школярів 2
           L Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку 2 3
           L Дослідження впливу метамнемічної обізнаності на продуктивність пам'яті 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
           L Порівняльне дослідження розвитку пам’яті до та після формувальної програми 2 3 4
      L Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку
           L Особливості фізичного та психічного станів молодших школярів 2
           L Особливості розвитку уваги і мислення молодших школярів 2
           L Особливості розвитку мовлення, пам’яті та уяви молодших школярів 2
           L Тестування та виявлення недоліків при формуванні пізнавальних процесів у дітей молодшого шкільного віку 2
           L Визначення рівня розвитку мовлення та уяви проводилося у формі вільних бесід, спілкувань із дітьми 2 3
           L Прийоми розвитку мовлення та уяви 2
      L Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні спеціального курсу "Соціологія культури" 2 3
      L Методика формування іншомовної компетенції учнів 8 класу у письмі
           L Письмо як вид мовленнєвої діяльності 2
           L Психолінгвістичні механізми письма
           L Цілі та принципи навчання письма
           L Етапи навчання писемного мовлення
           L Навчання техніки письма
           L Оволодіння орфографією 2 3 4
      L Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури
           L Поняття «метод навчання». Класифікація методів навчання 2
           L Методи усного викладу знань учителем й активізації учбово-пізнавальної діяльності учнів 2 3 4 5
           L Методи закріплення досліджуваного матеріалу 2 3 4
           L Методи самостійної роботи учнів по осмисленню й засвоєнню нового матеріалу 2
           L Методи навчальної роботи з вироблення вмінь і навичок застосування знань на практиці 2
           L Методи перевірки й оцінки знань, умінь і навичок учнів: повсякденне спостереження за навчальною роботою учнів 2 3
           L Пропозиції по використанню активних методів навчання для підвищення ефективності навчання школярів 2 3 4 5 6 7 8
      L Проблемний підхід до вивчення фольклорних творів на уроках читання
           L Український фольклор як джерело народної мудрості 2 3
           L Малі фольклорні жанри як засіб виховання словом 2 3
           L Казка і її значення у розвитку молодших школярів 2 3
           L Програмові вимоги до вивчення малих літературних жанрів у початковій школі 2
           L Методичне забезпечення вивчення казки, байки, легенди та малих жанрів у школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Пошук шляхів вдосконалення вивчення усної народної творчості 2 3 4 5
      L Рідкісні та корисні рослини на пришкільній ділянці 2 3 4
      L Особливості творчого розвитку дошкільників
           L Визначення мислення, творчості та креативності 2 3 4
           L Зміст естетичного виховання дітей дошкільного віку 2
           L Умови розвитку творчого мислення дошкільників
           L Сутність та особливості розвиваючих ігор 2 3
           L Значення площинного моделювання для загального розвитку дошкільників 2 3 4 5
           L Дослідження творчого розвитку дошкільників, що мають умови для розвитку творчого мислення 2 3 4 5 6 7
      L Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках математики
           L Використання комп’ютера на уроках математики 2 3
           L Впровадження презентацій у навчально-виховний процес 2
           L Методика використання презентацій на різних етапах уроку 2 3
      L Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"
           L Шляхи й засоби підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії 2 3
           L Особливості використання опорних конспектів-схем на уроках хімії в спеціалізованих класах 2 3 4
           L Тренінгові методики у вивченні хімії за лекційно-семінарською системою 2 3 4 5 6 7
           L Психолого-педагогічні викладання хімії у спеціалізованих класах 2
           L Дидактичні основи навчання хімії у спеціалізованих класах. Розробка уроків-модулів з теми “Залізо та його сполуки” 2 3 4 5 6
           L Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Методична розробка дидактичного модуля за темою “Заліза та його сполуки” для класів з поглибленим вивченням математики й фізики 2 3
           L Хід та організація дослідження у класах з поглибленим вивченням хімії
           L Результати експериментального навчання в класах з поглибленим вивченням хімії 2
           L Хід та організація дослідження в фізико-математичних класах
      L Педагогічні ідеї Грінченка
           L Тернистий життєвий шлях Б.Д. Грінченка 2 3
           L Відстоювання україномовного навчання 2 3
           L Ідея національного виховання у педагогічній концепції Бориса Грінченка 2
           L Особистість учителя національної школи в доробку Б. Грінченка 2 3 4
           L Педагогічні ідеї Б.Грінченка в сучасній школі 2
      L Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури 2 3 4 5 6
      L Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"
           L Характеристика основних видів природничих знань, що формуються в початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз проблеми формування природничих знань у психолого-педагогічній і методичній літературі 2 3 4
           L Аналіз змісту знань про тварин, що формуються під час вивчення курсу «Я і Україна. Природознавство» 2 3 4
           L Вибір та поєднання різних методів і засобів навчання в процесі формування знань про тварин у 3 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі
           L Передумови формування в учнів граматичних навичок читання і аудіювання на початковому етапі вивчення англійської мови
           L Теоретичні основи формування в учнів рецептивних граматичних навичок 2
           L Методика формування граматичних навичок читання 2 3
           L Формування граматичних навичок аудіювання
           L Підсистема вправ для формування рецептивних граматичних навичок 2
      L Наукові основи організації виховного процесу в сучасній загальноосвітній школі
           L Поняття та сутність виховання 2
           L Цілі та завдання виховного процесу в сучасній школі 2 3 4 5 6 7 8
           L Основні риси менеджменту освіти 2 3 4
      L Українська народна музика в традиціях морального виховання
           L Сутність морального виховання 2
           L Українські народні традиції морального виховання 2 3 4 5 6 7 8
           L Огляд пісень, що оспівують тенденції морального виховання 2 3 4
           L Розробка уроку музики для учнів четвертого класу 2 3
      L Паризький університет
           L Історія виникнення університету
           L Особливості вступу громадян країни та іноземців до університету. Плата за навчання
           L Структура університету
           L Організація навчального процесу в університеті
           L Бібліотека університету
           L Тенденції розвитку вищої університетської освіти в Франції 2
      L Педагогічна діяльність. Мотивація учнів
           L Особливості сучасного навчання і роль майстерності вчителя у ньому 2
           L Урок як діалог вчителя з учнем 2
           L Способи активізації пізнавальної діяльності учнів
           L Дослідження потреб і мотивів учнів 2
           L Результати дослідження вікової динаміки шкільної мотивації учнів початкової школи 2 3 4
           L Психологічна характеристика мотивів і залежність успішності навчання 2 3 4 5 6 7 8
      L Проблема розвитку дитячих творчих здібностей
           L Психолого педагогічне обґрунтування проблеми мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6 7
           L Шляхи та методи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку 2 3 4
           L Ігри-фантазування як засіб розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку 2 3 4
           L Вимірювання показників сформованості мовленнєвих творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку на констатуючому етапі експерименту 2 3 4 5
           L Методика розвитку мовленнєвих творчих здібностей у старших дошкільників засобами ігор-фантазувань 2 3 4 5 6 7
      L Практичні засоби навчання на уроках природознавства
           L Активні методи навчання, їх види та роль у педагогічній діяльності
           L Словесні метод навчання 2
           L Наочні методи навчання
           L Практичні методи навчання 2
           L Особливості здобуття практичних знаннь учнями на уроках природознавства 2
           L Евристичний метод при проведенні елементарних природничих дослідів 2
           L Проведення екскурсій з природознавста, як одна з форм практичних методів навчання 2
           L Урок природознавства з використанням практичних методів навчання: «Вода і її властивості», 3-й клас 2 3
      L Проблемне навчання на уроках праці
           L Засоби активізації розумової діяльності учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Система проблемних завдань на уроках праці 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Моніторинг професійної компетентності педагогічного колективу ВНЗ І-ІІ рівня
           L Сутнісні характеристики та механізм використання моніторингу в освіті 2 3
           L Професійна компетентність педагогічного колективу навчального закладу 2 3 4 5 6 7 8
           L Особливості організації та проведення моніторингу у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації 2 3 4
           L Розробка комплексно-цільової програми та умови її впровадження у ВНЗ І-ІІ рівня 2 3 4 5
           L Експертна оцінка впровадження комплексно-цільової програми 2 3 4
           L Економічно-фінансове обґрунтування комплексно-цільової програми 2 3
           L Рекомендації щодо впровадження комплексно-цільової програми 2 3 4 5 6
      L Дослідження управління якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
           L Структурне реформування вищої освіти україни
           L Нові інформаційні технології у навчанні 2 3
           L Кредитно-модульна система організації навчання у вищих навчальних закладах
           L Організація навчального процесу у вузі 2
      L Методика використання комп'ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік"
           L Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі 2 3
           L Комп’ютерні технології як засіб формування практичних умінь у майбутніх інженерів-педагогів з бухгалтерського обліку 2 3 4
           L Зміст навчального курсу 2 3 4
      L Методика розвитку гнучкості у школярів середніх класів
           L Основні відомості про гнучкість
           L Види гнучкості
           L Особливості дітей середнього шкільного віку
           L Засоби розвитку гнучкості
           L Методи розвитку гнучкості
           L Контроль за розвитком гнучкості 2 3
           L Характеристика методів дослідження
           L Засоби, методи і методичні прийоми, методи контролю над ефективністю використання засобів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Основні компоненти загальної компетентності вчителя іноземної мови 2 3
      L Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах
           L Мета і завдання диференційованого навчання 2 3 4 5
           L Індивідуально-типологічні властивості молодших школярів як основа диференціації навчання 2 3 4
           L Особливості реалізації диференційованого підходу на різних етапах уроку 2 3
           L Методика організації диференційованого підходу до молодших школярів у процесі навчальної діяльності 2 3 4
           L Ефективність експериментального дослідження у навчанні школярів 2 3
      L Сутність понять "компетентність" та "компетенції" у стандартах вищої освіти
           L Сутність, структура, мета і завдання компетентнісно зорієнтованого навчання в навчальному процесі вищої школи 2
           L Взаємозв’язки між освітньою, педагогічною, лінгводидактичною й лінгвометодичною компетентностями
           L Моделі професійної педагогічної компетентності викладача та студентів
           L Психолого-педагогічні вимоги до культури міжособистісного спілкування викладача і студента
      L Дидактичний проект підготовки молодшого спеціаліста з поглибленою розробкою змісту та технологій вивчення теми: "Віруси. Антивірусні програми"
           L Аналіз професійної діяльності фахівця 2 3 4 5 6 7
           L Проектування мотиваційних технологій навчання
           L Проектування технологій формування ООД 2 3
           L Проектування технологій формування контрольних дій 2 3 4 5 6
           L Розробка дидактичних матеріалів інноваційних технологій навчання 2 3
      L Педагогічна експертиза шкільних підручників 2 3 4 5 6
      L Дослідження, обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності методики формування естетичних оцінок та естетичної вихованості учнів середнього шкільного віку
           L Зміст поняття «естетичне виховання» 2
           L Методи і форми естетичного виховання
           L Місце естетичної оцінки у системі естетичної вихованості учнів 2
           L Вікові та психофізіологічні особливості учнів середнього шкільного віку 2
           L Методика формування естетичних оцінок та естетичної вихованості учнів середнього шкільного віку
           L Методика формування естетичної вихованості учнів засобами музичного та образотворчого мистецтва та художньої літератури 2 3 4 5 6
      L Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання
           L Стан зору школярів в даний час і його взаємозв’язок з рівнем їх фізичного розвитку, поставою та фізичною підготовленістю 2 3
           L Анатомо-фізіологічна характеристика зорового аналізатора. Будова, функції, оцінка і види порушення зору 2
           L Аналіз методик профілактики порушень зору 2 3 4 5
           L Стан зору учнів молодшого шкільного віку 2
           L Рівень фізичного розвитку молодших школярів і його взаємозв’язок із станом зору 2
           L Теоретичне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів 2
           L Програма профілактики порушень зору у молодших школярів засобами фізичного виховання 2 3 4
           L Експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів 2 3
           L Спеціалізовані зорові ігри для дітей молодшого шкільного віку 2 3
      L Психологія ігрової діяльності
           L Психологічна готовність 2
           L Гра як підготовка до школи
           L Загальна характеристика гри 2 3
           L Теорії дитячої гри 2
           L Ігрові дії на першому році життя 2
           L Передумови виникнення ролевої гри в ранньому дитинстві 2
           L Розвиток ролевої гри в дошкільному віці 2 3
      L Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу
           L Визначення сутності та змісту культури дозвілля студентів у науково-педагогічній літературі 2 3 4 5
           L Характеристика специфіки дозвілля студентської молоді 2 3
           L Проблема формування та впровадження в життя культури дозвілля 2 3 4 5
           L Напрями формування культурно-дозвіллєвої активності студентської молоді 2 3 4 5
           L Модель соціально-культурної діяльності студентського клубу Хмельницького національного університету 2 3 4 5
           L Методичні рекомендації що до оптимізації процесу формування культури дозвілля студентів в умовах роботи студентського клубу 2 3
      L Особливості організації ігрової діяльності дітей в роботі вихователя логопедичної групи
           L Особливості організації діяльності логопедичної групи у дошкільному навчальному закладі 2 3
           L Зміст роботи вихователя в логопедичній групі 2 3 4 5
           L Прийоми організації ігрової діяльності дітей в роботі вихователя логопедичної групи 2 3
           L Методичні основи організації ігрової діяльності дітей в роботі вихователя логопедичної групи 2 3
           L Методичні рекомендації з підвищення ефективності організації ігрової діяльності дітей в роботі вихователя логопедичної групи 2 3
      L Методика використання творів живопису як засобу естетичного виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва
           L Поняття та педагогічний зміст естетичного виховання 2 3 4 5 6 7
           L Педагогічні умови реалізації завдань естетичного виховання 2 3 4 5
           L Твори живопису як засіб естетичного виховання молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Перспективний досвід музично-естетичного виховання дітей
           L Сутність естетичного виховання
           L Особливості естетичного виховання в молодшому шкільному віці
           L Вікові особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку 2
           L В. Сухомлинський про важливість музики в житті дитини 2
           L Технологія «Виховання розуму і серця» Д.Б. Кабалевського 2
           L Методика підготовки дітей до сприймання музичного твору 2 3
           L Музично-естетичний розвиток молодших школярів С. Науменко 2
      L Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до впровадження здоров’язбережувальних технологій
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми 2 3 4 5 6
           L Сутнісна та узагальнена характеристика здоровя’збережувальних технологій 2 3 4 5
           L Впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій здоров’язбереження у практику початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Стан готовності вчителя початкової школи до впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі 2 3 4 5
           L Експериментальна робота з підготовки майбутнього вчителя початкових класів до організації здоров’язбережувального педагогічного процессу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Педагогічне спілкування
           L Стилі та моделі педагогічного спілкування 2
           L Діалогізація навчально-виховного процесу 2
           L Педагогічне мислення вчителя і педагогічне спілкування 2
      L Гра як засіб соціальної адаптації дитини до умов дитячого садка
           L Механізм соціалізації та адаптації дитини дошкільного віку 2 3 4
           L Можливі причини «важкої адаптації» дітей до умов дитячого закладу
           L Основні завдання адаптаційного періоду та напрямки роботи практичного психолога 2 3
           L Історія розвитку гри. Видатні педагоги про значення гри 2 3
           L Ігрова діяльність як провідний засіб соціальної адаптації дітей-дошкільників 2 3 4
      L Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики 2 3 4 5
      L Катарсісне виховання та його значення у формуванні емоційно-інтелектуального розвитку дітей 2 3 4 5 6 7
      L Методика організації спостережень школярів за змінами в живій та неживій природі
           L Суть спостереження 2 3
           L Види спостережень 2 3
           L Спостереження як метод навчання природознавства 2 3
           L Використання спостережень за природою в 1-4 класах 2 3 4
      L Особливості проектування уроку математики в умовах інтерактивного навчання
           L Суть інтерактивного навчання 2
           L Форми інтерактивного навчального спілкування 2
           L Основні принципи, функції, моделі інтерактивного навчання. Фактори, що впливають на необхідність застосування інтерактивного навчання 2
           L Проектування уроку в інтерактивній формі 2 3
           L Організація роботи на інтерактивному уроці 2 3
      L Сутність педагогічного спілкування 2 3 4 5 6
      L Формування та розвиток математичних здібностей
           L Поняття про здібності 2 3
           L Задатки як природні передумови здібностей і таланту та їх відмінність 2 3
           L Розвиток здібностей 2
           L Основні поняття та загальна схема структури математичних здібностей 2
           L Вікові особливості формування та розвитку математичних здібностей 2 3 4
           L Про статеві відмінності в характеристиці математичних здібносте 2
           L Розвиток творчих здібностей учнів та дослідження 2 3 4
      L Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ" 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі
           L Загальна характеристика геометричної пропедевтики 2 3
           L Розвиток просторових уявлень молодших школярів
           L Формування уявлень про лінії і відрізок
           L Введення в початковій школі поняття кута
           L Ознайомлення учнів з многокутниками 2
           L Формування уявлень про коло і круг
      L Особливості організації роботи педагога-дефектолога з батьками дитини з порушеннями психофізичного розвитку
           L Соціальні проблеми конфліктів у системі "діти - батьки" 2
           L Перспективний план роботи з батьками
           L Роль психологічного клімату у формуванні особистості дитини
           L Психолого-педагогічна допомога батькам в організації гуманних відносин з дітьми 2
           L Конспект лекції-бесіди з батьками, які виховують дитину з обмеженими психофізичними можливостями
           L Умови успішного виховання дитини в сім’ї 2
      L Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач
           L Хімічні рівняння та їх типи 2 3
           L Математичні методи в аналітичній хімії 2 3 4
           L Міжпредметні зв’язки при розв’язуванні хімічних задач 2 3 4
      L Роль міжкультурного виховання у підготовці вчителів Німеччини
           L Міжкультурне виховання та його соціальна сфера 2 3
           L Впровадження міжкультурного виховання у підготовку німецьких учителів 2 3
           L Проектна та запланована підготовка освітян Німеччини 2 3
           L Німецька мова в Азії та для Азії, її зближення з «візуальною поезією» 2 3 4 5
           L Інновації у міжкультурному вихованні 2 3 4 5
      L Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"
           L Загальна характеристика учбової дисципліни 2 3 4
           L Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану
           L Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми 2 3 4
           L Поняття про «групи ризику»
           L Особливості учнів «групи ризику» 2
           L Основні чинники формування «групи ризику» 2 3
           L Форми і методи соціально-педагогічної підтримки 2 3
      L Аналіз ідей батьківської педагогіки В. Сухомлинського 2 3 4
      L Сучасні принципи і концепції навчання
           L Сучасні дидактичні системи
           L Програмована концепція навчання 2
           L Теорiя поетапного формування розумових дiй
           L Проблемне навчання
           L Розвиткове навчання
           L Технологiя навчання
           L Педагогiка спiвробiтництва
           L Особистiсно opiєнтoвaнe навчання
           L Викладач та студенти: рівні взаємодії 2 3
           L Педагогічна культура та педагогічний такт
           L Педагогічна майстерність, її елементи 2 3
      L Викладання теми "Історія інформатики" в школі
           L Роль історії науки при вивченні дисциплін навчального плану загальноосвітніх закладів 2 3 4
           L Принцип історизму в навчанні інформатики та психолого-педагогічні передумови його реалізації 2
           L Методологічні аспекти викладання теми «Історія інформатики» в навчально-виховному процесі 2 3 4
           L Історичний підхід при вивченні різних тем інформатики 2 3
           L Застосування соціальних сервісів Інтернет у навчанні інформатики в школі 2 3
           L Практичне впровадження ікт на етапах педагогічного експерименту
           L Педагогічний експеримент та аналіз результатів експерименту 2
           L Санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчальної роботи з використанням комп'ютерної техніки 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Розрахунок фактичної освітленості приміщення 2
      L Розробка сценарія навчального тренінгу
           L Тренінг та його атрибути 2 3
           L Тренінг як метод розвитку волі в діяльності інженера – педагога 2
      L Естетичне виховання молодших школярів в процесі навчання
           L Поняття “процес навчання”, “виховання”, “естетичне виховання” 2 3 4 5
           L Зміст, шляхи, форми і методи естетичного виховання 2 3 4
           L Естетичне виховання молодших школярів у Павлиській школі В.О.Сухомлинського 2
           L Фрагменти уроків з музики, образотворчого мистецтва та праці 2 3 4 5 6 7
      L Розвиток біотехнологічної освіти та її актуальність для підготовки майбутніх фахівців
           L Наукові дослідження з даного питання
           L Навчальні заклади України, що готують фахівців-біотехнологів 2
           L Особливості вищої біотехнологічної освіти
           L Розвиток біотехнологічної освіти 2
           L Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму розвитку української економіки 2 3 4
      L Реалізація принципів педагогіки толерантності як необхідна умова формування гуманістичних цінностей підростаючого покоління
           L Проблеми розвитку та взаємодії сучасного світу 2
           L Розвиток ідей толерантності 2 3
           L Принципи та завдання педагогіки толерантності 2
           L Характеристика та умовами формування толерантності у педагогічному середовищі 2 3
      L Застосування методів активного навчання при викладанні програмування
           L Роль активних методів навчання у навчально-виховному процесі
           L Підходи до застосування методів активного навчання на уроках інформатики 2
           L Особливості навчання програмування учнів за чинною програмою
           L Метод проектів як метод активного навчання учнів програмування 2
           L Рекомендації щодо застосування методу проектів при навчанні учнів програмування
           L Розробка навчального проекту з програмування 2
           L Експериментальна перевірка методичних рекомендацій щодо використання активних методів навчання при викладанні програмування 2 3 4
      L Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку
           L Місце, завдання i зміст гімнастики в режимі дня школяра
           L Основні форми організації занять з гімнастики в школі
           L Значення ранкової гігієнічної гімнастики у процесі гармонійного розвитку школяра 2
           L Ранкова гігієнічна гімнастика основа здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку
           L Особливості організації і виконання ранкової гігієнічної гімнастики 2 3
           L Анатомо–фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6 7
           L Вчителі фізичної культури і початкових класів про зміст та методику проведення ранкової гігієнічної гімнастики 2 3
           L Апробація комплексів ранкової гігієнічної гімнастики з вибірковим впливом на фізичні якості учнів молодшого шкільного віку 2 3 4 5
      L Монологічне мовлення у процесі комунікації
           L Сутність і значення монологічного мовлення, зокрема монологу-роздуму 2 3
           L Вимоги та параметри до спілкування у формі монологу-роздуму 2 3 4 5
      L Організація природоохоронної роботи й екологічне виховання школярів у літніх таборах
           L Загальна характеристика навчальних позашкільних закладів освіти 2
           L Особливості соціально-педагогічної діяльності в умовах літнього оздоровчого табору
           L Засвоєння поняття таборової зміни, її основних етапів, логіки їх розвитку
           L Ознайомлення із системою самоврядування в житті тимчасового дитячого колективу в умовах табору
           L Оволодіння методикою проведення тематичного дня-свята в роботі табору. Організація роботи табору як системи днів-свят
           L Організація спортивно-оздоровчої роботи в умовах табору. Зміст, форми, методи роботи
           L Оволодіння методикою організації гри в дитячих та юнацьких об'єднаннях в умовах табору
           L Проведення підсумкового періоду роботи табору
           L Сутність, завдання та принципи екологічного виховання учнів
           L Методи екологічного виховання 2
           L Форми та засоби екологічного виховання у процесі навчання 2
           L Особливості природоохоронної діяльності школярів
           L Природоохоронна самоосвіта учнів 2
      L Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів
           L Сутність та структура мотиваційної сфери молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Особливості природоохоронної діяльності учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7
           L Вивчення мотиваційної структури природоохоронної діяльності молодших школярів 2 3 4 5
           L Методика формування мотивів природоохоронної діяльності учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Методи реалізації комп’ютерної підтримки пізнавальної діяльності школярів з фізики
           L Поняття пізнавальної діяльності 2
           L Види пізнавальної діяльності 2
           L Активізація пізнавальної діяльності 2
           L Методи організації пізнавальної діяльності
           L Особливості використання ІКТ на уроках фізики 2 3
           L Методика проведення демонстраційних дослідів при вивченні теми «Магнітне поле» 2 3 4 5 6
      L Система дитячого музичного виховання Карла Орфа
           L Новаторство "елементарної музики" К. Орфа 2 3
           L Педагогічна концепція Карла Орфа у музичному вихованні 2
           L Значення системи музичного виховання Карла Орфа 2
      L В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти
           L Ми слухаємо музику природи
           L Як діти вчилися читати і писати
           L Що таке початкова школа 2
           L Навчання - частина духовного життя
           L В.О. Сухомлинський і сучасність
           L Методика розвивального навчання 2
           L Значення творчості видатного педагога 2
      L Розробка схем простих демонстраційних експериментів для шкільного курсу оптики
           L Функції експерименту в науковому пізнанні
           L Взаємодія теоретичного та експериментального методів у шкільному навчанні 2
           L Види шкільного навчального експерименту 2 3
           L Місце демонстраційного експерименту в шкільному курсі фізики 2 3
           L Основні вимоги до демонстраційного експерименту
           L Обладнання шкільного кабінету фізики 2
           L Принцип дії світловоду
           L Досліди з інтерференції
      L Тістопластика як одна з технік ліплення в початкових класах
           L Поняття про скульптуру
           L Технологія виготовлення виробів з солоного тіста
           L Інструменти та складові для роботи з солоним тістом
           L Виготовлення кольорового тіста
           L Порядок роботи при виготовленні виробів із солоного тіста
           L Ліплення великих і простих деталей
           L Створення фактури поверхні
           L Висушування, запікання, підсмажування
           L Нанесення захисних сумішей
           L Значення уроків ліплення в початковій школі 2 3 4
           L Встуні бесіди на уроках ліплення 2 3
           L Організація практичної роботи дітей 2 3 4 5
      L Особливості роботи соціального педагога в закладах пенітенціарної системи
           L Загальне поняття терміну «неповнолітній злочинець» та спеціальні навчально-виховні установи для неповнолітніх засуджених 2
           L Закономірності та принципи роботи соціального педагога з неповнолітніми в умовах позбавлення волі 2 3 4 5
           L Функції соціального педагога в пенітенціарних установах для неповнолітніх
           L Основні напрями діяльності соціального педагога в пенітенціарних установах для неповнолітніх 2
           L Основні методи роботи соціального педагога з неповнолітніми в умовах позбавлення волі 2 3 4 5 6 7
           L Практичне втілення форм та методів соціальної роботи з неповнолітніми в умовах позбавлення волі 2 3 4
           L Практичні рекомендації по удосконаленню процесу перевиховання неповнолітніх у закладах пенітенціарної системи
      L Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів
           L Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку
           L Види декоративно-вжиткового мистецтва 2 3 4
           L Екскурсія як складова навчально-виховної роботи
           L Методика проведення екскурсій 2 3
      L Морально-духовний розвиток і фізичне виховання вчителя
           L Учитель і суспільство
           L Роль учителя у суспільному розвитку
           L Функції учителя
           L Морально-духовні якості учителя-вихователя 2
           L Фізичне виховання вчителя 2
           L Педагогічна майстерність 2 3 4 5 6
      L Формування навчальних умінь та навичок
           L Поняття і класифікація умінь та навичок в психолого-педагогічній літературі 2
           L Характеристика навчальних умінь і навичок 2
           L Дидактичні принципи і етапи формування умінь і навичок 2 3 4
           L Основні методичні прийоми формування умінь і навичок 2
           L Методи діагностики сформованості умінь і навичок 2 3
      L Гурткова робота з образотворчого мистецтва у школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Формування мотиваційної готовності дітей до школи
           L Загальна характеристика психологічної готовності дітей до школи 2 3 4
           L Формування мотиваційної готовності дітей до школи 2 3 4 5
           L Експериментальне вивчення психологічної готовності дітей дo школи
           L Формування мотиваційної готовності до школи у дітей 6 року життя 2
           L Методичні рекомендації для вихователів і батьків по формуванню мотиваційної готовності дітей до школи рекомендації для батьків
           L Рекомендації для вихователів 2 3
           L Бесіда по виявленню «внутрішньої позиції школяра» 2 3
      L Формування і розвиток інтересу учнів до вивчення біології в 7 класі з використанням нетрадиційних засобів наочності
           L Історія виникнення поняття "наочності ", суть поняття 2
           L Наочність як дидактичний принцип навчання
           L Класифікація наочних посібників за біологією 2
           L Образотворчих посібників 2 3
           L Методика застосування наочності на уроках біології в сучасній школі 2
           L Організація експериментальної роботи. Застосування наочних засобів на усіх етапах уроку 2 3 4 5 6
      L Досвід роботи вчителя фізкультури
           L Особливості занять у сільській малокомплектній школі 2 3
           L Планування уроків з музичною стимуляцією 2
           L Навчання метання на уроках 2 3
           L Розвиток рухових якостей на уроках 2
           L Досвід роботи вчителів у позаурочній та позашкільній діяльності 2 3
           L Проведення днів здоров'я 2 3
           L Методика проведення уроків фізичної культури з використанням рухових ігор 2 3
      L Шляхи формування навичок каліграфічного письма 2 3 4 5 6 7
      L Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів
           L Сутність гри як специфічної форми навчання іноземної мови
           L Місце гри в процесі навчання іноземної мови
           L Гра як один із найефективніших методів навчання на початковому на середньому етапах засвоєння іноземної мови 2
           L Методика проведення гри як засобу активної пізнавальної діяльності 2
           L Мовні та рольові ігри на уроках іноземної мови 2 3
      L Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників
           L Категорія роду іменників 2 3 4 5 6
           L Категорія числа іменників 2 3 4 5
           L Категорія відмінка іменників 2 3 4 5 6
           L Зміст та етапи формування граматичних понять іменника у 1–4 класах 2 3 4 5 6 7
           L Методика формування граматичних понять іменника на уроках рідної мови 2 3 4 5 6 7
      L Використання сучасних інформаційних технологій на уроці англійської мови в середній школі
           L Поняття сучасних інформаційних технологій у навчанні
           L Цілі та завдання застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні англійської мови
           L Критерії сучасних інформаційних технологій у навчанні та принципи їх використання 2
           L Способи використання сучасних інформаційних технологій
           L Застосування комп’ютерних технологій у навчанні англійської мови 2
           L Інтернет як джерело додаткової інформації на старшому етапі вивчення англійської мови 2
           L Створення та використання навчальних мультимедійних презентацій на уроках англійської мови 2 3
           L Застосування мультимедійної дошки на уроці англійської мови 2
           L Планування уроку з використанням сучасних інформаційних технологій 2
      L Культура мислення молодших школярів
           L Поняття про культуру мислення 2 3 4
           L Інтелектуальна культура мислення 2 3
           L Аналіз педагогічного досвіду з проблеми 2 3
           L Культура мислення молодшого школяра як організаційно-методичний інструментарій навчально-виховного процесу 2 3 4 5
           L Діагностична основа технології формування культури мислення молодшого школяра 2 3 4 5
      L Взаємозв'язок учбової і позакласної роботи у формуванні природничих знань молодших школярів
           L Процес формування природничих знань молодших школярів
           L Методика формування природознавчих уявлень 2
           L Методика формування природознавчих понять 2 3 4
           L Поняття про організаційні форми навчання 2
           L Учбові форми навчання молодших школярів 2
           L Позакласна робота з природознавства 2 3 4
      L Сучасні технології навчання, методи та форми навчання
           L Поняття про форми навчання. Урок - основна форма організації навчання 2 3
           L Типи і структура уроків 2 3 4
           L Поняття про методи навчання. Класифікація методів навчання 2 3 4 5
           L Засоби навчання на уроках історії 2
      L Гуманізм педагогічних ідей Й. Песталоцці, Й. Гербарта і А. Дістервега
           L Педагогічні погляди і діяльність Й.Песталоцці 2 3
           L Педагогічна система А. Дістервега 2
           L Педагогічна теорія Йогана Фрідріха Гербарта 2
      L Урок як форма організації навчання
           L Індивідуалізація і диференціація навчання 2 3 4
           L Поняття про форми організації навчання
           L Проблеми форм організації навчання 2
           L Урок - основна форма організації навчання
           L Типи і структура уроків 2 3 4 5
           L Організація навчальної діяльності учнів на уроці 2 3 4
      L Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Є.І. Тихєєва – засновник сучасної методики розвитку рідної мови 2 3
      L Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку
           L Теоретичні основи правового виховання молодших школярів 2 3 4
           L Молодший школяр як об'єкт і суб’єкт правового виховання 2 3 4 5 6
           L Стан право виховної роботи з молодшими школярами в сучасній школі 2 3 4 5 6
           L Забезпечення єдності впливу родини і школи у правовому вихованні молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
      L Види та значення ігор
           L Класифікація ігор. Тенденції їх розвитку
           L Особливості гри 2 3
           L Програма «Розвиваючі ігри»
           L Ігротехнології 2 3 4 5
      L Урок креативного типу, заснований на методі евристичних питань з теми "Контрольно-вимірювальні прилади"
           L Електродинамічні, електростатичні, термоелектричні прилади
           L Електромагнітні, магнітоелектричні, комбіновані прилади
      L Особливості педагогічної діяльності учителя трудового навчання
           L Система підготовки й підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання 2
           L Навчально-методична література для спеціалістів трудової підготовки 2
           L Зміст роботи вчителя у процесі планування та підготовки до занять 2
      L Причини неуспішності школярів, шляхи її подолання та попередження
           L Ознаки та причини неуспішності 2
           L Корекційна робота з педагогічно занедбаними дітьми 2 3 4 5 6
           L Профілактика неуспішності 2
           L Надання допомоги учням з низьким рівнем підготовки 2 3 4
      L Методика навчання орфографії в середній школі
           L Лінгвістичні основи навчання орфографії в загальноосвітньому навчальному закладі 2 3 4 5
           L Психологічні фактори навчання правопису 2 3 4 5 6
           L Особливості методики формування у школярів орфографічних навичок на морфологічній основі 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів з орфографії 2
           L Завдання і хід педагогічного експерименту 2 3 4 5 6 7
      L Українські народні традиції та обрядовість у моральному вихованні молодших школярів
           L Особливості організації морального виховання у початковій школі 2 3 4 5
           L Морально-виховний потенціал українських народних традицій та обрядів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Організація морального виховання молодших школярів на засадах народної педагогіки 2 3 4 5 6
           L Аналіз наявного досвіду використання народних традицій та обрядів морального виховання у початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L Шляхи підвищення ефективності використання українських народних традицій та обрядів у моральному вихованні молодших школярів 2
      L Викладання теми "Алгоритми" 2 3 4
      L Пізнавальна активність дошкільнят
           L Сутність та чинники формування пізнавальної активності дошкільнят 2 3
           L Пізнавальний інтерес дітей старшого дошкільного віку: особливості та динаміка розвитку 2
           L Система завдань для формування у старших дошкільнят різних структурних компонентів пізнавального інтересу 2 3 4
           L Робота з проведення дитячого експериментування як засобу стимулювання пізнавальної активності старших дошкільнят 2 3 4 5
      L Ігрові методики ознайомлення з іноземними мовами дітей дошкільного віку
           L Готовність дошкільнят до навчання
           L Цілі, завдання та принципи навчання дошкільнят іноземної мови
           L Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на заняттях іноземною мовою 2
           L Ігрові методи, як основа здійснення навчального процесу 2 3 4
           L Навчання дошкільнят лексиці 2 3
      L Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів
           L Історіографія проблеми дослідження 2 3 4 5 6 7
           L Сутність, зміст і види бесіди як методу навчання 2 3 4 5
           L Дидактичні умови оптимального використання методу бесіди як фактору активізації діяльності учнів початкової школи 2 3 4 5 6
           L Практика розв’язання досліджуваної проблеми у масовій початковій школі 2 3 4
           L Бесіда як засіб розвитку пізнавальної активності учнів у передовому педагогічному досвіді 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Умови виховання культури спілкування старших дошкільників в ігровій діяльності
           L Культура спілкування як складова культури поведiнки людини
           L Поняття і специфіка спілкування у вітчизняній педагогіці 2 3
           L Особливості культури спілкування дітей старшого дошкільного віку
           L Гра як засiб виховання культури спiлкування старших дошкiльникiв 2
           L Виховання культури спiлкування старших дошкiльникiв в сюжетно-рольовiй грi
           L Керiвництво грою, як засобом виховання культури спiлкування дошкiльникiв 2 3
      L Методика підготовки і проведення практичного заняття "Оцінка екологічної стабільності території" з дисципліни "Землевпорядне проектування" з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
           L Практичне заняття як організаційна форма навчання 2
           L Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні 2 3 4
           L Місце дисципліни землевпорядне проектування у підготовці інженерів-землевпорядників
           L Методика та зміст практичного заняття по темі "Оцінка екологічної стабільності території" 2 3 4
      L Експериментальне дослідження активізації розумової діяльності дітей в процесі ознайомлення з природою
           L Аналіз психолого–педагогічної літератури з проблеми дослідження 2
           L Форми ознайомлення з природою 2 3 4 5 6 7
           L Праця дітей в природі та її вплив на розумовий розвиток дитини 2 3
           L Ігри як засіб закріплення знань дітей про природу 2 3 4 5
      L Підбір методів наукового дослідження фізичної підготовки школярів 2 3 4 5 6 7 8
      L Педагогічний досвід роботи по проведенню і підготовці свят в спеціальних установах для дітей з порушеним слухом
           L Діяльність в контексті свята 2 3 4
           L Класифікація свят
           L Вплив свят на формування і розвиток психічних процесів дітей з порушеннями слуху 2
           L Підготовка і організація свята в школі для дітей з недоліками слуху 2 3 4 5
           L Особливості проведення свят в школі для дітей з порушеннями слуху
           L Аналіз організації свят в Лебединській спеціалізованій школі для дітей з недоліками слуху 2 3 4 5
      L Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти 2 3 4 5
      L Методи опрацювання художнього стилю в 5-му класі
           L Загальна характеристика художнього стилю 2 3
           L Жанрове розмаїття художнього стилю 2
           L Вимоги чинної програми з української мови до опрацювання художнього стилю 2 3
           L Методика опрацювання художнього стилю у сучасних підручниках 2 3
           L Реалізація міжпредметних зв’язків з літературою у процесі опрацювання художнього стилю 2
           L Стилістична робота при вивченні лексикології та шляхи удосконалення стилістичних умінь та навичок учнів 2 3 4
           L Стилістична робота під час вивчення синтаксису і пунктуації та методи її вдосконалення 2
           L Шляхи подолання труднощів під час виконання стилістичних вправ та завдань 2 3 4
      L Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання
           L Історико-педагогічний аспект проблеми формування та діагностики пізнавальних здібностей 2
           L Поняття «пізнавальний інтерес», «пізнавальні здібності», їх структура 2 3
           L Рівні і критерії сформованості пізнавальних здібностей молодших школярів 2 3
           L Теоретичні питання використання пізнавальних завдань в процесі навчання учнів молодших класів 2
           L Особливості пізнавальних здібностей та стану рівня їх розвитку у дітей молодшого шкільного віку 2
           L Програма для формування пізнавальних здібностей молодших школярів 2 3 4 5 6 7
      L Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови у старшій школі
           L Навчання англійської мови у старшій школі 2
           L Традиційні методи навчання 2
           L Поняття активізації навчально-пізнавальної діяльності
           L Методи активізації пізнавальної діяльності учнів 2 3 4 5 6
           L Фрагмент уроку з використанням дидактичних ігор 2
           L Фрагмент уроку з використанням методу дискусії 2
           L Фрагмент уроку з використанням комп’ютерних технологій
           L Метод проектів у навчанні англійської мови 2
      L Прикладна спрямованість курсу геометрії і формування уявлень в учнів про математичне моделювання
           L Що таке математичне моделювання
           L Основні етапи математичного моделювання 2
           L Роль і місце моделювання та наочності у формуванні евристичної діяльності учнів 2
           L Текстові задачі виробничого, фізичного змісту та методи їх розв’язування 2 3
           L Прикладні задачі як засіб реалізації між предметних зв’язків
      L Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису
           L Основні завдання естетичного виховання школярів 2 3 4 5
           L Естетичні можливості творів живопису 2 3 4
           L Сприймання творів живопису на уроках образотворчого мистецтва 2 3 4 5
           L Педагогічні умови організації естетичного сприймання творів живопису 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Досвід роботи викладача математики 2 3 4 5
      L Можливості використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі
           L Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі 2 3 4
           L Комп’ютерні мережі як засіб спілкування на уроках інформатики 2
           L Педагогічні умови формування інформаційної культури учнів на уроках інформатики з використанням інформаційних технологій 2 3 4
           L Роль і місце комп’ютерних мереж у формуванні інформаційної культури учнів
           L Розробка фрагментів уроків та практичних завдань з використанням комп’ютерних мереж 2 3
      L Методика підготовки і проведення лабораторного заняття з землеробства
           L Лабораторно-практична робота як метод викладання землеробства
           L Структура, зміст і методика проведення лабораторно-практичних робіт в землеробстві
           L Організація лабораторно-практичних занять в землеробстві 2
           L Лабораторні роботи з землеробства 2 3 4 5
      L Особливості вербальних і невербальних форм педагогічної вимоги 2 3 4 5 6
      L Формування культури українського мовлення першокласників
           L Психолого – педагогічні основи навчання культури українського мовлення першокласників 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Умови успішного навчання молодших школярів орфоепії, лексики, граматики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Психолінгвістичні й методичні підходи до змісту формування у першокласників мовленнєвих умінь і навичок міркувати 2 3
           L Експериментальна методика формування культури мовлення першокласників 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Перевірка ефективності проведеної роботи з формування культури мовлення учнів в навчальному процесі першого класу 2 3 4
      L Літературні ігри на уроках читання як засіб літературного розвитку молодших школярів
           L Характеристика літературного розвитку молодших школярів 2 3 4 5
           L Дидактична гра в навчально-виховному процесі 2 3
           L Особливості використання літературних ігор на уроках читання в початковій школі 2 3
           L Практична робота з використання літературних ігор на уроках читання як засобу літературного розвитку молодших школярів 2
           L Дослід використання літературних ігор у початковій школі 2 3 4 5 6 7
      L Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи
           L ЗМР з елементами загального недорозвинення
           L ЗМР з елементами локального недорозвинення мовлення у формi моторної алалiї
           L Розвиток зорового сприйняття
           L Затримка мовленневого розвитку у детей з розумовою вiдсталiстю
      L Теоретичні основи загартовуючих процедур як засобу розвитку здорового організму дошкільників
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 2 3
           L Фізіологічні особливості організму дітей дошкільного віку 2
           L Види загартовуючих процедур 2
           L Загартування дитячого організму в Україні та за кордоном 2 3 4
           L Робота з батьками педагогічного колективу дитячого садка 2 3 4
      L Моральне виховання старших дошкільників
           L Теоретичний аналіз змісту морального виховання 2 3
           L Методи морального виховання 2 3
           L Народна іграшка як засіб морального виховання
           L Значення української народної іграшки в різнобічному вихованні дітей 2 3
           L Експериментальне дослідження на виявлення рівня моральної вихованості старших дошкільників 2 3 4 5
      L Виховання толерантності у майбутніх соціальних педагогів
           L Зміст поняття "толерантність соціального педагогога" 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Структура, критерії і рівні сформованості толерантності у майбутніх соціальних педагогів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду виховання толерантності 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Педагогічні умови формування толерантності у майбутніх соціальних педагогів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Формування загальнонавчальних умінь першокласників на уроках "Я і Україна"
           L Характеристика загальнонавчальних умінь, що формуються в початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Теоретичні засади процесу формування загальнонавчальних умінь в учнів 2 3 4
           L Психологічні особливості дітей 6-7-літнього віку з точки зору можливостей оволодіння загальнонавчальними вміннями і навичками 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Аналіз сучасного стану проблеми дослідження в практиці роботи початкової школи 2 3
           L Експериментальна методика формування загальнонавчальних умінь на уроках «Я і Україна» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Ващенко про виховання молоді на засадах християнської моралі
           L Сутність виховного ідеалу
           L Характеристика Г. Ващенком християнського і загальноєвропейського виховних ідеалів 2 3 4 5
           L Використання ідей Г. Ващенка про виховання молоді на засадах християнської моралі 2 3 4 5 6
      L Формування математичної культури учнів
           L Математична культура як складова загальної культури 2
           L Математичні здібності – основа формування математичної грамотності 2 3 4 5 6 7 8
           L Навички математичного моделювання 2 3 4
           L Спроби визначення рівня математичної грамотності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Естетика графічної культури. Графічна грамотність 2 3 4 5 6
      L Взаємозв’язок школи та сім'ї у вихованні учнів початкових класів
           L Особливості й перспективи розвитку сучасної сім'ї 2 3
           L Форми й методи роботи вчителя з батьками учнів 2
           L Залучення батьків до виховної роботи
           L Взаємодія вчителів з батьками
           L Вплив родини та класного керівника на виховання учнів 2 3
           L Форми планування виховної діяльності класного керівника 2 3
      L Наочні засоби вивчення географії материків та океанів
           L Проблема застосування наочних засобів навчання у методиці навчання географії 2 3 4 5
           L Класифікація наочних засобів навчання географії 2
           L Картографічні посібники у системі засобів навчання 2
           L Наочність у підручнику з географії 2
           L Аудіальні засоби навчання
           L Навчальні моделі у системі наочних засобів навчання 2 3 4 5
           L Психолого-дидактичні засади застосування навчальних моделей як наочних засобів навчання 2 3
           L Застосування навчального моделювання у процесі вивчення географії материків та океанів 2 3
           L Методика застосування моделей при вивченні фізичної географії
           L Картографічний матеріал на уроках географії материків та океанів 2 3 4
           L Експериментальне визначення ефективності застосування наочних засобів навчання 2 3 4 5 6 7
      L Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика" 2 3 4 5 6
      L Тестова перевірка знань з англійської мови для учнів старших класів
           L Загальні вимоги до тестів 2
           L Властивості тестів
           L Рівні тестів
           L Структуризація тестів
           L Методика складання тестів
           L Принципи відбору змісту тестового матеріалу
           L Використання автоматизованого контролю знань на уроках англійської мови
      L Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Дидактичне проектування самостійної роботи студентів з дисципліни "Методика професійного навчання"
           L Реформування вищої освіти України з урахуванням інтеграційних європейських процесів 2 3 4
           L Роль самостійної роботи студентів у сучасних умовах навчання 2 3
           L Основні види, рівні, типи та форми самостійної роботи студентів 2 3 4 5
           L Досвід використання самостійної роботи студентів за кордоном 2
           L Методичне забезпечення та контроль самостійної роботи студентів 2 3 4
           L Організація і планування самостійної роботи у ВНЗ 2 3 4
           L Використання різних форм срс при вивченні дисципліни «Методика професійного навчання» 2 3 4 5
           L Вибір оптимальних форм та розробка завдань для самостійних робіт 2 3
      L Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів
           L Теоретичні основи організації оптимальної пізнавальної діяльності молодших школярів 2 3 4 5
           L Педагогічна сутність первинного сприймання нового: характеристика основних понять проблеми 2 3
           L Психолого-педагогічні особливості сприймання молодшими школярами навчального матеріалу на уроці 2 3
           L Специфіка сприймання вербальної інформації молодшими школярами 2 3
           L Специфіка сприймання візуальної інформації у початковій школі 2 3
           L Дидактичні умови оптимальної організації первинного сприймання навчального матеріалу на уроках у початковій школі 2 3 4
           L Розв’язання проблеми організації первинного сприймання навчального матеріалу у масовій початковій школі 2 3 4 5 6
           L Забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у передовому педагогічному досвіді 2 3 4 5 6 7
           L Системний підхід до удосконалення етапу первинного сприймання матеріалу молодшими школярами 2 3 4 5 6 7
      L Діяльність соціального педагога по формуванню у студентів мотивації професійного становлення
           L Мотивація професійного становлення як наукове поняття 2 3 4 5
           L Критерії і рівні сформованості мотивації до професійного спрямованості студентської молоді 2 3
           L Роль соціального педагога у формуванні мотивації до професійного становлення студентів 2 3
           L Діагностика сформованості мотивації професійного становлення студентської молоді 2 3 4 5 6 7 8
           L Педагогічні умови ефективного впливу соціального педагога на процес формування мотивації до професійного становлення 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Методичні рекомендації для соціальних педагогів та викладачів вищих навчальних закладів щодо формування мотивації професійного становлення студентів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
           L Програма рекомендованих заходів для групових занять із студентами, в рамках соціально-педагогічного супроводу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Теоретичні основи впровадження рейтингової системи педагогічного контролю у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання
           L Кваліметрія знань як компонент концепції неперервної освіти в Україні 2 3 4
           L Визначення критеріїв оцінки ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання 2
           L Функції рейтингової системи педагогічного контролю і оцінювання навчальних досягнень студентів
           L Компоненти професійної підготовки студентів як об’єкт рейтингового оцінювання 2
           L Розробка рейтингової системи оцінювання теоретичної підготовленості студентів 2 3 4 5 6
           L Методична підготовка студентів в умовах рейтингової системи педагогічного контролю 2
           L Рейтингова система оцінювання технічної підготовленості студентів 2 3
           L Розробка рейтингової системи оцінювання фізичної підготовленості майбутніх фахівців 2 3
      L Мова рідна, слово рідне 2 3
      L Термінологічна робота на уроках зоології
           L Поняття про термін 2
           L Система термінологічної роботи при вивченні біології 2
           L Термінологічна робота при вивченні нового матеріалу 2 3
           L Термінологічна робота при закріпленні матеріалу
           L Роль підручника при роботі над термінами 2
      L Університетська освіта
           L Демократизація ВНЗ – нагальна вимога сучасності
           L Автономія ВНЗ 2
           L Спрямованість на демократизацію ВНЗ
           L Глобальні проблеми ВНЗ
           L Українсько-канадський проект "Демократична освіта"
           L Демократизація і автономія вищої освіти – шлях оновлення навчальних закладів 2
           L Моя майбутня професія 2
      L Особливості бюджетного фінансування професійно-технічних закладів
           L Стан підготовки спеціалістів робочих спеціальностей в Україні 2
           L Особливості фінансування професійно-технічних закладів 2 3
           L Шляхи удосконалення системи фінансування професійно-технічної освіти 2
      L Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку
           L Завдання екологічного виховання 2 3 4
           L Умови екологічного виховання 2
           L Екологізація діяльності дітей у дошкільному закладі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Складові екологічної культури 2 3
           L Формування екологічно мотивованої діяльності дошкільнят 2 3 4 5
           L Програмне забезпечення дошкільнят у сфері „Природа” 2
           L Використання практичних занять екологічного змісту при роботі з дошкільнятами 2
      L Методичні основи застосування дидактичної гри на уроках математики в початковій школі
           L Історія виникнення ігор 2
           L Погляди видатних педагогів і психологів на застосування ігор у навчальній діяльності молодших школярів 2
           L Зміст і значення дидактичної гри в навчальній діяльності 2
           L Суть дидактичної гри як методу навчання математики в початкових класах 2
           L Методика організації і проведення дидактичної гри 2 3
           L Ігрові ситуації на уроках математики як один з нестандартних підходів 2 3
      L Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів
           L Розкриття сутності та фізіологічних основ уваги у підходах зарубіжних та вітчизняних учених 2 3 4 5
           L Класифікація, види та форми вияву уваги 2 3
           L Психологічна характеристика властивостей уваги 2 3 4 5
           L Психологічні особливості розвитку видів уваги у молодшому шкільному віці 2 3 4
           L Розвиток властивостей уваги у молодшому шкільному віці 2
           L Причини неуважності учнів початкових класів під час учбової діяльності 2 3
           L Синдром дефіциту уваги та його прояви у молодших школярів з гіперактивністю 2 3 4 5
           L Методичні шляхи дослідження та характеристика вибірки 2 3 4 5 6 7
           L Програма корекційних занять для розвитку уваги молодших школярів 2 3 4 5 6
      L Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання
           L Методологічні основи патріотичного виховання молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Експериментально-дослідницька робота у патріотичному вихованні молодших школярів 2 3 4 5 6 7
           L Обґрунтування ефективних шляхів і засобів патріотичного виховання молодших школярів 2 3 4 5 6
      L Мультимедійні системи навчання 2 3 4 5
      L Методичні засади контролю пізнавальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів із загальної фізики 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Сучасні уроки зарубіжної літератури і методи їх проведення
           L Вимоги до сучасного уроку зарубіжної літератури 2
           L Місце технології в навчальному процес
           L Інтерактивне навчання 2 3
           L Активні форми занять у сучасній школі з літератури 2 3 4 5 6 7
           L Комп’ютерне навчання: перспективи застосування 2

Всего страниц: 5426

Більше про педагогіку:

Методи самостійної роботи учнів щодо осмислення і засвоєння нового матеріалу
Разом з усним викладом матеріалу вчителем значне місце в процесі навчання займають методи самостійної роботи учнів щодо сприйняття і осмислення нових знань. Це дуже важливі методи. К.Д. Ушинський, наприклад, вважав, що тільки самостійна робота створює умови для глибокого оволодіння знаннями і розви ...

Стан проблеми в практиці школи
Метою констатувального експерименту є: з’ясувати стан проблеми у практиці сучасної школи, дати аналіз та оцінку реального стану даної проблеми. Методика дослідження виявлення обдарованих дітей в початковій школі та роботи з обдарованими дітьми в процесі позакласної роботи з математики з метою розви ...

Формування пізнавальної активності молодших школярів під час використання народних прикмет природознавчого характеру на уроках «Я і Україна»
Серед основних завдань, які стоять перед школою і кожним учителем, є формування в учня позитивної мотивації до навчальної діяльності та мотивації, яка б спонукала його до наполегливої самостійної роботи. Найголовнішим мотивом педагогічної діяльності людини, який постійно збуджує її до пошукової іст ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com