Поиск по сайту

Більше про педагогіку:

Використання наочних посібників у навчанні німецької мови
На початковій стадії навчання особливе значення мають засоби зорового унаочнення, які допомагають учителеві на всіх етапах роботи над мовним матеріалом, розвивати в учнів потрібні мовні уміння та навики. Не випадково однією із вимог, що ставляться перед укладачами підручників, є забезпечення їх ком ...

Відомі групи трудових процесів, їх характеристика та вибір
В основі поліграфічного виробництва лежить трудовий процес, тобто матеріально і технічно обумовлений, організований процес прикладання людиною фізичних та розумових зусиль для одержання корисного результату, процес перетворення наявних ресурсів в потрібні, суспільно корисні цінності та блага. Цей п ...

Методика застосування моделей при вивченні фізичної географії
Різноманітні типи уроків (за своїм дидактичним значенням) цілеспрямовано використовують тільки в певній системі, коли один тип уроку доповняє інший, розширюються знання, уміння й навики, які набуваються учнями, поглиблюється і закріплюється матеріал в умовах розвитку творчості і ініціативи учнів. В ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educateua.com