Сучасна педагогіка і виховання

Сучасні методи виховання ставлять у центр системи виховання особистість дитини і розвиток здібностей, закладених в ній від природи. Вони поважають особистість дитини і вірять в його творчі сили, надають маленькій людині свободу вибору і спрямовані на допомогу йому.

Складові процесу виховання

Складові процесу виховання

Виховання — це головний компонент педагогічного процесу, надзвичайно складне соціальне явище, спрямоване на формування у вихованців наукового світогляду...

Проблема самовиховання

Проблема самовиховання

Під самовихованням розуміється свідома, цілеспрямована й самостійна діяльність, що виникає в результаті активної взаємодії особистості із середовищем...

 

Розвиток творчих здібностей

Розвиток творчих здібностей

Ідея розвитку творчих здібностей індивідуума відповідає як його інтересам, так і загальнодержавним інтересам та інтересам людського суспільства взагалі.

Переконання в педагогіці

Переконання в педагогіці

Відсутність першої частини перетворює діяльність у хаотичне скупчення окремих дій без ясної й усвідомленої мети, коли людина не бачить особистісного змісту в чинених діях...

 

Екологічне виховання в школі

Екологічне виховання в школі

Історія людства нерозривно пов'язана з історією природи. На сучасному етапі питання традиційної взаємодії її з людиною виросли в глобальну екологічну проблему.

Діяльність дошкільника

Діяльність дошкільника

Навколишнє середовище постійно впливає на органи чуття людини, проте не всі подразники вона відображає однаково чітко.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Більше про педагогіку:

Алгоритми уроків із застосуванням різних видів творчої самостійної роботи учнів
Використання активних методів і прийомів, в основі яких лежить творчість і самостійна робота учнів, дозволяє розвивати всі види мовної діяльності: аудіювання, читання, письмо, говоріння. Поєднання цих методів і прийомів відкриває таким, що вчиться і вчителеві можливість сполучати один з одним основ ...

Навички математичного моделювання
У програмі з математики 2010 року для класів з поглибленим вивченням математики зазначається, що вивчення математики у класах з поглибленим вивченням математики передбачає більш ґрунтовну порівняно з академічним рівнем підготовку учнів з математики в органічному поєднанні з міжпредметною інтеграціє ...

Організація експериментальної роботи. Застосування наочних засобів на усіх етапах уроку
Матеріалом для справжньої роботи послужили результати експериментальної роботи, що проводиться в період педагогічної практики з 11 лютого по 22 березня 2008 року. Об'єктом для дослідження є учбовий процес цієї школи, а предметом дослідження наочність як дидактичний принцип. Експериментальна робота ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educateua.com